ISTDP-terapeuter i Sverige

Nedan listas terapeuter i Sverige som utbildats eller utbildas i ISTDP under minst 3 år i så kallad core-training eller motsvarande. Core-utbildning i ISTDP godkänns av International Experiental Dynamic Therapy Association (IEDTA). Terapeuterna är listade utan inbördes ordning och vi har ingen möjlighet att rekommendera någon särskild terapeut till dig. Vid intresse kan du själv undersöka varje terapeuts specifika meriter. Mejla Tobias Nordqvist (tobias.nordqvist@gmail.com) en beskrivning av dig och din verksamhet i liknande format som övriga på listan, om du vill stå med på terapeutlistan.

Västra Götalands län
Stockholms län
Skåne län
Kalmar län
Jämtlands län
Östergötlands län
Halllands län


Västra Götalands län

Cecilia Pilback, leg. läkare, specialist i psykiatri, leg. psykoterapeut, handledarkompetens. Arbetar med psykiatrisk konsultation (ansluten till sjukvården Västra Götaland), handledning, Balintgrupper och psykodynamisk psykoterapi, framför allt med fokuserad psykodynamisk korttidsterapi; ISTDP.

Har genomgått core-training med Patricia Coughlin, USA, Allan Abbass, Kanada och Jon Frederickson, USA, 2009-2015.
Deltar i Advanced Training för Jon Frederickson sedan 2015.
Erbjuder ”block-sessioner”.
Mottagning: Allé Psykoterapi & Psykoanalys, Vasagatan 34, 411 24 GÖTEBORG
Tel: +46 31 – 13 10 86
E-post: ceciliapilback@glocalnet.net
Hemsida: http://www.allepsykoterapi.com

Frida Salman Lisak, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, har lång erfarenhet av individual- och parpsykoterapi samt  handledning inom bl.a.  socialtjänsten, psykiatrin och privat verksamhet.

Genomgår core-training ISTDP med Allan Abbass, Canada och Jon Frederickson, USA, 2012-2015
Deltar i avancerad handledning med Jon Frederickson från oktober 2014                                  ISTDP-utbildad  2009-2011 för Patricia Coughlin, USA
Erbjuder ”block-sessioner”.
Privat praktik: Centrum för familjerådgivning och psykoterapi.
Tel: +46 70 – 689 25 38
E-post: frida.lis.sal@gmail.com
Hemsida: http://www.familjeradgivning-psykoterapi.se

Karin Sundwall, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarutbildad. Arbetar privat och är handledare på Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet. Förutom mångårigt arbete med utbildning/handledning av studenter och yrkesverksamma har jag kontinuerligt arbetat med psykoterapier – individualterapi och parsamtal, samt med fokuserad psykodynamisk korttidsterapi; ISTDP.

ISTDP-utbildad  2009-2011 för Patricia Coughlin, USA
Erbjuder ”block-sessioner”.
Mottagning: Allé Psykoterapi & Psykoanalys, Vasagatan 34, 411 24 GÖTEBORG
E-post: karin.sundwall@allepsykoterapi.com
Tel: +46 73 – 687 22 83
Hemsida: http://www.allepsykoterapi.com

Agneta Bondjers – Backlund, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledarutbildad. Arbetar privat samt handleder och undervisar på psykoterapeututbildningen vid Ersta Sköndal Högskola och på Psykologiska Institutionen vid Göteborgs universitet. Har, förutom handledning och undervisning, mångårig erfarenhet av både längre individualterapi och fokuserad psykodynamisk korttidsterapi. Arbetar också med symboldrama.

ISTDP-utbildad 2009–2011 för Patricia Coughlin, med fortsatt handledning. Deltar nu i avancerad handledning för Jon Frederickson från oktober 2014.
Erbjuder ”block-terapi”( 3 x 2 sessioner + en uppföljningssession)
Tel: +46 70 – 561 69 83
E-post: agneta.bondjersbacklund@telia.com

Liv Raissi, leg. psykolog. Erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP på svenska och engelska i privat verksamhet. Håller grundkurser i ISTDP och ger ISTDP-institutets treåriga core-utbildning. Undervisar och handleder i ISTDP på bl.a. Psykologiska Institutionen i Göteborg. Har tidigare jobbat inom psykiatrisk öppenvård på en PTSD-mottagning med bedömning och behandling.

