Hitta ISTDP-terapeut

På den här sidan kan du hitta en ISTDP-terapeut i ditt närområde. Nedan listas legitimerade privatpraktiserande ISTDP-terapeuter i Sverige och Finland. Du kan även söka via en interaktiv karta. Samtliga terapeuter som vi listar har genomgått eller går just nu den treåriga ISTDP-utbildningen Core, som är reglerad av av International Experiental Dynamic Therapy Association (IEDTA). Terapeuterna är listade utan inbördes ordning och vi har ingen möjlighet att rekommendera någon särskild terapeut till dig. Vid intresse kan du själv kontakta och undersöka varje terapeuts specifika meriter.

ISTDP är en aktiv terapiform som förutsätter att terapeuten utvecklar både goda personliga egenskaper och specifik metodkompetens. I utbildningen till ISTDP-terapeut ingår därför alltid att terapeuten ges handledning på sitt arbete utifrån videoinspelade samtal.

ISTDP-föreningen uppmuntrar sina medlemmar att fortsatt engagera sig i aktiviteter som stärker den professionella kompetensen efter avslutad grundutbildning. För att hålla hög kvalitet i det egna arbetet kan ISTDP-terapeuter exempelvis använda video, söka handledning, utvärdera den egna insatsen systematiskt, delta i vidareutbildning samt ta del av aktuell forskning och litteratur inom området.

Flera av terapeuterna nedan erbjuder blockterapi, vilket innebär att terapeut och klient träffas för en eller flera längre sessioner om 2-3 timmar. Detta lämpar sig väl om man exempelvis inte bor på samma ort som terapeuten.

Terapeuter listade efter region

Västra Götalandsregionen
Region Halland
Region Stockholm
Region Skåne
Region Kalmar
Region Uppsala
Region Jämtland Härjedalen
Region Östergötland
Region Västerbotten
Region Västmanland

Region Dalarna
Region Örebro Län
Region Kronoberg
Finland

Via den här kartan kan du leta dig fram till privatpraktiserande terapeuter i närheten av där du bor. Sedan kan du klicka dig vidare till deras respektive webbplatser eller läsa mer i listan längre ner på den här sidan:

ISTDP-terapeuter i Västra Götalandsregionen


Frida Salman Lisak, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, har lång erfarenhet av individual- och parpsykoterapi samt handledning inom bl.a.  socialtjänsten, psykiatrin och privat verksamhet. Genomgick core-training ISTDP med Allan Abbass, Kanada och Jon Frederickson, USA, 2012-2015. Deltar i avancerad handledning med Jon Frederickson från oktober 2014. ISTDP-utbildad 2009-2011 för Patricia Coughlin, USA. Erbjuder blockterapi.

Privat praktik: Centrum för familjerådgivning och psykoterapi.
Tel: +46 70 – 689 25 38
E-post: frida.lis.sal@gmail.com
Hemsida: http://www.familjeradgivning-psykoterapi.com


Karin Sundwall, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarutbildad. Arbetar privat och är handledare på Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet. Förutom mångårigt arbete med utbildning/handledning av studenter och yrkesverksamma har jag kontinuerligt arbetat med psykoterapier – individualterapi och parsamtal, samt med fokuserad psykodynamisk korttidsterapi; ISTDP. ISTDP-utbildad  2009-2011 för Patricia Coughlin, USA. Erbjuder blockterapi.

Mottagning: Allé Psykoterapi & Psykoanalys, Vasagatan 34, 411 24 GÖTEBORG
E-post: karin.sundwall@allepsykoterapi.com
Tel: +46 73 – 687 22 83
Hemsida: http://www.allepsykoterapi.com


Agneta Bondjers – Backlund, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledarutbildad. Arbetar privat samt handleder och undervisar på psykoterapeututbildningen vid Ersta Sköndal Högskola och på Psykologiska Institutionen vid Göteborgs universitet. Har, förutom handledning och undervisning, mångårig erfarenhet av både längre individualterapi och fokuserad psykodynamisk korttidsterapi. Arbetar också med symboldrama. ISTDP-utbildad 2009–2011 för Patricia Coughlin, med fortsatt handledning. Deltar nu i avancerad handledning för Jon Frederickson från oktober 2014. Erbjuder blockterapi ( 3 x 2 sessioner + en uppföljningssession)

Tel: +46 70 – 561 69 83
E-post: abondjersbacklund@gmail.com


Arvid Askmar Cederholm, leg. psykolog. Har gått core-training i ISTDP med Tobias Nordqvist, 2014-2017. Genomgår också utbildning i MCT, samt har gundutbildning i PDT, KBT och EMDR. Jag använder videofilmning och feedback-informerad terapi, vilket är ett strukturerat sätt att samla feedback från patienten för att hålla behandlingen på rätt kurs. Jag erbjuder även handledning.

Mottagning: Prästgårdsgatan 44A, Göteborg
E-post: kontakt@psykologcederholm.se
Tel: 072 172 28 30
Hemsida: www.psykologcederholm.se


Annelie Nordner, leg. specialistsjuksköterska, leg. psykoterapeut, processhandledare. Arbetar privat med psykoterapi och handledning. Erbjuder blockterapi. Har mångårig erfarenhet av arbete inom cancersjukvård, på ungdomsmottagning och mottagning för personer med sexuella problem. Har HBTQ-kompetens. Har gått core-training i ISTDP med Liv Raissi i Göteborg, 2016-2019. 

Mottagning på Kungsgatan 10A i Alingsås.
E-post: info@annelienordner.se
Tel: +46 703 80 07 59
Hemsida: http://www.annelienordner.se


Bo Erlandsson, fil.kand. psykologi, leg. psykoterapeut. Jag arbetar mestadels med ISTDP men erbjuder även traditionell psykodynamisk terapi och krisbearbetning. Har mångårig erfarenhet av samtal i allt från stöd i nuet till längre psykoterapier. Har gått core-training i ISTDP med Liv Raissi i Göteborg 2016-2019.

Mottagning på Prinsgatan 12, Göteborg.
E-post: psykoterapeut@boerlandsson.se
Tel: 0707-81 13 06
Hemsida: www.boerlandsson.se.


Jonas Pang, leg. psykolog och handledarutbildad. Arbetar privat med ISTDP och handleder personalgrupper inom olika verksamheter. Har gått core-training i ISTDP med Tobias Nordqvist, 2014-2017. Har mångårig erfarenhet som psykolog inom Kriminalvården, på ungdomsmottagning och Mottagningen för Unga Män.

Mottagning: Aschebergsgatan 46
E-post: pangjonas@gmail.com
Tel: 0736-332122
Hemsida: www.pangpsykologi.se


Follad Yarollahi, leg. psykolog. Bedriver psykoterapi utifrån ISTDP på svenska och engelska på privat mottagning på heltid. Har tidigare jobbat inom Kriminalvårdens normalanstalter samt en sexualbrottsanstalt med bland annat enskild terapi, gruppbehandling, handledning, riskbedömning. Genomgår Core-utbildningen för Frida Salman Lisak, Göteborg, 2017-2020.

E-post: info@mindbender-psykologbyra.com
Tel: 0721 – 86 42 01
Mottagning: Postgatan 4, 411 13 Göteborg
Hemsida: www.mindbender-psykologbyra.com


Johan Lysander, leg. psykolog och certifierad ISTDP-terapeut. Går specialistutbildningen med inriktning på psykologisk behandling. Arbetar halvtid inom primärvården och halvtid på egen mottagning centralt i Göteborg där jag erbjuder ISTDP. Har tidigare arbetat flera år inom specialistpsykiatrin för vuxna. Utbildad både inom psykodynamisk korttidsfokuserad terapi, IPT och KBT. Certifierad instruktör inom medveten närvaro med mångårig erfarenhet av meditation. Erbjuder psykoterapi på svenska och engelska. ISTDP-utbildad 2017-2020 för Frida Lisak. Deltar i avancerad handledning för Peter Lilliengren. Erbjuder även ISTDP online via krypterad videolänk samt blockterapi.

