Föreningen och styrelsen

Svenska Föreningen för ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) består av psykologer, psykoterapeuter och andra som har intresse för och kunskap om ISTDP. Föreningens syfte är att befrämja utvecklingen av ISTDP i Sverige genom att:

Kontakta oss

Om du har frågor om föreningen och/eller utbildningar i ISTDP är du välkommen att kontakta någon i styrelsen, se nedan. Om du vill bli medlem kan du klicka här för mer info.

Styrelse

Styrelsen i föreningen väljs vid årsmötet, och sitter vanligtvis under två år. Är du intresserad av att ingå i föreningens styrelse kan du kontakta föreningens valberedning (se kontaktuppgifter nedan). 

Ordförande: Peter Lilliengren peter.lilliengren@affekta.se

Sekreterare: Sandra Ringarp kontakt@ringarppsykologi.com

Kassör: Arvid Askmar Cederholm kontakt@psykologcederholm.se

Webbansvarig: Thomas Hesslow thomas.hesslow@gmail.com

Styrelseledamot: Victoria Paglert vpaglert@gmail.com

Styrelseledamot: Oliver Nordh oliver.nordh@gmail.com 

Styrelseledamot: Bonnie Liu bonnie_yue_liu@hotmail.com 

Valberedning

Joel Gruneau joel.gruneau@gmail.com

Lena Sohlberg Wagner Lenasohlberg@hotmail.com