Historik

(under utveckling…)

Patricia Coughlin i Sverige

augusti 29, 2010

Under sensommaren 2010 besökte Patricia Coughlin Sverige och föreläste på RPC:s höstkonferens: https://www.psykoterapicentrum.se/konferens/hostkonf2010.htm

Föreningen bildas

januari 1, 2011

Föreningen bildas

Core på svenska

oktober 1, 2013

Tobias Nordqvist börjar hålla Coreutbildning på svenska under hösten. Den första gruppen startar i Stockholm.