Hitta ISTDP-terapeut

På den här sidan kan du hitta en ISTDP-terapeut i ditt närområde. Nedan listas legitimerade privatpraktiserande ISTDP-terapeuter i Sverige och Finland. Du kan även söka via en interaktiv karta. Samtliga terapeuter som vi listar har genomgått eller går just nu den treåriga ISTDP-utbildningen Core, som är reglerad av av International Experiental Dynamic Therapy Association (IEDTA). Terapeuterna är listade utan inbördes ordning och vi har ingen möjlighet att rekommendera någon särskild terapeut till dig. Vid intresse kan du själv kontakta och undersöka varje terapeuts specifika meriter.

ISTDP är en aktiv terapiform som förutsätter att terapeuten utvecklar både goda personliga egenskaper och specifik metodkompetens. I utbildningen till ISTDP-terapeut ingår därför alltid att terapeuten ges handledning på sitt arbete utifrån videoinspelade samtal.

ISTDP-föreningen uppmuntrar sina medlemmar att fortsatt engagera sig i aktiviteter som stärker den professionella kompetensen efter avslutad grundutbildning. För att hålla hög kvalitet i det egna arbetet kan ISTDP-terapeuter exempelvis använda video, söka handledning, utvärdera den egna insatsen systematiskt, delta i vidareutbildning samt ta del av aktuell forskning och litteratur inom området.

Flera av terapeuterna nedan erbjuder blockterapi, vilket innebär att terapeut och klient träffas för en eller flera längre sessioner om 2-3 timmar. Detta lämpar sig väl om man exempelvis inte bor på samma ort som terapeuten.

Terapeuter listade efter region

Västra Götalandsregionen
Region Halland
Region Stockholm
Region Skåne
Region Kalmar
Region Uppsala
Region Jämtland Härjedalen
Region Östergötland
Region Västerbotten
Region Västmanland

Region Örebro Län
Region Kronoberg
Finland

Via den här kartan kan du leta dig fram till privatpraktiserande terapeuter i närheten av där du bor. Sedan kan du klicka dig vidare till deras respektive webbplatser eller läsa mer i listan längre ner på den här sidan:

ISTDP-terapeuter i Västra Götalandsregionen

Cecilia Pilback, leg. läkare, specialist i psykiatri, leg. psykoterapeut, handledarkompetens. Arbetar med psykiatrisk konsultation (ansluten till sjukvården Västra Götaland), handledning, Balintgrupper och psykodynamisk psykoterapi, framför allt med fokuserad psykodynamisk korttidsterapi; ISTDP. Har genomgått core-training med Patricia Coughlin, USA, Allan Abbass, Kanada och Jon Frederickson, USA, 2009-2015. Deltar i Advanced Training för Jon Frederickson sedan 2015. Erbjuder blocksessioner.

Mottagning: Allé Psykoterapi & Psykoanalys, Vasagatan 34, 411 24 GÖTEBORG
Tel: +46 31 – 13 10 86
E-post: cecilia.pilback@outlook.com
Hemsida: http://www.allepsykoterapi.com


Frida Salman Lisak, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, har lång erfarenhet av individual- och parpsykoterapi samt handledning inom bl.a.  socialtjänsten, psykiatrin och privat verksamhet. Genomgick core-training ISTDP med Allan Abbass, Kanada och Jon Frederickson, USA, 2012-2015. Deltar i avancerad handledning med Jon Frederickson från oktober 2014. ISTDP-utbildad 2009-2011 för Patricia Coughlin, USA. Erbjuder blockterapi.

Privat praktik: Centrum för familjerådgivning och psykoterapi.
Tel: +46 70 – 689 25 38
E-post: frida.lis.sal@gmail.com
Hemsida: http://www.familjeradgivning-psykoterapi.com


Karin Sundwall, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarutbildad. Arbetar privat och är handledare på Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet. Förutom mångårigt arbete med utbildning/handledning av studenter och yrkesverksamma har jag kontinuerligt arbetat med psykoterapier – individualterapi och parsamtal, samt med fokuserad psykodynamisk korttidsterapi; ISTDP. ISTDP-utbildad  2009-2011 för Patricia Coughlin, USA. Erbjuder blockterapi.

Mottagning: Allé Psykoterapi & Psykoanalys, Vasagatan 34, 411 24 GÖTEBORG
E-post: karin.sundwall@allepsykoterapi.com
Tel: +46 73 – 687 22 83
Hemsida: http://www.allepsykoterapi.com


Agneta Bondjers – Backlund, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledarutbildad. Arbetar privat samt handleder och undervisar på psykoterapeututbildningen vid Ersta Sköndal Högskola och på Psykologiska Institutionen vid Göteborgs universitet. Har, förutom handledning och undervisning, mångårig erfarenhet av både längre individualterapi och fokuserad psykodynamisk korttidsterapi. Arbetar också med symboldrama. ISTDP-utbildad 2009–2011 för Patricia Coughlin, med fortsatt handledning. Deltar nu i avancerad handledning för Jon Frederickson från oktober 2014. Erbjuder blockterapi ( 3 x 2 sessioner + en uppföljningssession)

Tel: +46 70 – 561 69 83
E-post: agneta.bondjersbacklund@telia.com


Liv Raissi, leg. psykolog. Erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP på svenska och engelska i privat verksamhet. Håller grundkurser i ISTDP och ger ISTDP-institutets treåriga core-utbildning samt arrangerar konferenser. Undervisar och handleder i ISTDP på bl.a. Psykologiska Institutionen i Göteborg. Har tidigare jobbat inom psykiatrisk öppenvård på en PTSD-mottagning med bedömning och behandling. Genomgår handledarutbildning i ISTDP för Jon Frederickson, USA, 2016-2019
Genomgått core-training i ISTDP med Patricia Coughlin, USA, 2012-2014
Erbjuder blockterapi (3h x 2 + uppföljning)

Mottagning: Västergatan 14, Kungsbacka och Prinsgatan 12, Göteborg
E-post: liv.raissi@affekta.se
Tel: +46 70 -638 88 11
Hemsida: http://www.istdpmottagningen.sehttp://www.affekta.se


Arvid Askmar Cederholm, leg. psykolog. Har gått core-training i ISTDP med Tobias Nordqvist, 2014-2017. Genomgår också utbildning i MCT, samt har gundutbildning i PDT, KBT och EMDR. Jag använder videofilmning och feedback-informerad terapi, vilket är ett strukturerat sätt att samla feedback från patienten för att hålla behandlingen på rätt kurs. Jag erbjuder även handledning.

