Tidigare evenemang

2016: Patricia Coughlin, föreläsning, Malmö, 15:e september 2016: Jon Frederickson, workshop, Stockholm, 12-13:e oktober 2017: Allan Abbass, föreläsning, Lund, 24:e januari 2017: Peter Lilliengren, föreläsning, Stockholm, 11:e mars 2017: Frida Lisak, Pre-core, Göteborg, 23-25:e mars 2017: Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist, Pre-core, Stockholm, 27-29:e april 2017: Allan Abbass, Immersion, Stockholm, 24-26:e augusti 2017: Angela Cooper och Jon Frederickson, workshop, Göteborg, 18:e-20:e oktober 2017: Peter Lilliengren och Liv Raissi, Pre-core, Malmö, 23-25:e oktober 2018: Arvid Askmar Cederholm, föreläsning, Göteborg, 3:e februari 2018: Jon Frederickson, föreläsning, Stockholm, 20:e mars 2018: Lena Sjöholm och Nina Klarin, Pre-core, Lund, 19-21:a april 2018: Frida Lisak, Pre-core, Göteborg, 26-28:e april 2018: ISTDP-teamet vid Psykiatri Nordväst, Deliberate practice-träningspass, Stockholm, 26:e april 2018: Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist, Pre-Core, Stockholm, 29-31:a maj 2018: Allan Abbass, Immersion, Stockholm, 24-26:e augusti 2018: Jon Frederickson, Seminar, Göteborg, 19:e oktober 2019: Angela Cooper, Workshop om medicinskt oförklarade symtom, Stockholm, 15-16:e januari 2019: Angela Cooper, Workshop vid öppenvårdspsykiatrin i Lund, 17:e januari 2019: ISTDP-teamet vid Psykiatri Nordväst, Introduktionskursen pre-core, Stockholm, 28-30:e januari. 2019: Liv Raissi, Workshop om högt motstånd, Göteborg, 9:e februari 2019: Jon Frederickson, Workshop om trauma, Stockholm, 5:e mars 2019: ISTDP-teamet vid Psykiatri Nordväst, Föreläsning om ISTDP i psykiatrin, Stockholm, 16:e mars 2019: Frida Salman Lisak, Introduktionskursen pre-core, Göteborg, 4-6:e april 2019: Filip Myhre, Föreläsning om terapier som kör fast , Göteborg, 10:e maj 2019: Nina Klarin, Introduktionskursen pre-core, Lund, 23-25:e maj 2019: Allan Abbass, Immersion om den omedvetna terapeutiska alliansen, Stockholm, 29-31:a augusti 2019: Liv Raissi, Introduktionskursen Pre-core, Skåne, 20-22:a september 2019: Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist, Introduktionskursen Pre-core, Stockholm, 18-20:e september