Genomgår handledarutbildning i ISTDP för Jon Frederickson, USA, 2016-2018
Genomgått core-training i ISTDP med Patricia Coughlin, USA, 2012-2014
Erbjuder ”blockterapi” (3h x 2 + uppföljning)
Mottagning: Prinsgatan 12, Göteborg
E-post: liv.raissi@affekta.se
Tel: +46 70 -638 88 11
Hemsida: http://www.livpsykologi.comhttp://www.istdpmottagningen.sehttp://www.affekta.se

Malte Johnsson, leg psykolog. Arbetar privat med psykoterapi enligt ISTDP och bedriver också terapier på vårdcentral. Har tidigare erfarenhet av behandling och utredning i psykiatrisk öppenvård. Är utbildad i både psykodynamisk terapi och KBT.

Genomgår core-training i ISTDP med Allan Abbass, Kanada, 2014-2017.
Mottagning: Prinsgatan 12, Göteborg.
E-post: kontakt@maltejohnsson.se,
Tel: +46 737-270960
Hemsida: www.maltejohnsson.sehttp://www.istdpmottagningen.sewww.samarbetsbyran.se

Arvid Askmar Cederholm, leg. psykolog, utbildad i psykodynamisk terapi och KBT. Arbetar helt med ISTDP. Har gått core-training i ISTDP med Tobias Nordqvist, 2014-2017.

Mottagning: Prästgårdsgatan 44A, Göteborg
E-post: kontakt@psykologcederholm.se
Tel: 072 172 28 30
Hemsida: www.psykologcederholm.net

Eva Eriksson, leg. psykoterapeut, handledarutbildad.
Arbetar privat och är handledare på psykoterapiutbildningen vid Ersta Sköndal högskola Campus Bräcke Göteborg. Förutom handledningserfarenhet av studenter och yrkesverksamma, har jag mångårig erfarenhet av både längre individualterapier och fokuserad psykodynamisk korttidsterapi. Arbetar också med EMDR.Genomgår core-training i STDP med Tobias Nordqvist, Stockholm. 2014-2017
Mottagning 1: Psykologbyrån, Norra Allégatan 1 Göteborg
Mottagning 2: Multilog Familjehuset, Bäckgatan 10B Varberg
E-post: eva@evaeriksson.se
Tel: 0709-58 82 54
Hemsida: www.evaeriksson.se
Malena Johansson, leg. psykolog. Arbetar inom företagshälsovård på individ-, grupp- och organisationsnivå, samt har privat verksamhet med psykoterapi enligt ISTDP. Har erfarenhet av bedömningar, korttidsterapi, mönstring och urval, neuropsykologisk utredning, inom stat och landsting, psykiatri och primärvård. Genomgått core-training i ISTDP med Tobias Nordqvist, 2014-2017.
Mottagningen kommer att flytta under 2017 till Skaraborgstrakten med utgångspunkt i Grästorp.
Tel: 070-154 72 57

Hemsida: mjpsykologi.wordpress.com

Annelie Nordner, leg. specialistsjuksköterska, leg. psykoterapeut, processhandledare. Arbetar privat med psykoterapi och handledning. Har mångårig erfarenhet av arbete inom cancersjukvård, på ungdomsmottagning och mottagning för personer med sexuella problem. Har HBTQ-kompetens. Genomgår core-training i ISTDP med Liv Raissi i Göteborg, 2016-2019.
Mottagning i Alingsås på Kungsgatan 10 A och i Göteborg på Allé Psykoterapi & Psykoanalys,
Vasagatan 34.
E-post: info@annelienordner.se
Tel: +46 703 80 07 59
Hemsida: http://www.annelienordner.se

Bo Erlandsson, beteendevetare, leg psykoterapeut och organisationskonsult. Jag har mångårig erfarenhet av samtal i allt från stöd i nuet till längre psykoterapier, handledning av personal som arbetar med samtal, samt stöd till arbetsgrupper och chefer som vill finna ett tydligare fokus och struktur för sitt arbete.
Genomgår Core-training i ISTDP med Liv Raissi i Göteborg, 2016-2019.
Mottagning på Prinsgatan 12, Göteborg
Tel: 0707-81 13 06
E-post: psykoterapeut@boerlandsson.se
Hemsida: www.boerlandsson.se

Jonas Pang, leg. psykolog och handledarutbildad.
Arbetar privat med ISTDP och handleder personalgrupper inom olika verksamheter.
Har gått core-training i ISTDP med Tobias Nordqvist, 2014-2017.
Har mångårig erfarenhet som psykolog inom Kriminalvården, på ungdomsmottagning och Mottagningen för Unga Män.
Mottagning: Aschebergsgatan 46
E-post: pangjonas@gmail.com
Tel: 0736-332122
Hemsida: www.pangpsykologi.se

Stockholm län

Björn Elwin, fil dr. leg. psykolog, leg. psykoterapeut. Utbildad psykoanalytiker vuxna samt barn- och ungdomspsykoterapeut. Handledarutbildad. Arbetat sedan lång tid med psykoterapi både privat och i offentlig sektor. Varit handledare inom olika psykoterapiutbildningar och inom barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatri samt familjerådgivning. Varit prefekt vid Psykoterapeututbildningarna vid Ersta Sköndal högskola. Sedan 2016 privatpraktiserande psykoterapeut på heltid.

ISTDP-utbildad 2009-2011 för Patricia Coughlin, USA. Deltar sedan 2014 i avancerad handledning med Jon Frederickson.
Mottagning: Regeringsgatan 87, Stockholm
Tel: +46 735 109 290
E-post: bjornelwin@icloud.com

Doris Rönnblom, socionom/ leg. psykoterapeut. Arbetar individuellt med unga vuxna och vuxna utifrån en psykodynamisk grund. Har erfarenhet av arbete med depressions -och ångestproblematik, relationsproblem, kriser och trauman. Utbildad genom SAPU i relationell psykodynamisk inriktning samt kroppsterapiutbildning; Georg Downing.

ISTDP-utbildad  2009-2011 för Patricia Coughlin, USA
Mottagning; Psykiatrigruppen Hammarbysjöstad, Hammarby alle 91, Stockholm
Tel: +46 70 – 891 71 76
E-post: doris_ronnblom@hotmail.com

Peter Lilliengren, fil dr. leg. psykolog, leg. psykoterapeut. Delar privat verksamhet med individuell psykoterapi och handledning med undervisning och forskning. Har ca 10 års erfarenhet av psykiatrisk öppenvårdsarbete som psykolog. Genomgick core-training i ISTDP med Patricia Coughlin 2012-2015 och har därefter även haft handledning av Allan Abbass och Jon Frederickson. Genomgår handledarutbildning (s.k. ”training-for-trainers”) i ISTDP med Jon Frederickson 2016-2019. Erbjuder även handledning via Skype.

Mottagning: Hornstull i Stockholm
E-post: peter.lilliengren@affekta.se
Hemsida: http://www.affekta.se

Tobias Nordqvist,  leg. psykolog med mångårig erfarenhet från psykiatrin, ISTDP-terapeut, handledare och lärare vid ett flertal universitet. Arbetar privat med psykoterapi, utbildning och handledning. Håller introduktionskurser i ISTDP och ger ISTDP-institutets treåriga core-utbildning vid Ersta Sköndals högskola och i Warszawa.
Under hösten 2017 och våren 2018 kan jag erbjuda blockterapier (ca 2 x 2,5 h) en till två ggr/termin.

ISTDP-utbildad 2010-2012 för Jon Frederickson, Allan Abbass och Kees Cornelisen.
ISTDP-institutets handledarutbildning 2012-2015 för Jon Frederickson.
Mottagning: ISTDP-mottagningen Stockholm, Tavastgatan 29D i Stockholm.
E-post: tobias.nordqvist@gmail.com

Binnie Kristal-Andersson, fil.dr.,leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist I klinisk psykologi, handledarutbildad. Mångårig erfarenhet av psykodynamisk samt KBT psykoterapier. Delar arbete mellan psykoterapeutiska behandlingsarbete (terapier, samt korttidsterapier, inriktning ISTDP) med enskilda, par och familjer, samt handledning, utbildning och konsultationer (inom bl.a. socialtjänsten, psykiatrin, frivilliga organisationer och privatverksamheter i Skandanavien och andra länder). Föreläser om och ger konsultationer/utbildningar i arbete med flyktingar/invandrare, kris, trauma, och PTSD.