Mottagning: Prästgårdsgatan 44A, Göteborg
E-post: kontakt@psykologcederholm.se
Tel: 072 172 28 30
Hemsida: www.psykologcederholm.se


Annelie Nordner, leg. specialistsjuksköterska, leg. psykoterapeut, processhandledare. Arbetar privat med psykoterapi och handledning. Erbjuder blockterapi. Har mångårig erfarenhet av arbete inom cancersjukvård, på ungdomsmottagning och mottagning för personer med sexuella problem. Har HBTQ-kompetens. Har gått core-training i ISTDP med Liv Raissi i Göteborg, 2016-2019. 

Mottagning på Kungsgatan 10A i Alingsås.
E-post: info@annelienordner.se
Tel: +46 703 80 07 59
Hemsida: http://www.annelienordner.se


Bo Erlandsson, fil.kand. psykologi, leg. psykoterapeut
Jag arbetar mestadels med ISTDP men erbjuder även traditionell psykodynamisk terapi och krisbearbetning. Har mångårig erfarenhet av samtal i allt från stöd i nuet till längre psykoterapier. Har gått core-training i ISTDP med Liv Raissi i Göteborg 2016-2019.

Mottagning på Prinsgatan 12, Göteborg.
E-post: psykoterapeut@boerlandsson.se
Tel: 0707-81 13 06
Hemsida: www.boerlandsson.se.


Jonas Pang, leg. psykolog och handledarutbildad. Arbetar privat med ISTDP och handleder personalgrupper inom olika verksamheter. Har gått core-training i ISTDP med Tobias Nordqvist, 2014-2017. Har mångårig erfarenhet som psykolog inom Kriminalvården, på ungdomsmottagning och Mottagningen för Unga Män.

Mottagning: Aschebergsgatan 46
E-post: pangjonas@gmail.com
Tel: 0736-332122
Hemsida: www.pangpsykologi.se


Follad Yarollahi, leg. psykolog. Bedriver psykoterapi utifrån ISTDP på svenska och engelska på privat mottagning på heltid. Har tidigare jobbat inom Kriminalvårdens normalanstalter samt en sexualbrottsanstalt med bland annat enskild terapi, gruppbehandling, handledning, riskbedömning. Genomgår Core-utbildningen för Frida Salman Lisak, Göteborg, 2017-2020.

E-post: info@mindbender-psykologbyra.com
Tel: 0721 – 86 42 01
Mottagning: Postgatan 4, 411 13 Göteborg
Hemsida: www.mindbender-psykologbyra.com


Johan Lysander, leg. psykolog. Arbetar inom specialistpsykiatrin för vuxna och har egen mottagning centralt i Göteborg där jag erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP. Har tidigare också arbetat inom primärvården. Utbildad både inom psykodynamisk korttidsfokuserad terapi, IPT och KBT. Certifierad instruktör inom medveten närvaro med mångårig erfarenhet av meditation. Erbjuder psykoterapi på svenska och engelska. Går den 3 åriga core-utbildningen för Frida Salman Lisak, 2017-2020.

Mottagning: Norra Liden 9, Göteborg.
E-post: info@lysanderpsykologi.se 
Tel: 0760-25 00 19
Hemsida: www.lysanderpsykologi.se


Klara Bengtsson, leg. psykolog. Arbetar med individualterapi till privatpersoner och företag, samt ger föreläsningar. Har tidigare bland annat erfarenhet från primärvården i Göteborg. Genomgått core-training med Liv Raissi 2016 – 2019. Erbjuder blockterapi.  

Mottagning: Prinsgatan 12, Göteborg
Tel: 0733-421412
E-post: info@klarapsykologi.com
Hemsida: http://www.klarapsykologi.com


Johannes Spångberg, leg. psykolog, läser till specialist i psykoterapi. Utbildad i psykodynamisk terapi och KBT. Arbetar halvtid på privat mottagning med ISTDP, och halvtid inom specialistpsykiatrin. Mångårig erfarenhet från vuxenpsykiatrin och intresse för normkritiska perspektiv. HBTQ-kompetens. Möjlighet till videosamtal över internet. Genomgått Core-training 2014-2017 för Tobias Nordqvist, och har fortlöpande handledning.

Mottagning: Norra Liden 9, Göteborg.
E-post: info@psykologrespons.se
Tel: 0793-41 56 36
Hemsida: https://www.psykologrespons.se/


Jonas Magnusson, leg. psykolog. Är utbildad inom behandling utifrån både psykodynamisk teori och KBT. Har mångårig erfarenhet av arbete inom psykiatrin. Arbetar för nuvarande med enskild behandling, gruppbehandling samt handledning inom psykiatrisk ätstörningsvård utöver privat mottagning. Genomgår core-training med Liv Raissi, (h.t. 2017 – v.t. 2020). Erbjuder ISTDP-behandling i form av enskilda samtal, block-terapi samt behandling över videosamtal.