Mottagning: Norra Liden 9, Göteborg.
E-post: info@lysanderpsykologi.se 
Tel: 0760-25 00 19
Hemsida: www.lysanderpsykologi.se


Klara Bengtsson, leg. psykolog. Arbetar med individualterapi till privatpersoner och företag, samt ger föreläsningar. Har tidigare bland annat erfarenhet från primärvården i Göteborg. Genomgått core-training med Liv Raissi 2016 – 2019. Erbjuder blockterapi.  

Mottagning: Prinsgatan 12, Göteborg
Tel: 0733-421412
E-post: info@klarapsykologi.com
Hemsida: http://www.klarapsykologi.com


Johannes Spångberg, leg. psykolog, läser till specialist i psykoterapi. Utbildad i psykodynamisk terapi och KBT. Arbetar halvtid på privat mottagning med ISTDP, och halvtid inom specialistpsykiatrin. Mångårig erfarenhet från vuxenpsykiatrin och intresse för normkritiska perspektiv. HBTQ-kompetens. Möjlighet till videosamtal över internet. Genomgått Core-training 2014-2017 för Tobias Nordqvist, och har fortlöpande handledning.

Mottagning: Norra Liden 9, Göteborg.
E-post: info@psykologrespons.se
Tel: 0793-41 56 36
Hemsida: https://www.psykologrespons.se/


Jonas Magnusson, leg. psykolog. Är utbildad inom behandling utifrån både psykodynamisk teori och KBT. Har mångårig erfarenhet av arbete inom psykiatrin. Arbetar för nuvarande med enskild behandling, gruppbehandling samt handledning inom psykiatrisk ätstörningsvård utöver privat mottagning. Genomgår core-training med Liv Raissi, (h.t. 2017 – v.t. 2020). Erbjuder ISTDP-behandling i form av enskilda samtal, block-terapi samt behandling över videosamtal.

Mottagning: Prinsgatan 12, Göteborg
Tel: 0703-298138
E-post: jonasmagnusson@jmpsykologmottagning.com
Hemsida: http://www.jmpsykologmottagning.com


Christoffer Hallberg, leg. psykolog. Mer än fem års erfarenhet av vuxenpsykiatri, beroendepsykiatri och ungdomsmottagning – för närvarande verksam helt vid egen privat mottagning i Borås. Har kontinuerlig handledning med Tobias Nordqvist. ISTDP-utbildad 2014-2017 för Tobias Nordqvist.

Mottagning: Psykolog Hallberg, Fabriksgatan 11 7e våning, 503 38, Borås
E-post: christoffer@psykologhallberg.se
Hemsida: psykologhallberg.se (möjlighet till onlinebokning finns)


Christer Axelsson, legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi, legitimerad psykoterapeut. Har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete inom specialistpsykiatrin. Genomgick core-training ISTDP med Peter Lilliengren, Tobias Nordqvist och Frida Salman Lisak 2016-2019. Tar kontinuerligt experthandledning i ISTDP, tränar kontinuerligt utifrån principerna i ”deliberate practice för psykoterapeuter” individuellt och kollegialt. Arbetar fortsatt i den offentliga specialistpsykiatrin och tar i mindre utsträckning emot på privat mottagning.  

Mottagningsadress: Vasagatan 36 i Göteborg
Tel: 076-3539408
E-post: christeraxels@gmail.comMalena Johansson, leg. psykolog. Erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP på privat mottagning i Sockerbruket i Lidköping. Har tidigare erfarenhet av bedömning, utredning och psykologisk behandling på vårdcentral och inom öppenpsykiatri, företagshälsovård samt urvalsverksamhet. Grundutbildning inom psykodynamisk terapi vid Göteborgs Universitet. ISTDP Core-utbildning med Tobias Nordqvist 2014-2017.

Mottagning: Sockerbruksgatan 1, Lidköping
Tel: 070-886 77 70
E-post: malena@psykologenvidvanern.se
Hemsida: www.psykologenvidvanern.se


Emilia Tornell, leg. psykolog. Erbjuder psykodynamisk psykoterapi utifrån ISTDP på privat mottagning. Arbetar även med bedömning och psykologisk behandling inom primärvården. Grundutbildning inom psykodynamisk terapi och KBT, utbildad vid Karlstad Universitet. Även vidareutbildad inom psykedelisk integration och mindfulness. Genomgår Core-training i ISTDP med Liv Raissi och Frida Salman Lisak (2021 – 2024). Erbjuder terapi på svenska och engelska.

Mottagning: Erik Dahlbergsgatan 3, Göteborg
Tel: 073-934 85 83
E-post: tornellpsykoterapi@gmail.com
Hemsida: www.tornellpsykoterapi.se


Ellen Eklund, leg. psykolog. Flerårig erfarenhet från vuxenpsykiatri samt även erfarenhet från mödra- och barnhälsovård. Genomgått utbildning i ISTDP (core-training) 2017-2020. Erbjuder psykoterapi vid privat mottagning. 

Mottagning: Allé Psykoterapi och Psykoanalys, Vasagatan 34, 411 24 Göteborg
E-post: kontakt@psykologelleneklund.se
Hemsida: psykologelleneklund.se


Malene Kroon, leg. psykolog. Har privat mottagning centralt i Göteborg där jag erbjuder psykoterapi, främst utifrån ISTDP. Är även grundutbildad i psykodynamisk terapi och KBT. Har extra intresse för frågor rörande sexualitet och HBTQAI+. Har arbetat många år inom specialistpsykiatrin för vuxna med både behandling och neuropsykiatrisk utredning, samt på ungdomsmottagning och med personer som utsatts för sexuella övergrepp. Genomgått 3 årig CORE-training i ISTDP.

Mottagning: Örnehufvudgatan 3, Göteborg
E-post: kontakt@psykologkroon.se
Tel: 0762 – 46 43 27
Hemsida: www.psykologkroon.se


Kristoffer Liljedahl, leg. psykolog. Bedriver psykoterapi utifrån ISTDP på privat mottagning. Arbetar även inom psykiatrin i Göteborg och har tidigare arbetat inom primärvården. Har en grundutbildning i KBT och psykodynamisk psykoterapi från Göteborgs universitet. Genomgår utbildning till specialistpsykolog inom klinisk psykologi. Genomgår Core-utbildning 2020-2023 för Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist. Har kontinuerlig handledning inom ISTDP. Erbjuder terapi på svenska, engelska och tyska. Tar även emot patienter över videolänk.