ISTPD-utbildad 2012-2015 för Jon Frederickson och Allan Abbass.
Erbjuder bl.a. ”blockterapi” (3 x 2 sessioner + uppföljning).
Mottagning: PSYKOTERAPI- OCH PSYKOLOGMOTTAGNINGEN på SÖDERMALM, Drakenbergsgatan 63, Hornstull i Stockholm
Tel: +46 8 – 669 55 52
E-post: binnie.kristal.andersson@swipnet.se
Hemsida: www.binniekristalandersson.com

Cecilia Oscarson, leg. psykolog med erfarenhet från beroendevård, vuxenpsykiatri och primärvård med terapier för missbruk/beroende, depression, ångest, personlighets- och relationssvårigheter. Har som första svensk genomfört en längre praktik hos en av de ledande utövarna inom ISTDP, Allan Abbass MD i Halifax, Kanada. Kompetens inom genusvetenskap (könsroller, HBTQ, etnicitet, klassperspektiv och funktionshinder) samt transkulturell psykiatri, motiverande samtal och KBT. Erbjuder ISTDP på svenska, engelska och norska i centrala Stockholm.

Genomgår core-training i ISTDP med Patricia Coughlin, USA, 2012-2015
E-post: psykolog.c.oscarson@gmail.com

 

Malou Magnusson, lång erfarenhet av att arbeta som psykoterapeut, handledare och föreläsare. Stor erfarenhet av att även arbeta med övergreppsproblematik. Erbjuder blockterapi 3 x 2 sessioner med uppföljning. ISTDP-utbildad 2012-2015 för Patricia Coughlin, USA.

Mottagning: Gästrikegatan 18 i Stockholm och även i Ängelholm. Telefon: +46 709 301 301.

Marianne Lundmark, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarkompetens.
Jag har arbetat med ett flertal psykodynamiska tekniker – se www.mariannelundmark.se – men arbetar nu främst med ISTDP. Arbetar både individuellt och med par.
Under åren 2012-2014 deltog jag i Patricia Coughlins ”core-grupp”.
Min mottagning ligger nära Hötorget i Stockholm, på Johannesgatan 4. Du kan både nå mej på tel 08-202330 och på mobil 0736268805, säkrast kl 13:00-13:30 vardagar.
Mail till mariannelundmark@telia.com går också bra.

Bengt Sandström, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och psykoanalytiker. Handledarutbildad. Jag arbetar med depression, ångest, kriser och identitetsproblem. Vuxna och ungdomar.  Har några decenniers erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete inom såväl offentlig som privat regi. Jag arbetar också med psykoterapihandledning och handledning av personalgrupper. Handleder på universitet, högskolor, team inom allmänpsykiatrin, habiliteringen etc., samt privatpraktiserande terapeuter. Genomgått core-training i ISTDP med Patricia Coughlin, USA, 2012-2014

Mottagning: Gräsgatan 10, Södermalm, Stockholm.
Tel: 073-683 77 05
E-post: bengt@sandstrom-co.se

Tom Agri, leg. psykolog. Arbetar sedan flera år på specialistmottagning för unga vuxna inom psykiatrin och delar det med privat verksamhet med ISTDP-inriktning. Även gedigen erfarenhet av arbete med konsultationer, emotionell personlighetsstörning (DBT), trauma och sorg/förluster.

Genomgår, inom ramen för specialistutbildning i klinisk psykologi, core-training ISTDP med Jon Frederickson och Tobias Nordqvist 2015-2017.
Mottagning: Södermalm Stockholm
Tel: 072 336 49 71
E-post: tom.agri@live.se

 

Kerstin Åhlander, leg. psykolog. Utbildad psykolog vid Stockholms universitet och har i grunden psykodynamisk inriktning. Certifierad ISTDP-terapeut. Utbildning för Tobias Nordqvist 2015-2017. Har arbetat många år inom psykiatrisk öppen- och slutenvård, och även privat. Erfarenhet av att arbeta terapeutiskt med en rad olika svårigheter, till exempel ångest, nedstämdhet, relationsproblem, låg självkänsla, sorg och kris.

Mottagning: Tavastgatan 29D på Södermalm.

E-post: Kerstin@istdpmottagningenstockholm.com

Linda Åhslund, leg. psykolog. Lång erfarenhet av arbete inom psykiatrisk öppenvård för vuxna. Erbjuder psykologisk behandling utifrån ISTDP i privat regi.