Mottagning: Prinsgatan 12, Göteborg
Tel: 0703-298138
E-post: jonasmagnusson@jmpsykologmottagning.com
Hemsida: http://www.jmpsykologmottagning.com


Christoffer Hallberg, leg. psykolog. Mer än fem års erfarenhet av vuxenpsykiatri, beroendepsykiatri och ungdomsmottagning – för närvarande verksam helt vid egen privat mottagning i Borås. Har kontinuerlig handledning med Tobias Nordqvist. ISTDP-utbildad 2014-2017 för Tobias Nordqvist.

Mottagning: Psykolog Hallberg, Fabriksgatan 11 7e våning, 503 38, Borås
E-post: christoffer@psykologhallberg.se
Hemsida: psykologhallberg.se (möjlighet till onlinebokning finns)


Alexis Gainza Solenzal, leg. psykolog. Grundutbildad i PDT och KBT men arbetar främst med ISTDP. Gått CORE för Frida Salman Lisak 2016-2019. Har fortsatt kontinuerlig ISTDP-handledning. Genomgår specialistutbildning med inriktning mot psykoterapi. Arbetar sedan flera år tillbaka i specialistpsykiatrin och driver privatmottagning. Erbjuder blockterapi såväl som sedvanliga sessioner.

Mottagning: Östra larmgatan 15-21, Göteborg
Tel: 073-513 37 92
E-post: info@sensumpsykolog.se
Hemsida: www.sensumpsykolog.se


Christer Axelsson, legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi, legitimerad psykoterapeut. Har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete inom specialistpsykiatrin. Genomgick core-training ISTDP med Peter Lilliengren, Tobias Nordqvist och Frida Salman Lisak 2016-2019. Tar kontinuerligt experthandledning i ISTDP, tränar kontinuerligt utifrån principerna i ”deliberate practice för psykoterapeuter” individuellt och kollegialt. Arbetar fortsatt i den offentliga specialistpsykiatrin och tar i mindre utsträckning emot på privat mottagning.  

Mottagningsadress: Vasagatan 36 i Göteborg
Tel: 076-3539408
E-post: christeraxels@gmail.com


Emma Ekdala, leg. psykolog. Erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP på privat mottagning vid Stigbergstorget i Göteborg. Arbetar även med bedömning och psykologisk behandling inom primärvården. Har tidigare erfarenhet av arbete inom företags- och studenthälsovård. Grundutbildning inom psykodynamisk terapi och KBT, utbildad vid Göteborgs Universitet. Genomgår Core-training i ISTDP med Liv Raissi och Frida Salman Lisak (2020 – 2022). 

Mottagning: Gathenhielmska huset, Stigbergstorget 7, Göteborg
Tel: 073-6424150
E-post: kontakt@emmaekdala.se
Hemsida: www.emmaekdala.se


Malena Johansson, leg. psykolog. Erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP på privat mottagning i Sockerbruket i Lidköping. Har tidigare erfarenhet av bedömning, utredning och psykologisk behandling på vårdcentral och inom öppenpsykiatri, företagshälsovård samt urvalsverksamhet. Grundutbildning inom psykodynamisk terapi vid Göteborgs Universitet. ISTDP Core-utbildning med Tobias Nordqvist 2014-2017.

Mottagning: Sockerbruksgatan 1, Lidköping
Tel: 070-886 77 70
E-post: malena@psykologenvidvanern.se
Hemsida: www.psykologenvidvanern.se


Emilia Tornell, leg. psykolog. Erbjuder psykodynamisk psykoterapi utifrån ISTDP på privat mottagning. Arbetar även med bedömning och psykologisk behandling inom primärvården. Grundutbildning inom psykodynamisk terapi och KBT, utbildad vid Karlstad Universitet. Även vidareutbildad inom psykedelisk integration och mindfulness. Genomgår Core-training i ISTDP med Liv Raissi och Frida Salman Lisak (2021 – 2024). Erbjuder terapi på svenska och engelska.

Mottagning: Erik Dahlbergsgatan 3, Göteborg
Tel: 073-934 85 83
E-post: tornellpsykoterapi@gmail.com
Hemsida: www.tornellpsykoterapi.se


Ellen Eklund, leg. psykolog. Flerårig erfarenhet från vuxenpsykiatri samt även erfarenhet från mödra- och barnhälsovård. Genomgått utbildning i ISTDP (core-training) 2017-2020. Erbjuder psykoterapi vid privat mottagning. 

Mottagning: Allé Psykoterapi och Psykoanalys, Vasagatan 34, 411 24 Göteborg
E-post: kontakt@psykologelleneklund.se
Hemsida: psykologelleneklund.se


ISTDP-terapeuter i Region Halland

Ulrika Engström, leg. psykolog med flerårig erfarenhet av vuxenpsykiatri. Arbetar med ISTDP både i vuxenpsykiatrin i Falkenberg men även på privat mottagning i Kungsbacka. Erbjuder även terapi över videolänk. Genomgått CORE-utbildning med Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren (2017-2020). Regelbunden ISTDP-handledning med Tobias Nordqvist.

Mottagning: Västergatan 16, Kungsbacka
Telefon: 0735729131
E-post: kontakt@psykologulrika.se
Hemsida: www.psykologulrika.se


ISTDP-terapeuter i Region Stockholms

Björn Elwin, fil dr. leg. psykolog, leg. psykoterapeut. Utbildad psykoanalytiker vuxna samt barn- och ungdomspsykoterapeut. Handledarutbildad. Arbetat sedan lång tid med psykoterapi både privat och i offentlig sektor. Varit handledare inom olika psykoterapiutbildningar och inom barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatri samt familjerådgivning. Varit prefekt vid Psykoterapeututbildningarna vid Ersta Sköndal högskola. Sedan 2016 privatpraktiserande psykoterapeut på heltid. ISTDP-utbildad 2009-2011 för Patricia Coughlin, USA. Deltar sedan 2014 i avancerad handledning med Jon Frederickson.

