Tidigare evenemang

2016: Patricia Coughlin, föreläsning, Malmö, 15:e september

2016: Jon Frederickson, workshop, Stockholm, 12-13:e oktober

2017: Allan Abbass, föreläsning, Lund, 24:e januari

2017: Peter Lilliengren, föreläsning, Stockholm, 11:e mars

2017: Frida Lisak, Pre-core, Göteborg, 23-25:e mars

2017: Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist, Pre-core, Stockholm, 27-29:e april

2017: Allan Abbass, Immersion, Stockholm, 24-26:e augusti

2017: Angela Cooper och Jon Frederickson, workshop, Göteborg, 18:e-20:e oktober

2017: Peter Lilliengren och Liv Raissi, Pre-core, Malmö, 23-25:e oktober

2018: Arvid Askmar Cederholm, föreläsning, Göteborg, 3:e februari

2018: Jon Frederickson, föreläsning, Stockholm, 20:e mars

2018: Lena Sjöholm och Nina Klarin, Pre-core, Lund, 19-21:a april

2018: Frida Lisak, Pre-core, Göteborg, 26-28:e april

2018: ISTDP-teamet vid Psykiatri Nordväst, Deliberate practice-träningspass, Stockholm, 26:e april

2018: Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist, Pre-Core, Stockholm, 29-31:a maj

2018: Allan Abbass, Immersion, Stockholm, 24-26:e augusti

2018: Jon Frederickson, Seminar, Göteborg, 19:e oktober

2019: Angela Cooper, Workshop om medicinskt oförklarade symtom, Stockholm, 15-16:e januari

2019: Angela Cooper, Workshop vid öppenvårdspsykiatrin i Lund, 17:e januari

2019: ISTDP-teamet vid Psykiatri Nordväst, Introduktionskursen pre-core, Stockholm, 28-30:e januari.

2019: Liv Raissi, Workshop om högt motstånd, Göteborg, 9:e februari

2019: Jon Frederickson, Workshop om trauma, Stockholm, 5:e mars

2019: ISTDP-teamet vid Psykiatri Nordväst, Föreläsning om ISTDP i psykiatrin, Stockholm, 16:e mars

2019: Frida Salman Lisak, Introduktionskursen pre-core, Göteborg, 4-6:e april

2019: Filip Myhre, Föreläsning om terapier som kör fast , Göteborg, 10:e maj

2019: Nina Klarin, Introduktionskursen pre-core, Lund, 23-25:e maj