Utbildad i ISTDP för Patricia Coughlin, USA 2012-2014 samt för Jon Frederickson och Tobias Nordqvist 2015-2017.

Mottagningen belägen på Kungsholmsgatan 19, Stockholm.
Tel: +46 72 295 65 44
E-post: linda@istdpmottagningenstockholm.se
Hemsida: www.istdpmottagningenstockholm.se

Dieter Geisler, leg. socionom, leg. psykoterapeut, handledare.
Jag har många års erfarenhet erfarenhet av arbete som terapeut med individer, par och familjer, ungdomar och vuxna, både i privat och offentlig regi. Jag arbetar även som handledare i olika sammanhang. Som ISTDP terapeut erbjuder jag individuella terapier, samt blockterapi och handledning.
Jag har genomgått core training med Patricia Coughlin 2012-2014
Telefon: 070-342 68 44

Christofer Gradin Franzén, leg. psykolog. Examen från Stockholms universitet med psykodynamisk inriktning.
Mångårig erfarenhet av buddhistisk psykologi och meditation präglar hur jag arbetar med ISTDP.  Jag fördelar min arbetstid mellan terapeutiskt arbete och projekt där mina psykologiska kunskaper används för att bidra till en positiv samhällsutveckling.
Jag genomgår core-training ISTDP med Jon Frederickson och Tobias Nordqvist 2015-2017.
Jag erbjuder ISTDP på svenska och engelska centralt i Stockholm.  Utöver ett vanligt upplägg med samtal varje eller varannan vecka finns även möjlighet till:
-Blockterapihelger där vi träffas 2 x 3 timmar lördag + söndag plus ett kortare uppföljningssamtal.
-ISTDP på distans över Skype.
E-post: Christofer@sanghapsykologi.se

Maria Sandgren, leg. psykolog, fil. dr, cert. ISTDP-terapeut. Arbetar i privatpraktik
med klienter som söker för depression, ångest, relationsproblem, vilsenhet,
utmattning, kroppsliga problem och svårigheter att känna glädje. Andra söker
för konsultation för yrkesrelaterade problem och existentiella problem. Maria
har undervisat i flertalet områden inom psykologi. Arbetar med ISTDP enligt
sedvanlig modell men även med en tillämpad variant där ISTDP vävs samman med ett humanistiskt/narrativt perspektiv.
Har genomgått core training med Allan Abbas, Kanada, och Jon Frederickson,
USA.
Erbjuder individuell terapi och blockterapi.
Språk: svenska, engelska, tyska och viss franska.
Mottagning: Östermalm, Stockholm. Även terapi via Skype.
Tel: +46 72 332 6515
E-post: kontakt@adsensa.se
Hemsida: www.adsensa.se, www.istdpstockholm.se

Joel Gruneau, leg. psykolog. Erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP, både som blockterapi (2 x 3 timmar + uppföljning) samt fortlöpande. Har tidigare arbetat inom psykiatrisk öppenvård, behandlingshem för unga vuxna, samt haft terapimottagning i Malmö. Kombinerar terapiverksamhet med forskning vid Stockholms universitet.

Genomgått core-utbildning i ISTDP för Tobias Nordqvist, Ersta Sköndals högskola, 2013-2016.
Mottagning i Vasastan i Stockholm.
E-post: joel.gruneau@gmail.com
Hemsida: www.joelgruneau.se

Carina Blom, leg. psykolog och leg. psykoterapeut (KBT).

Erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP men även KBT. Lång erfarenhet av arbete med problematik såsom ångest, nedstämdhet, bristande självkänsla, återkommande depressioner, relationsproblem, smärta och utmattning inom psykiatrisk öppenvård och i privat verksamhet.
Genomgår treårig core-utbildning för Tobias Nordqvist 2015-2017.
Mottagning: Odenplan i Stockholm.
Tel: +46 73 – 713 39 66
E-post: carina@audens.se
Hemsida: http://www.audens.se

Jakob Mechler, leg. psykolog. Arbetar inom primärvården samt i egen praktik med psykoterapi enligt ISTDP. Har mångårig erfarenhet från arbete inom specialistpsykiatrin för vuxna i Stockholm. Arbetar, utöver i klinisk verksamhet, också som föreläsare och anlitas frekvent av olika universitet och högskolor i Sverige. Håller bl.a. i en grundkurs i ISTDP på Ersta Sköndal Högskola. Bedriver individualterapi fortlöpande eller som blockterapi (2 x 3 timmar samt kortare uppföljning). Är också van att bedriva terapi på engelska.
ISTDP-utbildad (s.k. core-training) 2013-2016 för Tobias Nordqvist, Ersta Sköndal Högskola.
Mottagning i Vasastan, Stockholm.

E-post: info@jmpsykologi.se

Christer Lallerstedt, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och certifierad emdr-terapeut och hypnos-terapeut. Arbetar sedan många år med trauma och komplext trauma men också med ångest och depression.
ISTDP-utbildning 2016-2019 med Allan Abbass, Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren.
Mottagningen finns centralt i Stockholm på Holländargatan 23.

Mobil: 0706980472
E-post: epost@psykologlallerstedt.se
Hemsida: www.psykologlallerstedt.se

Sandra Ringarp, leg. psykolog. Erbjuder ISTDP på svenska eller engelska. Även samtal över videolänk och blockterapi. Jag har särskild kompetens inom området långvarig smärta. HBTQ-kompetens.
Utbildad i ISDTP för Tobias Nordqvist, 2013-2016.

Tel: 072-908 58 36
E-post: kontakt@ringarppsykologi.com
Hemsida: www.ringarppsykologi.com

Skåne län

Lena Sjöholm, leg psykolog och leg psykoterapeut med  handledarkompetens. Har privatpraktik i Lund, med inriktning på individuell, psykodynamiskt inriktad psykoterapi för vuxna. Mångårig erfarenhet av fokuserad korttidsterapi.

ISTDP-utbildad  2009-2011 för Patricia Coughlin, USA
E-post: lena.sjoholm@loberod.com
Hemsida: http://www.lenasjoholm.com

Nina Klarin, leg. läkare, specialist i psykiatri och leg. psykoterapeut med handledarkompetens. Erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP, både blockterapi (2×3 tim samt uppföljning) och fortlöpande terapi. Har mottagning på Stora Gråbrödersgatan 16 i Lund för individuell psykoterapi.

ISTDP-utbildad 2012-15 för Allan Abbass och Jon Frederickson.
Tel: +46 76 – 203 69 59 och +46 46 – 14 13 70
E-post: info@ninaklarin.se

John Lundborg, leg. psykoterapeut, fil. mag. i pedagogik. Erbjuder intensiv korttidsbaserad dynamisk psykoterapi ISTDP. Arbetar privat med psykodynamisk terapi, personlig utveckling och
processhandledning av professionsgrupper.

ISTDP-utbildning 2016-2019 med Allan Abbass, Peter Lilliengren, Tobias Nordqvist.
Mottagning på Nordlinds väg 95 (Fridhem) i Malmö.
Telefon: 076-0391683
E-post: info@johnlundborg.se
Hemsida: www.johnlundborg.se

Viveka Siesjö, leg. psykoterapeut/socionom. Jag erbjuder psykoterapi utifrån ISTDP. Genomgår core-training med Patricia Coughlin 2015-2017. Mottagningen finns i centrala Lund.
Tel: 0732088168
E-post: viveka@siesjo.se

Malou Magnusson, lång erfarenhet av att arbeta som psykoterapeut, handledare och föreläsare. Stor erfarenhet av att även arbeta med övergreppsproblematik. Erbjuder blockterapi 3 x 2 sessioner med uppföljning. ISTDP-utbildad 2012-2015 för Patricia Coughlin, USA.

Mottagning i Ängelholm. Telefon: +46 709 301 301.

Victoria Paglert, leg. psykoterapeut (psykodynamisk inriktning), socionom. Genomgår coreutbildning 2015-2017 för Patricia Coughlin.
Jag har tidigare arbetat inom, barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, psykiatrisk öppenvård, allmänpsykiatri och inom S:t Lukas.
Jag erbjuder Blockterapi enligt 2×3 timmar, samt uppföljning och även löpande psykoterapi.

Jag tar nu emot via Familjeterapeuterna Syd i Centrala Malmö.