Mottagning: Regeringsgatan 87, Stockholm
Tel: +46 735 109 290
E-post: bjornelwin@icloud.com


Peter Lilliengren, fil dr. i klinisk psykologi, leg. psykolog, leg. psykoterapeut. Arbetar i privat verksamhet med individuell psykoterapi, handledning, undervisning och forskning. Har ca 10 års tidigare erfarenhet av psykiatriskt öppenvårdsarbete som psykolog. Genomgick ISTDP core-training med Patricia Coughlin 2012-2015 och har därefter även genomgått handledarutbildning i ISTDP med Jon Frederickson 2016-2019. Har sedan flera år även handledning av Allan Abbass. Utöver regelbunden terapi kan jag i mån av tid även erbjuda ”blockterapi” (2×3 timmar). I mån av tid kan jag även erbjuda handledning.

Mottagning: Skanstull i Stockholm
E-post: peter.lilliengren@affekta.se
Hemsida: http://www.affekta.se


Tobias Nordqvist,  leg. psykolog med mångårig erfarenhet från psykiatrin, ISTDP-terapeut, handledare och lärare vid ett flertal universitet. Arbetar privat med psykoterapi, utbildning och handledning. Håller introduktionskurser i ISTDP och ger ISTDP-institutets treåriga core-utbildning vid Ersta Sköndals högskola och i Warszawa. Jag erbjuder blockterapier (ca 2 x 2,5 h) en till två ggr/termin. ISTDP-utbildad 2010-2012 för Jon Frederickson, Allan Abbass och Kees Cornelisen. Handledarutbildning 2012-2015 för Jon Frederickson vid ISTDP-institute.

Mottagning: ISTDP-mottagningen Stockholm, Tavastgatan 29D i Stockholm.
E-post: tobias.nordqvist@gmail.com


Binnie Kristal-Andersson, fil.dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledarutbildad. Mångårig erfarenhet av psykodynamisk samt KBT psykoterapier. Delar arbete mellan psykoterapeutiska behandlingsarbete (terapier, samt korttidsterapier, inriktning ISTDP) med enskilda, par och familjer, samt handledning, utbildning och konsultationer (inom bl.a. socialtjänsten, psykiatrin, frivilliga organisationer och privatverksamheter i Skandanavien och andra länder). Föreläser om och ger konsultationer/utbildningar i arbete med flyktingar/invandrare, kris, trauma, och PTSD. ISTDP-utbildad 2012-2015 för Jon Frederickson och Allan Abbass. Erbjuder blockterapi (3 x 2 sessioner + uppföljning).

Mottagning: PSYKOTERAPI- OCH PSYKOLOGMOTTAGNINGEN på SÖDERMALM, Drakenbergsgatan 63, Hornstull i Stockholm
Tel: +46 8 – 669 55 52
E-post: binnie.kristalandersson@gmail.com
Hemsida: www.binniekristalandersson.com


Malou Magnusson, lång erfarenhet av att arbeta som psykoterapeut, handledare och föreläsare. Stor erfarenhet av att även arbeta med övergreppsproblematik. Erbjuder blockterapi 3 x 2 sessioner med uppföljning. ISTDP-utbildad 2012-2015 för Patricia Coughlin, USA.

Mottagning: Gästrikegatan 18 i Stockholm och även i Ängelholm.
Telefon: +46 709 301 301.


Marianne Lundmark, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarkompetens. Jag har arbetat med ett flertal psykodynamiska tekniker – se www.mariannelundmark.se – men arbetar nu främst med ISTDP. Arbetar både individuellt och med par. Under åren 2012-2014 deltog jag i Patricia Coughlins ”core-grupp”.

Min mottagning ligger nära Hötorget i Stockholm, på Johannesgatan 4. Du kan både nå mej på tel 08-202330 och på mobil 0736268805, säkrast kl 13:00-13:30 vardagar.
Mail till mariannelundmark@telia.com går också bra.


Bengt Sandström, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och psykoanalytiker. Handledarutbildad. Jag arbetar med depression, ångest, kriser och identitetsproblem. Vuxna och ungdomar.  Har några decenniers erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete inom såväl offentlig som privat regi. Jag arbetar också med psykoterapihandledning och handledning av personalgrupper. Handleder på universitet, högskolor, team inom allmänpsykiatrin, habiliteringen etc., samt privatpraktiserande terapeuter. Genomgått core-training i ISTDP med Patricia Coughlin, USA, 2012-2014

Mottagning: Gräsgatan 10, Södermalm, Stockholm.
Tel: 073-683 77 05
E-post: bengt@sandstrom-co.se


Tom Agri, leg. psykolog. Arbetar sedan flera år på specialistmottagning för unga vuxna inom psykiatrin och delar det med privat verksamhet med ISTDP-inriktning. Även gedigen erfarenhet av arbete med konsultationer, emotionell personlighetsstörning (DBT), trauma och sorg/förluster. Genomgick, inom ramen för specialistutbildning i klinisk psykologi, core-training ISTDP med Jon Frederickson och Tobias Nordqvist 2015-2017.

Mottagning: Södermalm Stockholm
Tel: 072 336 49 71
E-post: tom.agri@live.se


Kerstin Åhlander, leg. psykolog. Utbildad psykolog vid Stockholms universitet och har i grunden psykodynamisk inriktning. Certifierad ISTDP-terapeut. Utbildning för Tobias Nordqvist 2015-2017. Har arbetat många år inom psykiatrisk öppen- och slutenvård, och även privat. Erfarenhet av att arbeta terapeutiskt med en rad olika svårigheter, till exempel ångest, nedstämdhet, relationsproblem, låg självkänsla, sorg och kris.

