Föreningen och styrelsen

Svenska Föreningen för ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) består av psykologer, psykoterapeuter och andra som har intresse för och kunskap om ISTDP. Föreningens syfte är att befrämja utvecklingen av ISTDP i Sverige genom att:

  • vara ett forum för terapeuter som arbetar med eller har ett intresse för ISTDP
  • sprida kunskap om ISTDP genom seminarier, workshops och konferenser
  • verka för kontakt med ISTDP-föreningar i andra länder
  • sprida och främja forskning om ISTDP

Kontakta oss

Om du har frågor om föreningen och/eller utbildningar i ISTDP är du välkommen att kontakta någon i styrelsen, se nedan.

Styrelse

Ordförande: Peter Lilliengren peter.lilliengren@affekta.se

Sekreterare: Victoria Paglert vpaglert@gmail.com

Kassör: Arvid Askmar Cederholm kontakt@psykologcederholm.se

Webbansvarig: Thomas Hesslow thomas.hesslow@gmail.com

Styrelseledamot: Sandra Ringarp kontakt@ringarppsykologi.com

Styrelseledamot: Maria Sandgren kontakt@adsensa.se

Valberedning

Joel Gruneau joel.gruneau@gmail.com

Follad Yarollahi info@mindbender-psykologbyra.com