Tidigare evenemang

2016: Patricia Coughlin, föreläsning, Malmö, 15:e september

2016: Jon Frederickson, workshop, Stockholm, 12-13:e oktober

2017: Allan Abbass, föreläsning, Lund, 24:e januari

2017: Peter Lilliengren, föreläsning, Stockholm, 11:e mars

2017: Frida Lisak, Pre-core, Göteborg, 23-25:e mars

2017: Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist, Pre-core, Stockholm, 27-29:e april

2017: Allan Abbass, Immersion, Stockholm, 24-26:e augusti

2017: Angela Cooper och Jon Frederickson, workshop, Göteborg, 18:e-20:e oktober

2017: Peter Lilliengren och Liv Raissi, Pre-core, Malmö, 23-25:e oktober

2018: Arvid Askmar Cederholm, föreläsning, Göteborg, 3:e februari

2018: Jon Frederickson, föreläsning, Stockholm, 20:e mars

2018: Lena Sjöholm och Nina Klarin, Pre-core, Lund, 19-21:a april

2018: Frida Lisak, Pre-core, Göteborg, 26-28:e april

2018: ISTDP-teamet vid Psykiatri Nordväst, Deliberate practice-träningspass, Stockholm, 26:e april

2018: Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist, Pre-Core, Stockholm, 29-31:a maj

2018: Allan Abbass, Immersion, Stockholm, 24-26:e augusti

2018: Jon Frederickson, Seminar, Göteborg, 19:e oktober

2019: Angela Cooper, Workshop om medicinskt oförklarade symtom, Stockholm, 15-16:e januari

2019: Angela Cooper, Workshop vid öppenvårdspsykiatrin i Lund, 17:e januari

2019: ISTDP-teamet vid Psykiatri Nordväst, Introduktionskursen pre-core, Stockholm, 28-30:e januari.

2019: Liv Raissi, Workshop om högt motstånd, Göteborg, 9:e februari

2019: Jon Frederickson, Workshop om trauma, Stockholm, 5:e mars

2019: ISTDP-teamet vid Psykiatri Nordväst, Föreläsning om ISTDP i psykiatrin, Stockholm, 16:e mars

2019: Frida Salman Lisak, Introduktionskursen pre-core, Göteborg, 4-6:e april

2019: Filip Myhre, Föreläsning om terapier som kör fast , Göteborg, 10:e maj

2019: Nina Klarin, Introduktionskursen pre-core, Lund, 23-25:e maj

2019: Allan Abbass, Immersion om den omedvetna terapeutiska alliansen, Stockholm, 29-31:a augusti

2019: Liv Raissi, Introduktionskursen Pre-core, Skåne, 20-22:a september

2019: Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist, Introduktionskursen Pre-core, Stockholm, 18-20:e september

2019: Peter Lilliengren, Introföreläsning, Göteborg, 4:e oktober

2019: Liv Raissi, Föreläsning om terapeutisk ovisshet, Stockholm, 16:e oktober

2019: Liv Raissi, Föreläsning om motstånd, skörhet och externt fokus, Örebro, 17:e oktober

2019: Joel Town, Workshop om behandlingsresistent depression, Göteborg, 21-22:a oktober

2019: Niklas Rasmussen, Introduktionskursen pre-core, Stockholm, 21-23:e oktober

2019: Thomas Hesslow, Introduktionskursen pre-core, Stockholm, 4-6:e november

2019: Thomas Hesslow, Föreläsning vid Psykiatri Sydväst, 11:e november

2019: Thomas Hesslow, Föreläsning vid Nationella nätverksmötet för funktionella neurologiska symtom, 15:e november

2019: Peter Lilliengren, Föreläsning om press, Örebro, 22:a november

2020: Reiko Ikemoto-Joseph, Föreläsning, Stockholm, 29:e januari

2020: Frida Salman Lisak, Introduktionskursen pre-core, Göteborg, 23-25:e januari

2020: Nina Klarin, föreläsning om det graderade formatet, Malmö, 15:e februari

2020: Frida Salman Lisak, pre-core, Skåne, 27-29:e februari

2020: Ola Berge, pre-core, Stockholm, 4-6:e mars

2020: Jon Frederickson, Depression workshop, Stockholm, 6:e mars

2020: Frida Salman Lisak, pre-core, Örebro, 19-21:a mars

2020: [CANCELLED] Jon Frederickson, Trauma workshop, Helsingfors, 26:e mars

2020: Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist. Avancerad handledning. Stockholm, 26-27:e mars

2020: [INSTÄLLT]. Beata Zaloga, workshop, Göteborg, 21:e april

2020: [CANCELLED] Thomas Hesslow, pre-core, Helsingfors, 4-6:e maj

2020: Thomas Hesslow och Niklas Rasmussen, pre-core, Stockholm, 26-28:e maj

2020: Tobias Nordqvist och Monica Urru, Masterclass, Rom, 29-31:a maj

2020: [INSTÄLLT] Jon Frederickson, Workshop, Göteborg, 18:e oktober

2020: Liv Raissi, Fördjupningsworkshops, Göteborg, 3:e och 9:e juni

2020: Allan Abbass, Immersion on trial therapy, Zoom, 27-29:e augusti

2020: Frida Lisak, pre-core, Göteborg, 17-19:e september

2020: Niklas Rasmussen och Thomas Hesslow, pre-core, Zoom, 7-8:e oktober

2020: Thomas Hesslow och Liv Raissi, introduktionsföreläsning (gratis), Zoom, 13:e oktober

2020: Liv Raissi och Thomas Hesslow, pre-core, Malmö, 4-6:e november

2020: Howard Schubiner, föreläsning om kroppsliga symptom (gratis), Zoom, 13:e november

2021: Ange Cooper

2021: Reiko Ikemoto-Joseph

2021: Sara Basso

2021: Jonathan Entis

2021: Marvin Skorman, Webinarium om terapeutisk förändring, 3:e november

2021: Peter Lilliengren, Webinarium om social ångest, 8:e december

Joel Town, Webinarium om pressure och challenge, 12:e januari

Nina Klarin och Thomas Hesslow, pre-core, Malmö, 24-26 januari 2022
Frida Salman Lisak, pre-core, Göteborg, 14-16:e mars