Mottagning: Tavastgatan 29D på Södermalm.
E-post: Kerstin@istdpmottagningenstockholm.com


Linda Åhslund, leg. psykolog. Lång erfarenhet av arbete inom psykiatrisk öppenvård för vuxna. Erbjuder psykologisk behandling utifrån ISTDP i privat regi. Utbildad i ISTDP för Patricia Coughlin, USA 2012-2014 samt för Jon Frederickson och Tobias Nordqvist 2015-2017.

Mottagningen belägen på Kungsholmsgatan 19, Stockholm.
Tel: +46 72 295 65 44
E-post: linda@istdpmottagningenstockholm.se
Hemsida: www.istdpmottagningenstockholm.se


Dieter Geisler, leg. socionom, leg. psykoterapeut, handledare.   Jag har många års erfarenhet erfarenhet av arbete som terapeut med individer, par och familjer, ungdomar och vuxna, både i privat och offentlig regi. Jag arbetar även som handledare i olika sammanhang. Som ISTDP terapeut erbjuder jag individuella terapier, samt blockterapi och handledning. Jag har genomgått core training med Patricia Coughlin 2012-2014  

Mail: dieter.h.geisler@gmail.com
Telefon: 070-342 68 44


Christofer Gradin Franzén, leg. psykolog. Examen från Stockholms universitet med psykodynamisk inriktning.  Har slutfört core-training ISTDP med Jon Frederickson och Tobias Nordqvist 2015-2017. Jag erbjuder ISTDP på svenska och engelska centralt i Stockholm. Utöver ett vanligt upplägg med samtal varje eller varannan vecka finns även möjlighet till:
– Blockterapihelger där vi träffas 2 x 3 timmar lördag + söndag plus ett kortare uppföljningssamtal.
– ISTDP på distans via videolänk.

E-post: christoferpsykolog@gmail.com
Hemsida: www.christoferpsykolog.com


Maria Sandgren, leg psykolog, ISTDP-terapeut, fil dr. Arbetar i privatpraktik med en varmare variant av ISTDP med klienter som söker för ångest, depression, självkritik, relationsproblem, personlig utveckling, stressreaktioner och utmattning. Erbjuder individuell terapi på regelbunden basis (1 g/v) och blockterapi (sessioner om 2-3 timmar under 2-3 dagar). Har genomgått core training 2012-2015 med Allan Abbass och Jon Frederickson. Advanced training 2021 med Joel Town och Allan Abbass.

Språk: svenska, engelska, tyska och viss franska.
Mottagning: Gamla stan och Södermalm i Stockholm. Även videosamtal.
Tel: 073-71 70 777
E-post: kontakt@psykologisktforum.se
Hemsida: www.psykologisktforum.se


Joel Gruneau, leg. psykolog. Erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP, både som blockterapi (2 x 3 timmar + uppföljning) samt fortlöpande. Har tidigare arbetat inom psykiatrisk öppenvård, behandlingshem för unga vuxna, samt haft terapimottagning i Malmö. Kombinerar terapiverksamhet med forskning vid Stockholms universitet. Genomgått core-utbildning i ISTDP för Tobias Nordqvist, Ersta Sköndals högskola, 2013-2016.

Mottagning i Vasastan i Stockholm.
E-post: joel.gruneau@gmail.com
Hemsida: www.joelgruneau.se


Carina Blom, leg. psykolog och leg. psykoterapeut (KBT). Erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP men även KBT. Lång erfarenhet av arbete med problematik såsom ångest, nedstämdhet, bristande självkänsla, återkommande depressioner, relationsproblem, smärta och utmattning inom psykiatrisk öppenvård och i privat verksamhet. Genomgick treårig core-utbildning för Tobias Nordqvist 2015-2017.

Mottagning: Odenplan i Stockholm.
Tel: +46 73 – 713 39 66
E-post: carina@audens.se
Hemsida: http://www.audens.se


Jakob Mechler, leg. psykolog. Arbetar inom primärvården samt i egen praktik med psykoterapi enligt ISTDP. Har mångårig erfarenhet från arbete inom specialistpsykiatrin för vuxna i Stockholm. Arbetar, utöver i klinisk verksamhet, också som föreläsare och anlitas frekvent av olika universitet och högskolor i Sverige. Håller bl.a. i en grundkurs i ISTDP på Ersta Sköndal Högskola. Bedriver individualterapi fortlöpande eller som blockterapi (2 x 3 timmar samt kortare uppföljning). Är också van att bedriva terapi på engelska. ISTDP-utbildad (s.k. core-training) 2013-2016 för Tobias Nordqvist, Ersta Sköndal Högskola.

Mottagning i Vasastan, Stockholm.
Hemsida: www.jmpsykologi.se
E-post: info@jmpsykologi.se


Sandra Ringarp, leg psykolog, ISTDP-terapeut, handledare och utbildare. Har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin och har även särskild kompetens inom långvarig smärta och stress/utmattningssyndrom. Har HBTQ-kompetens. Genomgått core-utbildning för Tobias Nordqvist 2013-2016. Går sedan 2020 handledar- och lärarutbildningen Training for Trainers för Jon Frederickson. 

Mottagning: ISTDP-mottagningen Stockholm. Tavastgatan 29D, Södermalm, Stockholm, eller via videolänk.
Tel: 072-908 58 36
E-post: kontakt@ringarppsykologi.com
Hemsida: www.ringarppsykologi.com


Lina Svanberg Cohen, leg. psykolog. Har tidigare erfarenhet från vuxenpsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri. Integrativ grundutbildning med psykodynamisk inriktning och KBT. Genomgår core-training i ISTDP med Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist, 2018-2021.

