Ekonomiskt stöd till studentverksamhet

Den här sidan sammanställer information som handlar om att söka ekonomiskt stöd för olika former av studentverksamhet kopplad till ISTDP.

Vi i styrelsen är glada över att intresset för ISTDP ökar stort och inte minst på psykologutbildningarna. Det vill vi som förening stötta och välkomnar därför speciellt förslag på projekt från studenter och studentföreningar. Om ni har en idé om hur ni skulle vilja lära er mer om ISTDP (exempelvis bjuda in en föreläsare) så hör gärna av er till oss så ser vi över möjligheterna att stödja ert förslag ekonomiskt eller på annat sätt. Det kan till exempel handla om att betala lokal-, rese- eller arvodeskostnader om ni vill bjuda in någon föreläsare.

Ta kontakt med thomas.hesslow@gmail.com för att inleda ett samtal med styrelsen.

Här är ett exempel på ett beslut om stöd från år 2019:

Svenska föreningen för ISTDP har beslutat att tilldela Örebro ISTDP-förening 10 000 SEK för att arrangera evenemang under läsåret 2019/2020. Pengarna kan fördelas fritt för att finansiera arvoden, lokalkostnader, förtäring och så vidare. Villkoren är följande: 
– Örebro ISTDP-förening arrangerar minst två evenemang med hjälp av pengarna
– evenemangen ska vara publika och rikta sig till psykologer och psykologstudenter
– evenemangen ska tydligt hänvisa till Svenska föreningen för ISTDP och marknadsföras genom föreningens kanaler (hemsida, facebookgrupp, nyhetsbrev) förutom de kanaler som Örebro ISTDP-förening väljer
– efter avslutat arrangemang ska en kort redogörelse skickas via mail till föreningen