Mottagning: Första Långgatan 4, Göteborg.
E-post: kontakt@psykologliljedahl.se


Emelie Dickens, leg psykolog, pågående specialistutbildning i psykologisk behandling/psykoterapi. Erbjuder ISTDP på privat mottagning och på videolänk.Genomgick Core-training i ISTDP för Frida Salman Lisak och Liv Raissi 2020-2022. Har drygt 15 års erfarenhet av psykologisk behandling inom BUP och privat. Arbetar med psykoterapi med barn, ungdomar, vuxna, par och familjer. Har även utbildning i psykodynamisk barnterapi, KBT, TF-KBT, IBCT och EMDR.
Mottagning: MOD KBT, Första Långgatan 4, 413 03 Göteborg
E-post: emelie@modkbt.se
Tel: 0738101803
Hemsida: www.modkbt.se


Maria Andersson, leg. psykolog, certifierad ISTDP-terapeut. Bedriver psykoterapi utifrån ISTDP på privat mottagning. Flera års erfarenhet ifrån vuxenpsykiatrisk beroendevård och en kortare tid inom primärvård. Arbetar nu som skolpsykolog på gymnasienivå i Borås och har privat mottagning en kväll i veckan. Goda kunskaper i beroendepsykologi, neuropsykologi, anknytningsteori samt traumarelaterade tillstånd och symtom. Utbildade mig till psykolog på Göteborgs universitet och har därmed min teoretiska grund inom både psykodynamisk psykoterapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Under mina år i vuxenpsykiatri och primärvård har jag arbetat parallellt och integrerat med arbetssätt ifrån båda spåren. Tar kontinuerlig handledning inom ISTDP. Erbjuder terapi på svenska och engelska.

Mottagning: Fabriksgatan 11 7e våning, 503 38, Borås
E-post: Kontakt via formulär på hemsidan
Hemsida: psykologandersson.se

Kristian Aspelin, leg. psykolog och verksam inom specialistpsykiatrisk verksamhet sedan cirka 10 år. Genomgått CORE-training 2016–2019 för Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren. Utbildad handledare i Deliberate Practice vid International Deliberate Practice Society. Erbjuder psykoterapi samt handledning inom ramen för min privata verksamhet.

Mottagning på Gravensteinervägen 21 i Trollhättan
E-post: kontakt@psykologaspelin.se
Tel: 070-779 85 62
Hemsida: www.psykologaspelin.se

Ellen Glasell. legitimerad psykolog och certifierad ISTDP-terapeut. Erbjuder psykoterapi, familjesamtal, sorgbehandling i grupp samt neuropsykiatriska utredningar och personlighetsbedömningar på privat mottagning. Erbjuder blocksessioner.
Genomgick den 3-åriga core-utbildningen för Frida Salman Lisak 2020-2023. Grundutbildad inom PDT och KBT med erfarenhet från arbete inom habilitering och psykiatri samt arbete på privat mottagning med särskild inriktning mot kris, trauma och komplicerad sorg.

Mottagning: Postgatan 4, Göteborg samt Grimmeland 14, Bullaren
Tel: 076-140 35 38
E-post: ellenglasell@gmail.com
Hemsida: www.ellenglasell.se

ISTDP-terapeuter i Region Halland

Ulrika Engström, leg. psykolog med flerårig erfarenhet av vuxenpsykiatri. Arbetar med ISTDP på privat mottagning i Kungsbacka. Erbjuder även terapi över videolänk. Genomgått den treåriga ISTDP-utbildningen med Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren (2017-2020). Regelbunden ISTDP-handledning med Tobias Nordqvist.

Mottagning: Västergatan 14, Kungsbacka
Telefon: 0735729131
E-post: kontakt@psykologulrika.se
Hemsida: www.psykologulrika.se

Annelie Dahlstrand, leg. psykolog. Genomgick Core-utbildning 2014-2017 med Tobias Nordqvist och har sedan dess haft fortsatt handledning med Tobias Nordqvist och Liv Raissi. Bedriver psykoterapi utifrån ISTDP på privat mottagning i centrala Kungsbacka. Har också ett intresse för IFS (Internal Family Systems) och har gått en introduktionskurs i metoden. Mångårig arbetslivserfarenhet från specialistpsykiatrin och primärvården. Erbjuder terapi på svenska och engelska, på mottagningen eller via videolänk.

Mottagning: Västergatan 14, Kungsbacka
Telefon: 0702-37 27 54
E-post: kontakt@dahlstrandpsykologi.se
Hemsida: dahlstrandpsykologi.se


ISTDP-terapeuter i Region Stockholm

Björn Elwin, fil dr. leg. psykolog, leg. psykoterapeut. Utbildad psykoanalytiker vuxna samt barn- och ungdomspsykoterapeut. Handledarutbildad. Arbetat sedan lång tid med psykoterapi både privat och i offentlig sektor. Haft uppdrag  inom olika psykoterapiutbildningar och inom barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatri samt familjerådgivning. . Sedan 2016 privatpraktiserande psykoterapeut på heltid. ISTDP-utbildad 2009-2011 för Patricia Coughlin, USA och 2014-2016 Jon Fredrickson USA.  Tar även emot patienter i Blockterapi samt online när dessa former utgör det lämpligaste behandlingsalternativet. 

Mottagning: Regeringsgatan 87, Stockholm
Tel: +46 735 109 290
www.bjornelwin.com
E-post: bjornelwin@icloud.com


Peter Lilliengren, fil dr. i klinisk psykologi, leg. psykolog, leg. psykoterapeut. Arbetar i privat verksamhet med individuell psykoterapi, handledning, undervisning och forskning. Har ca 10 års tidigare erfarenhet av psykiatriskt öppenvårdsarbete som psykolog. Genomgick ISTDP core-training med Patricia Coughlin 2012-2015 och har därefter även genomgått handledarutbildning i ISTDP med Jon Frederickson 2016-2019. Har sedan flera år även handledning av Allan Abbass. Utöver regelbunden terapi kan jag i mån av tid även erbjuda ”blockterapi” (2×3 timmar). I mån av tid kan jag även erbjuda handledning.

Mottagning: Skanstull i Stockholm
E-post: peter.lilliengren@affekta.se
Hemsida: http://www.affekta.se


Tobias Nordqvist,  leg. psykolog med mångårig erfarenhet från psykiatrin, ISTDP-terapeut, handledare och lärare vid ett flertal universitet. Arbetar privat med psykoterapi, utbildning och handledning. Håller introduktionskurser i ISTDP och ger ISTDP-institutets treåriga core-utbildning vid Ersta Sköndals högskola och i Warszawa. Jag erbjuder blockterapier (ca 2 x 2,5 h) en till två ggr/termin. ISTDP-utbildad 2010-2012 för Jon Frederickson, Allan Abbass och Kees Cornelisen. Handledarutbildning 2012-2015 för Jon Frederickson vid ISTDP-institute.

Mottagning: ISTDP-mottagningen Stockholm, Tavastgatan 29D i Stockholm.
E-post: tobias.nordqvist@gmail.com


Binnie Kristal-Andersson, fil.dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledarutbildad. Mångårig erfarenhet av psykodynamisk samt KBT psykoterapier. Delar arbete mellan psykoterapeutiska behandlingsarbete (terapier, samt korttidsterapier, inriktning ISTDP) med enskilda, par och familjer, samt handledning, utbildning och konsultationer (inom bl.a. socialtjänsten, psykiatrin, frivilliga organisationer och privatverksamheter i Skandanavien och andra länder). Föreläser om och ger konsultationer/utbildningar i arbete med flyktingar/invandrare, kris, trauma, och PTSD. ISTDP-utbildad 2012-2015 för Jon Frederickson och Allan Abbass. Erbjuder blockterapi (3 x 2 sessioner + uppföljning).

Mottagning: PSYKOTERAPI- OCH PSYKOLOGMOTTAGNINGEN på SÖDERMALM, Drakenbergsgatan 63, Hornstull i Stockholm
Tel: +46 8 – 669 55 52
E-post: binnie.kristalandersson@gmail.com
Hemsida: www.binniekristalandersson.com


Malou Magnusson, lång erfarenhet av att arbeta som psykoterapeut, handledare och föreläsare. Stor erfarenhet av att även arbeta med övergreppsproblematik. Erbjuder blockterapi 3 x 2 sessioner med uppföljning. ISTDP-utbildad 2012-2015 för Patricia Coughlin, USA.

Mottagning: Gästrikegatan 18 i Stockholm och även i Ängelholm.
Telefon: +46 709 301 301.


Marianne Lundmark, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarkompetens. Jag har arbetat med ett flertal psykodynamiska tekniker – se www.mariannelundmark.se – men arbetar nu främst med ISTDP. Arbetar både individuellt och med par. Under åren 2012-2014 deltog jag i Patricia Coughlins ”core-grupp”.

Min mottagning ligger nära Hötorget i Stockholm, på Johannesgatan 4. Du kan både nå mej på tel 08-202330 och på mobil 0736268805, säkrast kl 13:00-13:30 vardagar.
Mail till mariannelundmark@telia.com går också bra.


Bengt Sandström, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och psykoanalytiker. Handledarutbildad. Jag arbetar med depression, ångest, kriser och identitetsproblem. Vuxna och ungdomar.  Har några decenniers erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete inom såväl offentlig som privat regi. Jag arbetar också med psykoterapihandledning och handledning av personalgrupper. Handleder på universitet, högskolor, team inom allmänpsykiatrin, habiliteringen etc., samt privatpraktiserande terapeuter. Genomgått core-training i ISTDP med Patricia Coughlin, USA, 2012-2014

Mottagning: Gräsgatan 10, Södermalm, Stockholm.
Tel: 073-683 77 05
E-post: bengt@sandstrom-co.se


Tom Agri, leg. psykolog. Arbetar sedan flera år på specialistmottagning för unga vuxna inom psykiatrin och delar det med privat verksamhet med ISTDP-inriktning. Även gedigen erfarenhet av arbete med konsultationer, emotionell personlighetsstörning (DBT), trauma och sorg/förluster. Genomgick, inom ramen för specialistutbildning i klinisk psykologi, core-training ISTDP med Jon Frederickson och Tobias Nordqvist 2015-2017.

Mottagning: Södermalm Stockholm
Tel: 072 336 49 71
E-post: tom.agri@live.se


Kerstin Åhlander, leg. psykolog. Utbildad psykolog vid Stockholms universitet och har i grunden psykodynamisk inriktning. Certifierad ISTDP-terapeut. Utbildning för Tobias Nordqvist 2015-2017. Har arbetat många år inom psykiatrisk öppen- och slutenvård, och även privat. Erfarenhet av att arbeta terapeutiskt med en rad olika svårigheter, till exempel ångest, nedstämdhet, relationsproblem, låg självkänsla, sorg och kris.

Mottagning: Tavastgatan 29D på Södermalm.
E-post: Kerstin@istdpmottagningenstockholm.com


Linda Åhslund, leg. psykolog. 2010 examen som psykolog vid Stockholms universitet, psykodynamisk inriktning och specialisering i korttidsterapi. Certifierad ISTDP-terapeut. Sedan 2011 arbetat med ISTDP och vidareutbildning i ISTDP i två omgångar; mellan 2011-2014 och 2015-2017. Tidigare arbetat med psykologisk behandling, bedömning, utredning och handledning i slutenvård och öppenvårdspsykiatri för vuxna.  

Jag erbjuder individualterapi och parterapi.

Kontakt: linda@istdpmottagningenstockholm.se
Hemsida: istdpsthlm.se


Dieter Geisler, leg. socionom, leg. psykoterapeut, handledare.   Jag har många års erfarenhet erfarenhet av arbete som terapeut med individer, par och familjer, ungdomar och vuxna, både i privat och offentlig regi. Jag arbetar även som handledare i olika sammanhang. Som ISTDP terapeut erbjuder jag individuella terapier, samt blockterapi och handledning. Jag har genomgått core training med Patricia Coughlin 2012-2014  

Mail: dieter.h.geisler@gmail.com
Telefon: 070-342 68 44


Christofer Gradin Franzén, leg. psykolog. Examen från Stockholms universitet med psykodynamisk inriktning.  Har slutfört core-training ISTDP med Jon Frederickson och Tobias Nordqvist 2015-2017. Jag erbjuder ISTDP på svenska och engelska centralt i Stockholm. Utöver ett vanligt upplägg med samtal varje eller varannan vecka finns även möjlighet till:
– Blockterapihelger där vi träffas 2 x 3 timmar lördag + söndag plus ett kortare uppföljningssamtal.
– ISTDP på distans via videolänk.

E-post: christoferpsykolog@gmail.com
Hemsida: www.christoferpsykolog.com


Maria Sandgren, leg psykolog, ISTDP-terapeut, fil dr. Arbetar i privatpraktik med en varmare variant av ISTDP och tar emot klienter som söker för ångest, depression, självkritik, relationsproblem, personlig utveckling, kris, utmattning, smärta och andra funktionella somatiska syndrom. Erbjuder individuell terapi, blockterapi och samtal för professionell utveckling. Grundutbildning ISTDP 2012-2015 för Allan Abbass och Jon Frederickson. Advanced training ISTDP 2021-22 för Joel Town och Allan Abbass.

Språk: svenska, engelska, tyska och viss franska.
Mottagning: Gamla stan och Östermalmstorg i Stockholm. Även videosamtal.
Tel: 073-71 70 777
Hemsida: www.psykologisktforum.se
E-post: kontakt@psykologisktforum.se


Joel Gruneau, leg. psykolog. Erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP, både som blockterapi (2 x 3 timmar + uppföljning) samt fortlöpande. Har tidigare arbetat inom psykiatrisk öppenvård, behandlingshem för unga vuxna, samt haft terapimottagning i Malmö. Kombinerar terapiverksamhet med forskning vid Stockholms universitet. Genomgått core-utbildning i ISTDP för Tobias Nordqvist, Ersta Sköndals högskola, 2013-2016.

Mottagning i Vasastan i Stockholm.
E-post: joel.gruneau@gmail.com
Hemsida: www.joelgruneau.se


Carina Blom, leg. psykolog och leg. psykoterapeut (KBT). Erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP men även KBT. Lång erfarenhet av arbete med problematik såsom ångest, nedstämdhet, bristande självkänsla, återkommande depressioner, relationsproblem, smärta och utmattning inom psykiatrisk öppenvård och i privat verksamhet. Genomgick treårig core-utbildning för Tobias Nordqvist 2015-2017.

Mottagning: Odenplan i Stockholm.
Tel: +46 73 – 713 39 66
E-post: carina@audens.se
Hemsida: http://www.audens.se


Jakob Mechler, leg. psykolog. Arbetar inom primärvården samt i egen praktik med psykoterapi enligt ISTDP. Har mångårig erfarenhet från arbete inom specialistpsykiatrin för vuxna i Stockholm. Arbetar, utöver i klinisk verksamhet, också som föreläsare och anlitas frekvent av olika universitet och högskolor i Sverige. Håller bl.a. i en grundkurs i ISTDP på Ersta Sköndal Högskola. Bedriver individualterapi fortlöpande eller som blockterapi (2 x 3 timmar samt kortare uppföljning). Är också van att bedriva terapi på engelska. ISTDP-utbildad (s.k. core-training) 2013-2016 för Tobias Nordqvist, Ersta Sköndal Högskola.

Mottagning i Vasastan, Stockholm.
Hemsida: www.jmpsykologi.se
E-post: info@jmpsykologi.se


Sandra Ringarp, leg psykolog, ISTDP-terapeut, handledare och utbildare. Har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin och har även särskild kompetens inom långvarig smärta och stress/utmattningssyndrom. Har HBTQ-kompetens. Genomgått core-utbildning för Tobias Nordqvist 2013-2016. Går sedan 2020 handledar- och lärarutbildningen Training for Trainers för Jon Frederickson. 

Mottagning: ISTDP-mottagningen Stockholm. Tavastgatan 29D, Södermalm, Stockholm, eller via videolänk.
Tel: 072-908 58 36
E-post: kontakt@ringarppsykologi.com
Hemsida: www.ringarppsykologi.com


Lina Svanberg Cohen, leg. psykolog. Har tidigare erfarenhet från vuxenpsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri. Integrativ grundutbildning med psykodynamisk inriktning och KBT. Genomgår core-training i ISTDP med Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist, 2018-2021.

Mottagning: Bergsgatan 1, Kungsholmen, Stockholm. Bedriver även terapi via Skype.
Tel: 070-303 38 12
Mail: lina.svanbergcohen@gmail.com
Hemsida: www.linasvanbergcohen.se


Niklas Rasmussen, leg psykolog, ISTDP-terapeut, utbildare och handledare i ISTDP. Har arbetat med psykologisk behandling sedan 2005, mestadels inom den psykiatriska öppenvården. ISTDP-utbildad 2015-2018 för Jon Frederickson och Tobias Nordqvist i Stockholm. Deltar sedan 2018 i avancerad handledning för Jon Frederickson. Går sedan 2018 även handledar-och lärarutbildningen Training for Trainers för Jon Frederickson. Etablerade 2017 tillsammans med sina kollegor ISTDP-teamet på Kronans psykiatriska mottagning, ett team som behandlar patienter med komplex, psykiatrisk problematik med ISTDP i graderat format. Erbjuder blockterapi.

Privat praktik: Tavastgatan på södermalm i Stockholm.
Tel: +4673 929 02 13
Mail: rasmussenpsykoterapi@gmail.com
Hemsida: http://www.rasmussenpsykoterapi.se


Pontus Nilsson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut. Arbetar i privat verksamhet med individuell psykoterapi utifrån ISTDP, samt med handledning och undervisning av personalgrupper inom t.ex. förskola, skola och barnhälsovård. ISTDP-utbildad (core-training) för Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist 2017-2020. Även utbildad barn- och ungdomspsykoterapeut. Har arbetat med psykologisk behandling sedan 2006, tidigare inom både vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri samt på vårdcentral.

Mottagning: Skeppargatan 19, Östermalm, Stockholm.
Säker kontakt med BankID: https://psykolog-pontus-nilsson.kaddio.com 
E-post: psykologtjanst@pontusnilsson.st


Sofia Lind, leg. psykolog. Erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP på privat mottagning på Södermalm. Arbetar även inom primärvård med bedömning och psykologisk behandling. Har tidigare erfarenhet av arbete inom allmänpsykiatrin. Utbildning i ISTDP (core-training) med Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist 2017-2020.

Mottagning: Timmermansgatan 9, Södermalm, Stockholm. 
Mail: sofia@lindpsykologi.se
Hemsida: lindpsykologi.se


Sofia Viotti, leg. psykolog. Genomgår core-training i ISTDP 2018-2021. Tar emot klienter på privat mottagning vid Mariatorget i Stockholm inom metoderna ISTDP och Compassionfokuserad terapi. Är van att arbeta med klienter som har ångest, stress, höga prestationskrav, självkritik, låg självkänsla, relationsproblem, utmattning, oro. Föreläser om psykologisk hållbarhet för privatpersoner och företag. Har skrivit två böcker om medkänsla, stress och prestation.

Hemsida: sofiaviotti.com
Mail: sofia@viottipsykologi.se
Mottagning: ISTDP-mottagningen, Timmermansgatan 9, Stockholm


Carin Warnoff, leg. psykolog. Arbetar med ISTDP i privat verksamhet med individuella terapier för vuxna. Genomgår ISTDP Core-utbildning sedan 2019. Jag har också fördjupade kunskaper inom stressforskning och personlighetspsykologi, samt erfarenhet av utredningar och psykodiagnostik.

Mottagningar på Luntmakargatan i Stockholm och i Saltsjöbaden (Ringvägen).
Tel: +46-70-9103309
Mail: carin@analytica.one


Jonathan Cohen, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling/psykoterapi. Arbetar privat med individualterapi för vuxna. Lång erfarenhet från arbete inom psykiatrisk öppenvård. Genomgått core-utbildning i ISTDP för Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren åren 2016-2019. Nu i Advanced Training för Patricia Coughlin.

Mottagning: På Kungsholmen i Stockholm.
E-post: jonathan@cohenpsykologi.se
Hemsida: www.cohenpsykologi.se


Magnus Rosén, leg. psykolog. Jobbat inom vuxenpsykiatri med utredning, individualterapi, gruppbehandling, särskilt arbete för sköra spädbarnsföräldrar. Jobbar nu inom primärvård och på privat mottagning. Genomgår ISTDP core-training för Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren, Stockholm, 2021-2023. Tar emot patienter för individualterapi på privat mottagning.

Mottagning: Magnus Terapi AB, Gotlandsgatan 70A, 116 65 Stockholm
E-post: magnus@magnusterapi.se
Tel: 073 – 502 19 80
Hemsida: www.magnusterapi.se


Barbara Gamper, leg.psykolog. Många års erfarenhet av såväl kliniskt som organisatoriskt arbete och har arbetat med både ungdomar och vuxna. Har ett särskilt intresse för ensamhet och har undervisat 5 år i ”Ensamhetens psykologi”. Jag har arbetat med flera psykodynamiska tekniker men arbetar nu främst med ISTDP. Jag tar emot både individuellt och par. Jag arbetar med arbetsrelaterad problematik, ensamhet och utanförskap, kriser och relationsproblem. Pågående Core utbildning.

Mottagning: Kungsgatan 8, City, Stockholm.
Tel: 0732-038260
E-post: barbara.gamper@leapcops.se


Simon Norrsveden. leg psykolog. Tidigare arbetat inom specialistpsykiatrin och har erfarenhet av att ha arbetat med relationella svårigheter, självkritik, sexuella svårigheter, depression, ångestsyndrom samt ADHD. Genomgått core-utbildning med Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren 2020-2022. Erbjuder ISTDP på svenska eller engelska och tar emot både vuxna och barn/ungdomar. Tar emot på fysisk mottagning samt via videolänk.

Mottagning: Jakob Westinsgtan 8
Telefon: 0702875583
Mail: simon@norrsveden.com
Hemsida: www.norrsveden.com


Jenny Björndal, leg. psykolog. Har erfarenhet från psykiatri och primärvård. Går core-utbildning för Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren (2021-2023). Erbjuder behandling för vuxna utifrån ISTDP i privat regi vid Mariatorget, samt via videobesök.

Kontakt: jenny@dittinreliv.se
Hemsida: www.dittinreliv.se
Mobil: 072-445 1624


Henrik Westin, leg psykolog. Har erfarenhet från psykiatri, primärvård och företagshälsa samt startade en samtalsmottagning för unga män. Är 2023 färdig med Core-utbildning i ISTDP för Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren.  Har även KBT-kompetens. Erbjuder för tillfället enbart ISTDP till unga vuxna i egenskap av min roll som psykolog på 1825 – Terapicenter för unga vuxna.

