Ny Pre-Core Training i Stockholm!

Nu ges ytterligare en tredagars workshop i Stockholm. Kursen är en fördjupande introduktion till ISTDP, och innehåller undervisning och många rollspelsövningar. Syftet med kursen är att lära sig skapa effektivt fokus i sin psykologiska behandling, att lära sig principerna bakom varje intervention, samt när och hur de är bäst lämpade för varje patient. Syftet är också att få en fördjupad förståelse av diagnosticering och behandlingsplanering sina patienter. Det är en workshop där man får lära sig upptäcka och blockera försvar mot en terapeutisk allians för att kunna upprätta en så effektiv terapeutisk relation som möjligt. Detta är en öppen kurs för alla som vill integrera ett affektfokuserat arbetssätt i sitt arbete, men den är också förberedande för den avancerade utbildningen i ISTDP. Man kan delta i denna workshop utan att sedan gå den treåriga utbildningen. Workshopen är dock ett krav för att påbörja den avancerade treåriga utbildningen, såvida man inte har fått de grundläggande kunskaperna på annat håll.

Priset för workshopen är 2400 kr exkl. moms för studenter och 2900 kr exkl. moms för övriga. Kursen hålls 28-30 mars, kl. 9-17 samtliga dagar. Lokal: Blå vinden på Tomtebogatan 6 i Stockholm.

Anmälan via mejl till tobias.nordqvist@gmail.com

tobiasTobias Nordqvist är legitimerad psykolog, diplomerad ISTDP-terapeut samt lärare i bland annat psykodynamisk korttidsterapi på psykologprogrammen vid Stockholms och Uppsala universitet. Under perioden 2013-2016 deltar han i ISTDP-institutets handledarprogram i Norge, under ledning av Jon Frederickson.

Workshop i Göteborg 23 februari med Monica Urru

header.jpg

bjuder in till en ISTDP-workshop 23 februari

med 

 Monica Urru

“How to make an effective Psychodiagnosis based on body signaling”

ISTDP utvecklades av Habib Davanloo MD och är en psykoterapimetod med rötter i psykoanalytisk teori, anknytningsteori, neurovetenskap och har stöd i psykoterapiforskning. Metoden har utvecklats för att hjälpa patienten att på kort tid komma till botten av sina problem och lösa upp det som blockerar utveckling mot hälsa. Terapeuten arbetar aktivt för att underlätta så att patienten kan vända sig mot självdestruktiva försvar och ta ansvar för sin egen utveckling. Sessionerna videofilmas för att effektivisera processen och underlätta terapeutens arbete, handledning och forskning.

Monicas workshop hjälper dig att effektivisera din psykodiagnostik av patienten genom att observera kroppsignaler. En sådan observation kan ge dig en hypotes om patientens problematik som du sedan kan testa genom dina interventioner. Känslomässiga blockeringar kan ta sig uttryck i kroppsliga symtom och vi kan genom att lägga märke till kroppsignaler finna vägar till omedvetna känslor och impulser. Monica kommer att illustrera sitt arbete med videofilmade terapier.

MonicaUrruMonica Urru, MD, är ordförande i Italian Experiential Therapy Association och har privat praktik som psykoterapeut i Rom. Hon är specialiserad på traumatisering och somatisering hos vuxna,  och integrerar ISTDP med metoder såsom EMDR, sensorimotor psychotherapy och CRM neurofeedback. Monica leder core-grupper i ISTDP i Europa och Mellanöstern samt handleder andra terapeuter. I samarbete med kollegor världen över utvecklar hon behandlingsmetoder för komplexa/psykosomatiska tillstånd.

Plats:                   Hotell Eggers, Drottningsalen, Drottningtorget, 411 03 Göteborg

Datum:               23 februari 2014

Tid:                      Kl 16:30-20:30

Kostnad:             0 kr för medlemmar (2014!), 500 kr för icke- medlemmar. Ingen moms tillkommer.

Anmälan:           Anmälan genom separat anmälningsblankett. OBS: begränsat antal platser.

Info:                    Genom Liv Raissi liv.raissi@affekta.se, +46706388811

Klicka på länkarna nedan för mer information:

Flyer

Anmälningsblankett

Conference in Great Britain 22nd-23rd May

MAXIMISING EFFECTIVENESS IN SHORT TERM DYNAMIC PSYCHOTHERAPY

INTEGRATING SPECIFIC FACTORS INTO A DYNAMIC FRAMEWORK TO DEEPEN AND ACCELERATE THE PROCESS OF CHANGE

Dr Patricia Coughlin Ph.D. will present a 2 day master class outlining a clinically and cost effective method for facilitating deep emotional change.

This method aims to help patients regulate anxiety and abandon maladaptive defences in order to promote healing and lasting change.