Paul Holmgren, leg. psykolog sedan 2003. Erfarenhet av arbete inom både psykiatrisk öppen- och slutenvård.
Erbjuder psykologisk behandling utifrån ISTDP i privat regi.
Utbildad i ISTDP för Tobias Nordqvist, 2014-2017.

Mottagningen är belägen centralt i Malmö på Östra Rönneholmsvägen 4.
Tel: 070-619 68 27
E-post: paul@kaosveto.se
Hemsida: www.kaosveto.se

Kristoffer Aspelin, leg. psykolog och leg. psykoterapeut med handledarkompetens. Mångårig erfarenhet från privatpraktik och som klinisk psykolog inom psykiatri. Har privatpraktik i Lund och erbjuder intensiv dynamisk korttidsterapi ISTDP och längre psykodynamisk terapi individuellt. Handleder i psykoterapi på psykologprogrammet vid Lunds universitet.
ISTDP-utbildning 2017-2020 med Liv Raissi och Peter Lilliengren.
Mottagning finns centralt i Lund, tel: 0768-312256
E-post: azpelin@hotmail.com
Hemsida: www.drotten.com

 

Kalmar län

Eva von Kern, leg.psykolog, leg.psykoterapeut, handledarutbildad. Mångårig  erfarenehet av psykodynamisk psykoterapi, handledning och utbildning.  Har mottagning i Västervik, arbetar framför allt med psykodynamisk korttidsterapi, inriktning ISTDP.

ISTDP-utbildad  2009-2011 för Patricia Coughlin, USA
Tel: +46 70 – 646 42 98
E-post: evavonkern@gmail.com

 

Jämtlands län

Gunnar Hultin, socionom, leg. psykoterapeut. Arbetar med psykodynamisk psykoterapi och då framförallt fokuserad psykodynamisk korttidsterapi; ISTDP, parsamtal, handledning och utbildning.

Genomgår core-training ISTDP med Allan Abbass, Canada och Jon Frederickson, USA, 2012-2015
Erbjuder ”block-sessioner”.
Mottagning: Hultins AB på Storgatan ÖSTERSUND
Tel: +46 63 –103231
E-post: info@hultins.net
Hemsida: http://www.hultins.net

Susanne Anderö Wännström, socionom/leg. psykoterapeut anställd dels inom primärvården Jämtland med psykosocial och psykoterapeutisk behandling samt som länssamordnare för psykosociala enheterna i Jämtland/Härjedalen dels arbete i privat mottagning med inriktning på anhörigproblematik. Arbetar med psykodynamisk psykoterapi, huvudsakligen med affektfokuserad korttidsterapi, ISTDP.

Genomgår core-utbildning 2012-2015 med Allan Abass, Kanada och Jon Frederickson, USA.
Tar emot för block-behandling.
Adress: Östersunds anhörig och föräldramottagning
co/ Hultin ab, Storgatan 47
831 37 Östersund
Tel: +4670-671 99 89,
E-post: susanne@anhorigostersund.se
Hemsida: www.anhorigostersund.se

Östergötlands län

Johannes Ermagan, leg. psykolog med erfarenhet och pågående anställning hos vuxenpsykiatrisk verksamhet. Arbetar också privat.
Genomgår core-training med Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren 2017-2020.
Deltar i avancerad handledning med Jon Frederickson från oktober 2017.
Haft privat grupp-handledning och under flera år med Anders Forsner samt deltagit på hans konferenser.
Erbjuder samtal och block-terapier.

Tel: +46 70 – 047 04 29
E-post: j.ermagan@gmail.com

Hallands län

Eva Eriksson, leg. psykoterapeut, handledarutbildad.
Arbetar privat och är handledare på psykoterapiutbildningen vid Ersta Sköndal högskola Campus Bräcke Göteborg. Förutom handledningserfarenhet av studenter och yrkesverksamma, har jag mångårig erfarenhet av både längre individualterapier och fokuserad psykodynamisk korttidsterapi. Arbetar också med EMDR.Genomgår core-training i STDP med Tobias Nordqvist, Stockholm. 2014-2017
Mottagning 1: Psykologbyrån, Norra Allégatan 1 Göteborg
Mottagning 2: Multilog Familjehuset, Bäckgatan 10B Varberg
E-post: eva@evaeriksson.se
Tel: 0709-58 82 54
Hemsida: www.evaeriksson.se