Föreningen och styrelsen

Svenska Föreningen för ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) består av psykologer, psykoterapeuter och andra som har intresse för och kunskap om ISTDP. Föreningens syfte är att befrämja utvecklingen av ISTDP i Sverige genom att:

Den svenska föreningen för ISTDP håller själv inte några utbildningar, utan detta görs av olika fristående utbildare och institut. 

Kontakta oss

Om du har frågor om föreningen och/eller utbildningar i ISTDP är du välkommen att kontakta någon i styrelsen, se nedan. Om du vill bli medlem kan du klicka här för mer info.

Styrelse

Styrelsen i föreningen väljs vid årsmötet, och sitter vanligtvis under två år. Är du intresserad av att ingå i föreningens styrelse kan du kontakta föreningens valberedning (se kontaktuppgifter nedan). 

Ordförande:Sandra Ringarp kontakt@ringarppsykologi.com

Sekreterare: Lo Edberg lo.c.edberg@gmail.com 

Kassör: Christoffer Hallberg christoffer@psykologhallberg.se

Styrelseledamot: Hanna Pedersen hanna.mped@gmail.com

Suppleant: Follad Yarollahi info@mindbender-psykologbyra.com

Suppleant: Hanna Radomski hanna.radomski@gmail.com

Valberedning

Jonna Zandler jonna@zandlerpsykologi.se

Helena Sundvall helena.sundvall@gmail.com 

Lena Sohlberg Wagner Lenasohlberg@hotmail.com

Andra poster

Hemsideansvarig: Glenn Kristoffersson glenn.kristoffersson@gmail.com

Webbutvecklare: Oliver Nordh oliver.nordh@gmail.com