Karta

Här hittar du ISTDP i Sverige. Blå markörer är offentligt finansierad vård. Orange är privatpraktiserande terapeuter. Gula är ISTDP-team: