Utbildning

Utbildning inom ISTDP sker på tre nivåer: PRE-CORE, CORE och POST-CORE

Pre-core är namnet på den standardiserade introduktionsutbildningen till ISTDP. Kursen omfattar tre heldagar och ger en grundläggande introduktion till metoden. Utöver en teoretisk bakgrund innehåller kursen videobaserad undervisning samt rollspelsövningar där deltagarna får möjlighet att utveckla specifika färdigheter i att observera patienter och intervenera utifrån ISTDP-principer.

Core-utbildningen är ett treårigt utbildningsprogram som i nuläget finns i Stockholm, Göteborg och Lund. För att bli antagen till Core krävs generellt att man har en psykolog- eller psykoterapeutlegitimation, samt att man har genomgått introduktionskursen “pre-core”. De flesta Core-utbildningarna är ackrediterade som en del av specialistutbildningen för psykologer. 

Post-core är samlingsnamnet på de utbildningar som kräver fullgången coreutbildning. Detta inkluderar olika varianter av avancerad handledning samt lärar- och handledarutbildningen training of trainers.


Den svenska föreningen för ISTDP håller själv inte några utbildningar, utan detta görs av olika fristående utbildare och institut. Här är länkar till några av dessa: 

Svenska ISTDP-institutet
Norsk Institutt for ISTDP
ISTDP-instituttet i Danmark


Utöver Core-utbildningen ges ISTDP-utbildning inom ramarna för flera SAPU-kurser, valbara kurser på psykologprogrammen vid Stockholms och Göteborgs Universitet, samt på den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen på Ersta Bräcke Sköndal Högskola.