Mottagning: Bergsgatan 1, Kungsholmen, Stockholm. Bedriver även terapi via Skype.
Tel: 070-303 38 12
Mail: lina.svanbergcohen@gmail.com
Hemsida: www.linasvanbergcohen.se


Niklas Rasmussen, leg psykolog, ISTDP-terapeut, utbildare och handledare i ISTDP. Har arbetat med psykologisk behandling sedan 2005, mestadels inom den psykiatriska öppenvården. ISTDP-utbildad 2015-2018 för Jon Frederickson och Tobias Nordqvist i Stockholm. Deltar sedan 2018 i avancerad handledning för Jon Frederickson. Går sedan 2018 även handledar-och lärarutbildningen Training for Trainers för Jon Frederickson. Etablerade 2017 tillsammans med sina kollegor ISTDP-teamet på Kronans psykiatriska mottagning, ett team som behandlar patienter med komplex, psykiatrisk problematik med ISTDP i graderat format. Erbjuder blockterapi.

Privat praktik: Tavastgatan på södermalm i Stockholm.
Tel: +4673 929 02 13
Mail: rasmussenpsykoterapi@gmail.com
Hemsida: http://www.rasmussenpsykoterapi.se


Pontus Nilsson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut. Arbetar i privat verksamhet med individuell psykoterapi utifrån ISTDP, samt med handledning och undervisning av personalgrupper inom t.ex. förskola, skola och barnhälsovård. ISTDP-utbildad (core-training) för Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist 2017-2020. Även utbildad barn- och ungdomspsykoterapeut. Har arbetat med psykologisk behandling sedan 2006, tidigare inom både vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri samt på vårdcentral.

Mottagning: Skeppargatan 19, Östermalm, Stockholm.
Säker kontakt med BankID: https://psykolog-pontus-nilsson.kaddio.com 
E-post: psykologtjanst@pontusnilsson.st


Sofia Lind, leg. psykolog. Erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP på privat mottagning på Södermalm. Arbetar även inom primärvård med bedömning och psykologisk behandling. Har tidigare erfarenhet av arbete inom allmänpsykiatrin. Utbildning i ISTDP (core-training) med Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist 2017-2020.

Mottagning: Timmermansgatan 9, Södermalm, Stockholm. 
Mail: sofia@lindpsykologi.se
Hemsida: lindpsykologi.se


Sofia Viotti, leg. psykolog. Genomgår core-training i ISTDP 2018-2021. Tar emot klienter på privat mottagning vid Mariatorget i Stockholm inom metoderna ISTDP och Compassionfokuserad terapi. Är van att arbeta med klienter som har ångest, stress, höga prestationskrav, självkritik, låg självkänsla, relationsproblem, utmattning, oro. Föreläser om psykologisk hållbarhet för privatpersoner och företag. Har skrivit två böcker om medkänsla, stress och prestation.

Hemsida: sofiaviotti.com
Mail: sofia@viottipsykologi.se
Mottagning: ISTDP-mottagningen, Timmermansgatan 9, Stockholm


Carin Warnoff, leg. psykolog. Arbetar med ISTDP i privat verksamhet med individuella terapier för vuxna. Genomgår ISTDP Core-utbildning sedan 2019. Jag har också fördjupade kunskaper inom stressforskning och personlighetspsykologi, samt erfarenhet av utredningar och psykodiagnostik.

Mottagningar på Luntmakargatan i Stockholm och i Saltsjöbaden (Ringvägen).
Tel: +46-70-9103309
Mail: carin@analytica.one


Jonathan Cohen, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling/psykoterapi. Arbetar privat med individualterapi för vuxna. Lång erfarenhet från arbete inom psykiatrisk öppenvård. Genomgått core-utbildning i ISTDP för Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren åren 2016-2019. Nu i Advanced Training för Patricia Coughlin.

Mottagning: På Kungsholmen i Stockholm.
E-post: jonathan@cohenpsykologi.se
Hemsida: www.cohenpsykologi.se


Magnus Rosén, leg. psykolog. Jobbat inom vuxenpsykiatri med utredning, individualterapi, gruppbehandling, särskilt arbete för sköra spädbarnsföräldrar. Jobbar nu inom primärvård och på privat mottagning. Genomgår ISTDP core-training för Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren, Stockholm, 2021-2023. Tar emot patienter för individualterapi på privat mottagning.

Mottagning: Magnus Terapi AB, Gotlandsgatan 70A, 116 65 Stockholm
E-post: magnus@magnusterapi.se
Tel: 073 – 502 19 80
Hemsida: www.magnusterapi.se


ISTDP-terapeuter i Region Skåne

Nina Klarin, Läkare, psykiater och leg. psykoterapeut. Träffar patienter för ISTDP både privat och inom ramen för samverkansavtal med Region Skåne. Utbildar och handleder i metoden; pre-core och core. Certifierad ISTDP terapeut sedan 2014 efter core för Allan Abbass och Jon Frederickson.

Hemsida: http://www.ninaklarin.se
Tel: +46 76 – 203 69 59
E-post: info@ninaklarin.se

John Lundborg, leg. psykoterapeut, cert. ISTDP-terapeut, fil.mag i pedagogik, bedriver privat ackrediterad ISTDP-mottagning i Malmö inom hälsoval psykoterapi på avtal med Region Skåne. Tar emot patienter privat och på remiss från primärvården med frikort och högkostnadsskydd. Arbetar uteslutande med ISTDP och erbjuder konsultationer, försöksterapier, kontinuerlig behandling, egenterapier och blockterapier. Bedriver fortlöpande videobaserad färdighetsträning och är medlem i den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Posthumanistisk pedagogik i Köpenhamn. ISTDP utbildning 2016-2019 för Allan Abbass, Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren.

Hemsida: www.johnlundborg.se
E-post: johnlundborg@icloud.com
Telefon/text: +46760391683
Mottagning: Psykoterapimottagning ISTDP, Nordlinds väg 95, 217 73 Malmö.

Viveka Siesjö, leg. psykoterapeut/socionom. Jag erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP. Jag genomgick core-training med Patricia Coughlin 2015-2017.

