Ekonomiskt stöd till studentverksamhet

Den här sidan sammanställer information som handlar om att söka ekonomiskt stöd för olika former av studentverksamhet kopplad till ISTDP.

Vi i styrelsen är glada över att intresset för ISTDP ökar stort och inte minst på psykologutbildningarna. Det vill vi som förening stötta och välkomnar därför speciellt förslag på projekt från studenter och studentföreningar.

Om du som student är intresserad av att anordna tex introduktionsutbildning i ISTDP vid ditt lärosäte är du varmt välkommen att göra det. Du behöver skriva ett förslag på upplägg och inkomma med det till styrelsen för godkännande.

ISTDP-föreningen kan stå för kostnader för evenemanget, men det är viktigt att tänka på att föreläsare måste vara etablerade och erfarna ISTDP-terapeuter.

Har du frågor eller funderingar kring upplägg går det också bra att kontakta styrelsen. 

Här är ett exempel på ett beslut om stöd från år 2019:

Svenska föreningen för ISTDP har beslutat att tilldela Örebro ISTDP-förening 10 000 SEK för att arrangera evenemang under läsåret 2019/2020. Pengarna kan fördelas fritt för att finansiera arvoden, lokalkostnader, förtäring och så vidare. Villkoren är följande: 
– Örebro ISTDP-förening arrangerar minst två evenemang med hjälp av pengarna
– evenemangen ska vara publika och rikta sig till psykologer och psykologstudenter
– evenemangen ska tydligt hänvisa till Svenska föreningen för ISTDP och marknadsföras genom föreningens kanaler (hemsida, facebookgrupp, nyhetsbrev) förutom de kanaler som Örebro ISTDP-förening väljer
– efter avslutat arrangemang ska en kort redogörelse skickas via mail till föreningen