Mail: henrik.westin@1825.nu
Telefon: 08-121 539 83
Hemsida: www.1825.nu
Mottagning: 1825 Terapicenter, Fleminggatan 113, Stockholm


Glenn Kristoffersson, leg. psykolog med examen från Stockholms universitet samt lärare och handledare i ISTDP. Har flerårig erfarenhet av terapeutiskt arbete inom specialistpsykiatrin med bland annat trauma, relationsproblem, ångest, stress, depression, medicinskt oförklarliga symtom samt svårigheter med självkänsla. Arbetar nu med terapi och handledning i privat regi och ger därutöver ISTDP-institutets treåriga coreutbildning i Stockholm och Budapest.

Välkommen att höra av dig med förfrågningar gällande psykoterapi. Jag erbjuder också blockterapi, parterapi och behandling via videolänk. Bedriver terapi på svenska och engelska.

Mottagning: ISTDP-mottagningen Stockholm, Timmermansgatan 9 i Stockholm
Telefon: 070-641 23 80
Mail: glenn.kristoffersson@gmail.com
Hemsida: www.istdpsthlm.se


Veronika Palm, leg. psykolog. Jag välkomnar klienter på privat mottagning vid Nytorget, Södermalm. Jag har bred erfarenhet av arbete inom psykiatrin och är van vid att behandla klienter med ångest, depression, låg självkänsla, stress, relationsproblem och oro. Jag gick core för Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren och blev klar 2021.

Adress: Skånegatan 73, Södermalm, Stockholm
Tel: 0708306564
Hemsida: www.veronika-palm.se

Niklas Höglund, leg. psykolog, leg. psykoterapeut (PDT-inriktning), specialist i psykologisk behandling samt certifierad EMDR-terapeut.

De senaste sju åren har jag jobbat inom vuxenpsykiatrin på mottagningen för ångestsjukdomar och personlighetssyndrom, Norra Stockholms psykiatri (har mest jobbat med personlighetssyndrom och trauma). Innan dess har jag jobbat två år på vårdcentral. Jag gick core för Ola Berge och blev klar 2023.

Adress: Höglund Psykoterapi, Holländargatan 23, Stockholm
Tel: 070 4175109
Mail: hoglundpsykoterapi@gmail.com
Hemsida: hoglundpsykoterapi.com

Richard von Plauen. Leg. Psykolog. Har genomgått CORE utbildningen för Thomas Hesslow 2020-2023. Tidigare erfarenhet av näringslivet som telecomentreprenör. Intresse för filosofi och det existentiella perspektivet. Har varit verksam som psykolog inom barn- och vuxenpsykiatrin samt även skolan. Är van att arbeta med ångest, stress, låg självkänsla, depression, sorg, höga krav, självkritik, relationsproblem och oro. Uppväxt i England och Frankrike. Kan ge terapi på engelska och franska. Min mottagning ligger vid Hötorget i Stockholm. Jag kan också erbjuda terapi över videolänk.

Tel: 070 88 54 200
Mail: info@medvaro.se
Hemsida: medvaro.se

Niklas Lanbeck, leg. psykolog. Har långvarig erfarenhet inom vuxenpsykiatrin där jag framförallt arbetat terapeutiskt med depression och ångest inom insatsprogram för tidiga insatser och återhämtning vid komplex psykisk ohälsa och allvarliga psykiska besvär. Har på senare år arbetat mycket med funktionella neurologiska symtom som svaghet, skakningar, kramper, stickningar, smärta, domningar och frånvaro eller dissociation. Gick core-utbildning 2019-2022 för Niklas Rasmussen.

Hemsida: www.niklaslanbeck.com
Email: terapi@niklaslanbeck.com

Elsa Eriksson Anell, legitimerad psykolog och ISTDP-terapeut. Utbildad i ISTDP för Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist 2021-2023. Grundutbildad i psykodynamisk terapi och KBT. Specialiserad inom trauma och problem till följd av svåra erfarenheter i livet, men van att arbeta med många olika former av psykiskt lidande. Inom ramen för min specialisering inom trauma är jag utbildad i EMDR I & II, Prolonged Exposure och Narrative Exposure Therapy. Flerårig erfarenhet av arbete i specialistpsykiatrin. Erbjuder psykoterapi på ISTDP-mottagningen Stockholm eller via video. Psykoterapi även på engelska och spanska. 

Mottagning: ISTDP-mottagningen Stockholm på Timmermansgatan 9, Södermalm.
Tel: 070-365 05 28
E-mail: elsa@anellpsykologi.se
Hemsida: www.anellpsykologi.se
Länk till mottagningen: https://www.istdpsthlm.se/

Alice Luther Näsholm, leg. psykolog och certifierad ISTDP-terapeut. Grundutbildad i PDT och KBT. Erbjuder psykoterapi på plats på ISTDP-mottagningen och via videosamtal.

Är sedan 2019 verksam i specialistpsykiatrisk öppenvård för vuxna. Arbetar där med bedömning, utredning och behandling av ett brett spektrum psykiatriska tillstånd. Har erfarenhet av att behandla bland annat depression/nedstämdhet, ångest/oro, relationssvårigheter, utmattningssyndrom och stressrelaterade tillstånd, personlighetssyndrom, trauma och dissociativa tillstånd samt somatiska symtom utan medicinsk förklaring.

Välkommen att höra av dig med förfrågningar om psykoterapi!

Mottagning: ISTDP-mottagningen Stockholm på Timmermansgatan 9, Södermalm
E-post: alice.luther.nasholm@gmail.com
Hemsida: www.istdpsthlm.se

YuSie Rundkvist Chou, leg. psykolog. Erfarenhet från psykiatri och primärvård. Coreutbildad 2021-2024. Erbjuder psykologisk behandling på svenska, engelska och kinesiska. Jag har mottagning i centrala Stockholm eller online.

E-post: yusie.chou@gmail.com


ISTDP-terapeuter i Region Skåne

Nina Klarin, Läkare, psykiater och leg. psykoterapeut. Träffar patienter för ISTDP både privat och inom ramen för samverkansavtal med Region Skåne. Utbildar och handleder i metoden; pre-core och core. Certifierad ISTDP terapeut sedan 2014 efter core för Allan Abbass och Jon Frederickson.

Hemsida: http://www.ninaklarin.se
Tel: +46 76 – 203 69 59
E-post: info@ninaklarin.se

John Lundborg, leg. psykoterapeut, cert. ISTDP-terapeut, fil.mag i pedagogik, bedriver privat ackrediterad ISTDP-mottagning i Malmö inom hälsoval psykoterapi på avtal med Region Skåne. Tar emot patienter privat och på remiss från primärvården med frikort och högkostnadsskydd. Arbetar uteslutande med ISTDP och erbjuder konsultationer, försöksterapier, kontinuerlig behandling, egenterapier och blockterapier. Bedriver fortlöpande videobaserad färdighetsträning och är medlem i den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Posthumanistisk pedagogik i Köpenhamn. ISTDP utbildning 2016-2019 för Allan Abbass, Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren.

Hemsida: www.johnlundborg.se
E-post: johnlundborg@icloud.com
Telefon/text: +46760391683
Mottagning: Psykoterapimottagning ISTDP, Nordlinds väg 95, 217 73 Malmö.

Viveka Siesjö, leg. psykoterapeut/socionom. Jag erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP. Jag genomgick core-training med Patricia Coughlin 2015-2017.

Mottagningen finns på Stora Gråbrödersgatan 16 i Lund.
Hemsida: siesjopsykoterapi.com
Tel: 0732088168
E-post: vsiesjo@gmail.com

Malou Magnusson, lång erfarenhet av att arbeta som psykoterapeut, handledare och föreläsare. Stor erfarenhet av att även arbeta med övergreppsproblematik. Erbjuder blockterapi 3 x 2 sessioner med uppföljning. ISTDP-utbildad 2012-2015 för Patricia Coughlin, USA.

Mottagning i Ängelholm. Telefon: +46 709 301 301.

Victoria Paglert Kindman, leg. psykoterapeut (psykodynamisk inriktning), socionom. Genomgick coreutbildning 2015-2017 för Patricia Coughlin. Jag har tidigare arbetat inom, barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, psykiatrisk öppenvård, allmänpsykiatri och inom S:t Lukas. Jag erbjuder Blockterapi enligt 2×3 timmar, samt uppföljning och även löpande psykoterapi. Jag har en privat psykoterapi-verksamhet, Dynamisk psykoterapi.

Mottagning: Fersens väg 18, Malmö
Hemsida: dynamiskpsykoterapi.com
E-post: Vpaglert@gmail.com

Kristoffer Aspelin, leg. psykolog och leg. psykoterapeut med handledarkompetens. Mångårig erfarenhet från privatpraktik och som klinisk psykolog inom psykiatri. Har privatpraktik i Lund och erbjuder intensiv dynamisk korttidsterapi ISTDP och längre psykodynamisk terapi individuellt. Handleder i psykoterapi på psykologprogrammet vid Lunds universitet. ISTDP-utbildning 2017-2020 med Liv Raissi och Peter Lilliengren.

Mottagning finns centralt i Lund, tel: 0768-312256
E-post: azpelin@hotmail.com
Hemsida: www.drotten.com

Gunilla Ringh, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi. Jag har 30 års erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete. Jag erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP.
Core training för Patricia Coughlin i Köpenhamn 2015-2017. Vårdavtal med Region Skåne.

Mottagningens adress: Stortorget 13 A, 211 22 Malmö
Tel: 040-303990 eller 0705-101925
psykologerna.nu
gunilla.ringh@psykologerna.nu

Elisabeth Wickström, leg. psykoterapeut, fil. kand. Erbjuder korttidsterapi ISTDP. Genomgår Coreutbildning 2017-2020 med Allan Abbass, Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren. Har arbetat länge som psykoterapeut på Wiseliving AB i Lund och i egen regi.

Mottagning: Hopepsykoterapi, Hjortgatan 16B i centrala Lund.
Telefon: 070-896 96 48
E-post: elisabeth.wickstrom@hopepsykoterapi.se
Hemsida: www.hopepsykoterapi.se

Hanna Radomski, leg. psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Core för Nina Klarin 2018-2021. Erbjuder psykodynamisk terapi för vuxna.

Mottagning: Malmö ISTDP-mottagning, Amiralsgatan 20
Hemsida: hannaradomski.se
Telefon: 0703-251049
Mail: kontakt@hannaradomski.se    

Thomas Hesslow, leg. psykolog, utbildare och handledare i ISTDP. Arbetar med psykologisk behandling för vuxna i privat mottagning. Etablerade 2017 tillsammans med kollegor ISTDP-teamet på Kronans psykiatriska mottagning, ett team som behandlar patienter med komplex, psykiatrisk problematik med ISTDP. HBTQ-kompetens. Erbjuder blockterapi och behandling via videolänk. Bedriver terapi på svenska, engelska och spanska. Har inte möjlighet att ta emot remisser genom vårdval psykoterapi.

Mottagning: Malmö ISTDP-mottagning, Amiralsgatan 20, Malmö.
Tel: +46 762 575517
Mail: thomas.hesslow@gmail.com (OBS: jag tar inte emot nya patienter under 2023/2024).

Magnus Stephensen, leg. psykolog. Arbetar med känslofokuserad terapi utifrån ISTDP på privat mottagning på deltid. Har tidigare arbetat inom bland annat vuxenpsykiatri med terapi (individuellt och i grupp), bedömning och utredning. Har läst grundutbildning i ISTDP (CORE) för Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren (2021-2023) och tar kontinuerlig handledning. 

E-post: kontakt@magnusstephensen.se
Mottagning: Malmö ISTDP-mottagning, Amiralsgatan 20 i Malmö
Hemsida: magnusstephensen.se

Emma Ekdala, leg. psykolog. Erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP på privat mottagning i Malmö. Har tidigare arbetat inom primärvård och företags- och studenthälsovård. Grundutbildning inom psykodynamisk terapi och KBT, utbildad vid Göteborgs Universitet. Har HBTQ-kompetens. Genomgår Core-training i ISTDP för Liv Raissi och Frida Salman Lisak (2020 – 2022). 

Mottagning: Malmö ISTDP-mottagning, Amiralsgatan 20, 211 55 Malmö. Tar även emot besök via videolänk. 
Tel: 073-6424150
E-post: kontakt@emmaekdala.se
Hemsida: www.emmaekdala.se

Christina Aune, leg. psykolog sedan 2003. Arbetar med psykoterapi utifrån ISTDP på privat mottagning i Malmö. Har senaste 12 åren arbetat inom primärvården med bl.a. ångest, nedstämdhet, stress och psykosomatisk problematik. Utbildad i ISTDP för Nina Klarin, Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren (2018-2021). 

Mottagning: Malmö ISTDP-mottagning, Amiralsgatan 20. Erbjuder även terapi via videosamtal. 
Tel: 0724-45 45 20
E-post: christina.aune.psykolog@gmail.com
Hemsida: www.christinaaune.se

Helena Johansson, leg. psykolog, pågående utbildning till leg. psykoterapeut på Lunds universitet. Erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP på privat mottagning i Malmö, för vuxna samt par, på svenska och engelska.  Har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin och i team specialiserat på traumatiska upplevelser, krigs- och tortyrskador. Grundutbildning inom psykodynamisk terapi och KBT, sam
t certifierad EMDR-terapeut. Core-utbildning för Nina Klarin och Liv Raissi (2020-2022). 

Mottagning: Malmö ISTDP-mottagning, Amiralsgatan 20 i Malmö.
E-post: helena.legpsykolog@gmail.com
Tel: 070 – 519 12 38
Hemsida: www.helenajohansson.se

Paul Benér, Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i psykoterapi, gruppterapeut (gruppanalytiker IGA Köpenhamn, Group Analytic Society international).
Mångårigt arbete i psykiatri, socialtjänst och kursledare för grundutbildning i psykoterapi.
Psykodynamisk psykoterapi, parterapi, gruppterapi.
Treårig Core utbildning för Nina Klarin, och Liv Raissi 2020-2022.

Arbetar sen flera år på privatmottagning PsykologCentrum, Södra Förstadsgatan 13, Malmö.
0709698111
paul@paulbener.se
www.paulbener.se

Olga Bèrnée, leg psykolog

Mottagning: Malmö ISTDP-mottagning, Amiralsgatan 20 i Malmö.
E-post: varandetpsykolog@gmail.com
Tel: 0046(0)708-716000
Hemsida: varandet.com

ISTDP-terapeuter i Region Kalmar

Eva von Kern, leg.psykolog, leg.psykoterapeut, handledarutbildad. Mångårig  erfarenehet av psykodynamisk psykoterapi, handledning och utbildning.  Har mottagning i Västervik, arbetar framför allt med psykodynamisk korttidsterapi, inriktning ISTDP. ISTDP-utbildad  2009-2011 för Patricia Coughlin, USA.

