Arbete med acceptans

Christina Aune, Leg Psykolog och certifierad ISTDP-terapeut.

Arbete med acceptans – i möte med en kvinna med bl.a. PSE och anpassning som försvar samt hur det kan vara hjälpsamt för den terapeutiska processen att ha acceptans för sig själv som terapeut.

• Hur kan en accepterande hållning bidra till en grund för ett gemensamt terapeutiskt arbete?

• Hur kan acceptans användas som press?

• Hur kan acceptans för oss själva och våra reaktioner användas i den terapeutiska processen för att värna om oss själva samt få tillgång till vår egen potential och kapacitet som terapeut?

Vi kommer bl.a. titta på olika situationer med varierande grad av acceptans med efterföljande resultat. Både där acceptansen är mer närvarande och när terapeutens acceptans är lägre – t.ex. hur det blir när terapeutens acceptans mer övergår i en önskan om att patienten ska vara på ett annat ställe än denne är.

Vi kommer stanna upp i olika stadier av behandlingen och diskutera hur acceptans kan användas på olika sätt beroende på var i processen vi befinner oss.

Det blir en stund att reflektera över hur den terapeutiska processen påverkas av vilken hållning vi som terapeuter har till patienten, dennes problem, lidande, motstånd, försvar och önskan om läkning, men också till oss själva som terapeuter.

 Tid och plats:

Lördagen 16:e mars 2024 kl 13-16.
Quality Hotel The Mill, Amiralsgatan 19, Malmö

För anmälan, se kallelsen till årsmötet. Workshopen är gratis för medlemmar i Svenska Föreningen för ISTDP.