Mottagningen finns på Stora Gråbrödersgatan 16 i Lund.
Hemsida: siesjopsykoterapi.com
Tel: 0732088168
E-post: vsiesjo@gmail.com

Malou Magnusson, lång erfarenhet av att arbeta som psykoterapeut, handledare och föreläsare. Stor erfarenhet av att även arbeta med övergreppsproblematik. Erbjuder blockterapi 3 x 2 sessioner med uppföljning. ISTDP-utbildad 2012-2015 för Patricia Coughlin, USA.

Mottagning i Ängelholm. Telefon: +46 709 301 301.

Victoria Paglert Kindman, leg. psykoterapeut (psykodynamisk inriktning), socionom. Genomgick coreutbildning 2015-2017 för Patricia Coughlin. Jag har tidigare arbetat inom, barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, psykiatrisk öppenvård, allmänpsykiatri och inom S:t Lukas. Jag erbjuder Blockterapi enligt 2×3 timmar, samt uppföljning och även löpande psykoterapi. Jag har en privat psykoterapi-verksamhet, Dynamisk psykoterapi.

Mottagning: Fersens väg 18, Malmö
Hemsida: dynamiskpsykoterapi.com
E-post: Vpaglert@gmail.com


Paul Holmgren, leg. psykolog sedan 2003. Erfarenhet av arbete inom både psykiatrisk öppen- och slutenvård. Erbjuder psykologisk behandling utifrån ISTDP i privat regi. Utbildad i ISTDP för Tobias Nordqvist, 2014-2017.

Mottagningen är belägen centralt i Malmö på Östra Rönneholmsvägen 4.
Tel: 070-619 68 27
E-post: paul@kaosveto.se
Hemsida: www.kaosveto.se

Kristoffer Aspelin, leg. psykolog och leg. psykoterapeut med handledarkompetens. Mångårig erfarenhet från privatpraktik och som klinisk psykolog inom psykiatri. Har privatpraktik i Lund och erbjuder intensiv dynamisk korttidsterapi ISTDP och längre psykodynamisk terapi individuellt. Handleder i psykoterapi på psykologprogrammet vid Lunds universitet. ISTDP-utbildning 2017-2020 med Liv Raissi och Peter Lilliengren.

Mottagning finns centralt i Lund, tel: 0768-312256
E-post: azpelin@hotmail.com
Hemsida: www.drotten.com

Gunilla Ringh, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi. Jag har 30 års erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete. Jag erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP.
Core training för Patricia Coughlin i Köpenhamn 2015-2017. Vårdavtal med Region Skåne.

Mottagningens adress: Stortorget 13 A, 211 22 Malmö
Tel: 040-303990 eller 0705-101925
psykologerna.nu
gunilla.ringh@psykologerna.nu

Elisabeth Wickström, leg. psykoterapeut, fil. kand. Erbjuder korttidsterapi ISTDP. Genomgår Coreutbildning 2017-2020 med Allan Abbass, Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren. Har arbetat länge som psykoterapeut på Wiseliving AB i Lund och i egen regi.

Mottagning: Hopepsykoterapi, Hjortgatan 16B i centrala Lund.
Telefon: 070-896 96 48
E-post: elisabeth.wickstrom@hopepsykoterapi.se
Hemsida: www.hopepsykoterapi.se

Hanna Radomski, leg. psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Core för Nina Klarin 2018-2021. Har mottagning i centrala Malmö. Erbjuder psykodynamisk terapi för vuxna.

Hemsida: hannaradomski.se
Telefon: 0703-251049
Mail: kontakt@hannaradomski.se    

Thomas Hesslow, leg. psykolog, utbildare och handledare i ISTDP. Arbetar med psykologisk behandling för vuxna i privat mottagning. Etablerade 2017 tillsammans med kollegor ISTDP-teamet på Kronans psykiatriska mottagning, ett team som behandlar patienter med komplex, psykiatrisk problematik med ISTDP. HBTQ-kompetens. Erbjuder blockterapi och behandling via videolänk. Bedriver terapi på svenska, engelska och spanska. Har inte möjlighet att ta emot remisser genom vårdval psykoterapi.

Mottagning: Amiralsgatan 20, Malmö.
Tel: +46 762 575517
Mail: thomas.hesslow@gmail.com (OBS: jag tar inte emot nya patienter under 2021).

ISTDP-terapeuter i Region Kalmar

Eva von Kern, leg.psykolog, leg.psykoterapeut, handledarutbildad. Mångårig  erfarenehet av psykodynamisk psykoterapi, handledning och utbildning.  Har mottagning i Västervik, arbetar framför allt med psykodynamisk korttidsterapi, inriktning ISTDP. ISTDP-utbildad  2009-2011 för Patricia Coughlin, USA.

Tel: +46 70 – 646 42 98
E-post: evavonkern@gmail.com

ISTDP-terapeuter i Region Uppsala

Lena Grip, leg. psykolog med privat mottagning. Har tidigare arbetat som neuropsykolog med rehabilitering av förvärvade hjärnskador såsom stroke, traumatiska hjärnskador, hjärnskakning, infektioner och hjärntumörer. Går Core-utbildning med Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist 2018-2021 i Stockholm.

Mottagning: Dag Hammarskjölds väg 13 A, Uppsala
Telefon: 076-100 84 64
E-post: lena.grip@aperire-psykoterapi.se
Hemsida: www.aperire-psykoterapi.se

ISTDP-terapeuter i Region Jämtland Härjedalen


Gunnar Hultin, socionom, leg. psykoterapeut. Arbetar med psykodynamisk psykoterapi och då framförallt fokuserad psykodynamisk korttidsterapi; ISTDP, parsamtal, handledning och utbildning. Genomgick core-training ISTDP med Allan Abbass, Kanada och Jon Frederickson, USA, 2012-2015
Erbjuder blocksessioner.