Tel: +46 70 – 646 42 98
E-post: evavonkern@gmail.com

ISTDP-terapeuter i Region Uppsala

Lena Grip, leg. psykolog med psykodynamisk grundutbildning. Jag har tidigare arbetat inom Region Uppsala som neuropsykolog med rehabilitering av förvärvade hjärnskador. Nu erbjuder jag psykoterapi i min privata mottagning. Jag gick Core-utbildning i ISTDP med Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist 2018-2021 i Stockholm, och fortsätter utveckla mitt arbete genom att gå kurser och i regelbunden handledning.

Mottagning: Sankt Olofsgatan 18, Uppsala
Telefon: 076-100 8464
E-post: lena.grip@aperire-psykoterapi.se
Hemsida: www.aperire-psykoterapi.se

ISTDP-terapeuter i Region Jämtland Härjedalen


Gunnar Hultin, socionom, leg. psykoterapeut. Arbetar med psykodynamisk psykoterapi och då framförallt fokuserad psykodynamisk korttidsterapi; ISTDP, parsamtal, handledning och utbildning. Genomgick core-training ISTDP med Allan Abbass, Kanada och Jon Frederickson, USA, 2012-2015
Erbjuder blocksessioner.

Mottagning: Hultins AB på Storgatan 47, Östersund.
Tel: +46 63 –103231
E-post: info@hultins.net
Hemsida: http://www.hultins.net


Susanne Anderö Wännström, socionom/leg. psykoterapeut anställd dels inom primärvården Jämtland med psykosocial och psykoterapeutisk behandling samt som länssamordnare för psykosociala enheterna i Jämtland/Härjedalen dels arbete i privat mottagning med inriktning på anhörigproblematik. Arbetar med psykodynamisk psykoterapi, huvudsakligen med affektfokuserad korttidsterapi, ISTDP. Genomgår core-utbildning 2012-2015 med Allan Abass, Kanada och Jon Frederickson, USA.
Tar emot för block-behandling.

Adress: Östersunds anhörig och föräldramottagning
co/ Hultin AB, Storgatan 47, 831 37 Östersund
Tel: +4670-671 99 89,
E-post: susanne@anhorigostersund.se
Hemsida: www.anhorigostersund.se

ISTDP-terapeuter i Region Östergötland

Johannes Ermagan, leg. psykolog med erfarenhet och pågående anställning hos vuxenpsykiatrisk verksamhet samt privat verksamhet. Genomgått Core-training med Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren 2017-2020. Deltar i avancerad handledning med Jon Frederickson från oktober 2017. Genomgår handledarutbildning med Jon Frederickson sedan 2020. Erbjuder handledning, psykoterapi, block-terapi samt online-sessioner på privat mottagning i centrala Norrköping.

Tel: +46 70 – 047 04 29
E-post: j.ermagan@gmail.com
Hemsida: www.psykologjohannes.com


Sara Fartouzy, leg. psykolog med lång erfarenhet inom kriminalvården, företagshälsa samt pågående anställning inom vuxenpsykiatrisk verksamhet. Driver privat verksamhet. Genomgått core-training ISTDP med Jon Fredrickson och Tobias Nordqvist 2015-2017. Erbjuder psykoterapi på privat mottagning i centrala Norrköping, möjlighet till online-sessioner finns.  

Kontakt: S.Fartouzy@gmail.com 
Telefon: 0704508033 
Besöksadress: Nygatan 93 Norrköping

Johan Spångberg, leg. psykolog med erfarenhet från vuxenpsykiatrin, skola, arbetsförmedling och habilitering. Driver privat verksamhet utöver min tjänst som psykolog inom vuxenpsykiatrin och skolan. Genomgått core-utbildning för Johannes Ermagan 2021-2024. Erbjuder psykoterapi på privat mottagning i Norrköping.

Kontakt: johan@spangbergarna.se
Telefon:  0732 41 60 16

ISTDP-terapeuter i Region Västerbotten

Harriette Hagelberg, socionom, leg. psykoterapeut. Arbetar sedan många år i Skellefteå med psykoterapi i psykiatrisk öppenvård samt till viss del privat. Senaste åren i huvudsak med affektfokuserad psykoterapi, ISTDP. Utbildad i ISTDP 2013 – 2016 för Tobias Nordqvist.

E-mail:harriette.hagelberg@gmail.com
Tel och Sms: 073-0404530.

ISTDP-terapeuter i Region Västmanland

Sara A Gustafsson. Socionom, leg hälso- sjukvårdskurator, leg psykoterapeut. Erbjuder psykodynamisk terapi och ISTDP. Genomgått core-utbildning med Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren 2017-2020. Erfarenhet från primärvård, företagshälsovård samt Barn och ungdomspsykiatri

Mottagning: Österled 13, Arboga
Tel: +46721530617
E-mail: sara.me.axelsson@icloud.com

ISTDP-terapeuter i Region Örebro Län

Sara A Gustafsson. Socionom, leg hälso- sjukvårdskurator, leg psykoterapeut. Erbjuder psykodynamisk terapi och ISTDP. Genomgått core-utbildning med Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren 2017-2020. Erfarenhet från primärvård, företagshälsovård samt Barn och ungdomspsykiatri

Mottagning: Sveavägen 2, Örebro (fredagar)
Tel: +46721530617
E-mail: sara.me.axelsson@icloud.com

ISTDP-terapeuter i Region Dalarna

Lotta Carter, leg. psykolog, arbetar på sin privata psykoterapimottagning i Enviken (mellan Falun och Rättvik) och erbjuder psykoterapi på plats och online. Har erfarenhet av både specialistpsykiatri och primärvård. Studerade till psykolog vid Stockholms Universitet med psykodynamisk inriktning. Genomgår Core-utbildning 2023-2026 för Sandra Ringarp och Glenn Kristoffersson. Läs mer och boka tid på hemsidan, se länk nedan.

Mottagning: Marnäs 15, 790 26 Enviken
E-post: info@cartersspaceforreflections.com
Tel: 070-330 38 81
Hemsida: http://spaceforreflections.com

ISTDP-terapeuter i Region Kronoberg

Jonna Zandler, leg psykolog med privat mottagning för vuxna. Erbjuder sessioner på svenska och engelska via säkra samtal online (zoom/kaddio) och i Växjö. Erbjuder fokuserad psykodynamisk terapi utifrån ISTDP. Har även KBT kompetens. Jag går core utbildningen med Thomas Hesslow och Liv Raissi som lärare  från 2021 och framåt.

Hos mig kan du bearbeta en variation av problem: mående vid omställning i arbetslivet, mående vid föräldrablivande, föräldrastöd för föräldrar med små barn, förlossningstrauma, nedstämdhet, oro, höga krav, självkritik, olika former av ångest, anknytningstrauma och problem att hantera relationer. Jag har även erfarenhet av arbete med vägledning, matchning och rehabilitering till arbete och av arbetspsykologisk utredning.

Kontakt: +46 73-091 32 36 eller jonna@zandlerpsykologi.se
Mottagning: Pilgatan 1, 352 36 Växjö.

ISTDP-terapeuter i Finland

Katarina Kiiskinen, legitimerad psykolog. Har privat mottagning i Åbo, Finland. Möjlighet till säkra videosamtal över internet. Möjliga behandlingsspråk är svenska, finska och engelska. Erfarenhet av arbete med unga vuxna men vuxna i alla åldrar välkomnas. Genomgår Core-training med Liv Raissi (2017-2020). Erbjuder ISTDP-behandling i form av enskilda samtal, block-terapi och behandling över videosamtal.

Mottagning: Tavastgatan 22, Åbo, Finland
Tel: +358 45 878 22373
E-post: katarina.kiiskinen@abo.fi
Hemsida (på finska): www.katarinakiiskinen.com
Hemsida (på svenska): https://www.katarinakiiskinen.com/swe