Utbildning

Utbildning inom ISTDP sker på tre nivåer: PRE-CORE, CORE och POST-CORE

PRE-CORE

Pre-core är namnet på den standardiserade introduktionsutbildningen till ISTDP. Kursen omfattar tre heldagar och ger en grundläggande introduktion till metoden. Utöver teoretisk bakgrund innehåller kursen videobaserad undervisning samt rollspelsövningar där deltagarna får möjlighet att utveckla specifika färdigheter i att observera patienter och intervenera utifrån ISTDP-principer.

CORE

Coreutbildningen är ett treårigt utbildningsprogram som i nuläget finns i Stockholm, Göteborg, Örebro och Malmö/Lund. För att bli antagen till Core krävs generellt att man har en vårdlegitimation samt att man har genomgått introduktionskursen “pre-core”. De flesta Core-utbildningarna är ackrediterade som en del av specialistutbildningen för psykologer.

Coreutbildningen som ges i Sverige är först och främst utvecklad av Jon Frederickson vid Washington School of Psychiatry. En coregrupp består av 8-12 personer som träffas tre dagar i taget vid fyra tillfällen per år under tre års tid, alltså sammanlagt 36 heldagar. Varje tredagarsmodul har ett unikt tema, och innehåller teori, teknik, videoobservation, färdighetsträning/rollspelande och handledning utifrån kursdeltagarens egna terapivideofilmer.

Under det första året är utbildningens fokus att lära ut strategier för att etablera ett effektivt terapeutiskt samarbete med olika typer av patienter. Under det andra året är fokus att utveckla färdigheter och känslomässig kapacitet för att arbeta med det graderade formatet av ISTDP: dvs. de tekniker som används vid exempelvis medicinskt oförklarade symptom, personlighetsproblematik och psykotiska symptom (“fragility”). Under det tredje och sista året ligger fokus på arbete med de mer konfrontativa teknikerna inom ISTDP, för arbete med patienter som är passiva, distanserade och överintellektualiserande (“högt motstånd”). 

Den svenska föreningen för ISTDP håller själv inte några utbildningar, utan detta görs av fristående utbildare och institut. I Sverige är det just nu bara ISTDP-institutet som erbjuder Coreutbildning, du hittar dem här: www.istdpinstitutet.se

POST-CORE

Post-core är samlingsnamnet på de utbildningar som kräver fullgången coreutbildning. Detta inkluderar olika varianter av avancerad handledning och ISTDP-handledarutbildningen.

ISTDP-handledarutbildningen Training of trainers hålls av Jon Frederickson och den pågår under sju terminer. Förutom att den lär ut grunderna i handledning ger den deltagaren färdigheter för att lära ut ISTDP utifrån rollspel och videoinspelade terapisessioner. Kursdeltagarna förväntas hålla minst en grupp av Coreutbildningen parallellt med att de håller på att utbilda sig till ISTDP-handledare.


Den svenska föreningen för ISTDP håller själv inte några utbildningar, utan detta görs av olika fristående utbildare och institut. Här är länkar till några av dessa: 

Svenska ISTDP-institutet
Norsk Institutt for ISTDP
ISTDP-instituttet i Danmark


Utöver Core-utbildningen ges ISTDP-utbildning inom ramarna för flera SAPU-kurser, valbara kurser på psykologprogrammen vid Stockholms och Göteborgs Universitet, samt på den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen på Ersta Bräcke Sköndal Högskola.