Mottagning: Hultins AB på Storgatan 47, Östersund.
Tel: +46 63 –103231
E-post: info@hultins.net
Hemsida: http://www.hultins.net


Susanne Anderö Wännström, socionom/leg. psykoterapeut anställd dels inom primärvården Jämtland med psykosocial och psykoterapeutisk behandling samt som länssamordnare för psykosociala enheterna i Jämtland/Härjedalen dels arbete i privat mottagning med inriktning på anhörigproblematik. Arbetar med psykodynamisk psykoterapi, huvudsakligen med affektfokuserad korttidsterapi, ISTDP. Genomgår core-utbildning 2012-2015 med Allan Abass, Kanada och Jon Frederickson, USA.
Tar emot för block-behandling.

Adress: Östersunds anhörig och föräldramottagning
co/ Hultin AB, Storgatan 47, 831 37 Östersund
Tel: +4670-671 99 89,
E-post: susanne@anhorigostersund.se
Hemsida: www.anhorigostersund.se

ISTDP-terapeuter i Region Östergötland

Johannes Ermagan, leg. psykolog med erfarenhet och pågående anställning hos vuxenpsykiatrisk verksamhet samt privat verksamhet. Genomgått Core-training med Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren 2017-2020. Deltar i avancerad handledning med Jon Frederickson från oktober 2017. Genomgår handledarutbildning med Jon Frederickson sedan 2020. Erbjuder handledning, psykoterapi, block-terapi samt online-sessioner på privat mottagning i centrala Norrköping.

Tel: +46 70 – 047 04 29
E-post: j.ermagan@gmail.com
Hemsida: www.psykologjohannes.com


Sara Fartouzy, leg. psykolog med lång erfarenhet inom kriminalvården, företagshälsa samt pågående anställning inom vuxenpsykiatrisk verksamhet. Driver privat verksamhet. Genomgått core-training ISTDP med Jon Fredrickson och Tobias Nordqvist 2015-2017. Erbjuder psykoterapi på privat mottagning i centrala Norrköping, möjlighet till online-sessioner finns.  

Kontakt: S.Fartouzy@gmail.com 
Telefon: 0704508033 
Besöksadress: Nygatan 93 Norrköping

ISTDP-terapeuter i Region Västerbotten

Harriette Hagelberg, socionom, leg. psykoterapeut. Arbetar sedan många år i Skellefteå med psykoterapi i psykiatrisk öppenvård samt till viss del privat. Senaste åren i huvudsak med affektfokuserad psykoterapi, ISTDP. Utbildad i ISTDP 2013 – 2016 för Tobias Nordqvist.

E-mail:harriette.hagelberg@gmail.com
Tel och Sms: 073-0404530.

ISTDP-terapeuter i Region Västmanland

Sara A Gustafsson. Socionom, leg hälso- sjukvårdskurator, leg psykoterapeut. Erbjuder psykodynamisk terapi och ISTDP. Genomgått core-utbildning med Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren 2017-2020. Erfarenhet från primärvård, företagshälsovård samt Barn och ungdomspsykiatri

Mottagning: Österled 13, Arboga
Tel: +46721530617
E-mail: sara.me.axelsson@icloud.com

ISTDP-terapeuter i Region Örebro Län

Sara A Gustafsson. Socionom, leg hälso- sjukvårdskurator, leg psykoterapeut. Erbjuder psykodynamisk terapi och ISTDP. Genomgått core-utbildning med Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren 2017-2020. Erfarenhet från primärvård, företagshälsovård samt Barn och ungdomspsykiatri

Mottagning: Sveavägen 2, Örebro (fredagar)
Tel: +46721530617
E-mail: sara.me.axelsson@icloud.com

Ellen Glasell. leg. psykolog. Erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP på privat mottagning. Går den 3-åriga core-utbildningen för Frida Salman Lisak 2020-2023. Arbetar även med neuropsykiatriska utredningar av barn och vuxna och med sorggruppbehandling för färsk och kronisk sorg.

Mottagning: Oskarsvägen 16B, Örebro
Tel: 076-140 35 38
E-post: ellenglasell@gmail.com
Hemsida: www.ellenglasell.se

ISTDP-terapeuter i Region Kronoberg

Jonna Zandler, leg psykolog med privat mottagning för vuxna. Erbjuder sessioner på svenska och engelska via säkra samtal online (zoom/kaddio) och i Växjö. Erbjuder fokuserad psykodynamisk terapi utifrån ISTDP. Har även KBT kompetens. Jag går core utbildningen med Thomas Hesslow och Liv Raissi som lärare  från 2021 och framåt.

Hos mig kan du bearbeta en variation av problem: mående vid omställning i arbetslivet, mående vid föräldrablivande, föräldrastöd för föräldrar med små barn, förlossningstrauma, nedstämdhet, oro, höga krav, självkritik, olika former av ångest, anknytningstrauma och problem att hantera relationer. Jag har även erfarenhet av arbete med vägledning, matchning och rehabilitering till arbete och av arbetspsykologisk utredning.

Kontakt:  +46 73-091 32 36 eller jonna@zandlerpsykologi.se

ISTDP-terapeuter i Finland

Katarina Kiiskinen, legitimerad psykolog. Har privat mottagning i Åbo, Finland. Möjlighet till säkra videosamtal över internet. Möjliga behandlingsspråk är svenska, finska och engelska. Erfarenhet av arbete med unga vuxna men vuxna i alla åldrar välkomnas. Genomgår Core-training med Liv Raissi (2017-2020). Erbjuder ISTDP-behandling i form av enskilda samtal, block-terapi och behandling över videosamtal.

Mottagning: Tavastgatan 22, Åbo, Finland
Tel: +358 45 878 22373
E-post: katarina.kiiskinen@abo.fi
Hemsida (på finska): www.katarinakiiskinen.com
Hemsida (på svenska): https://www.katarinakiiskinen.com/swe