Dr Coughlin will use video recorded material to illustrate how this method can be applied to a broad range of mental health problems. She will also present the growing evidence base for this approach, which includes RCTs, a Cochrane review and a number of meta-­‐analyses for a variety of mental health diagnoses.

Learning Objectives:

  • How to create and maintain a collaborative alliance
  • How to use response to intervention as the primary diagnostic tool
  • Assessing and regulating anxiety to build capacity
  • Facilitating multiple levels of emotional activation
  • Unlocking the emotional unconscious and rewiring implicit memories
  • Promoting profound moments of meeting, the emergence of the true self and the development of secure, authentic attachments

Download or view the conference poster here: Conference Poster 2014

Please follow the site links for more information about the conference and how to book.

If you require any more information, please feel free to contact us.

Två tillfällen pre core erbjuds i januari 2014 i Göteborg!

Nu erbjuds ISTDP-institutets internationella utbildningsprogram på svenska
Utbildningen innehåller: En tredagarsworkshop som är en fördjupande introduktion till ISTDP, som innehåller undervisning och många rollspelsövningar. Syftet med kursen är att lära sig skapa effektivt fokus i sin psykologiska behandling, att lära sig om principerna bakom varje intervention, samt när och hur de är bäst lämpade för varje patient. Syftet är också att få en fördjupad förståelse av diagnosticering och behandlingsplanering kring varje patient. Det är en workshop där man får lära sig upptäcka och blockera försvar mot en terapeutisk allians för att kunna upprätta en så effektiv terapeutisk relation som möjligt. Detta är en öppen kurs för alla som vill integrera ett affektfokuserat arbetssätt i sitt arbete, men den är också förberedande för den avancerade utbildningen i ISTDP. Man kan delta i denna workshop utan att sedan gå den treåriga utbildningen. Workshopen är dock ett krav för att påbörja den avancerade treåriga utbildningen, såvida man inte har fått de grundläggande kunskaperna på annat håll.

 

Priset för workshopen är 2200 kr exkl. moms för studenter och 2700 kr exkl. moms för övriga. Kursen erbjuds vid två tillfällen: 23-25 januari samt 26-28 januari kl. 9-17 samtliga dagar och hålls i Autism- och aspergerföreningens lokaler på Lindhultsgatan 23.

 

tobiasTobias Nordqvist är legitimerad psykolog, diplomerad ISTDP-terapeut samt lärare i bland annat psykodynamisk korttidsterapi på psykologprogrammet och psykoterapeutbildningen vid Stockholms och Uppsala universitet. Under perioden 2013-2016 deltar han i ISTDP-institutets ”Training for trainers”-utbildning i Norge, där diplomerade ISTDP-terapeuter får handledning i att ge avancerad ISTDP-utbildning. Handledningen ges av Jon Frederickson, grundare av ISTDP-institutet och en av de ledande iSTDP-utövarna i världen. Kontakta Tobias på tobias.nordqvist@affekta.se

Pre-Core Training med Tobias Nordqvist i Göteborg!

Nu är det bestämt – Tobias Nordqvist erbjuder en tredagarsworkshop ISTDP i Göteborg!

När: 4-6 december (9-17 varje dag)

Var: Lindhultsgatan 23 (Autism- och aspergerföreningen)

Kostnad: Studenter 2300 kr exkl. moms, övriga 2700 kr exkl. moms

Anmälan: Maila Tobias Nordqvist på tobias.nordqvist@gmail.com

“Pre-Core Training” är en tredagarsintroduktion till teori och metod i ISTDP, och innehåller undervisning och övningar, men ingen patienthandledning. Detta är en öppen kurs men är också förberedande för den avancerade utbildningen. Man kan alltså delta i grundkursen utan att gå den treåriga utbildningen. Grundkursen är dock ett krav för att påbörja den avancerade treåriga ”core training”-utbildningen. Du kan anmäla dig till kursen om du vill få en introduktion till ISTDP eller om du vill fortsätta med den avancerade utbildningen.

Tobias Nordquist är legitimerad psykolog, diplomerad ISTDP-terapeut och lärare i bland annat psykodynamisk korttidsterapi på psykologprogrammet och psykoterapeutbildningen vid Stockholms universitet. Under våren 2013 går han ISTDP-institutets ”Training for trainers”-utbildning i Norge, där diplomerade ISTDP-terapeuter får undervisning och handledning i att ge grund- och avancerad ISTDP-utbildning. Utbildningen och handledningen ges av Jon Fredrickson.

ISTDP-conference in Gothenburg with Jon Frederickson and Monica Urru, October 11-12, 2013

Svenska föreningen för ISTDP planerar en ISTDP-konferens den 11-12 oktober 2013 i Göteborg! Föredragshållare blir Jon Frederickson och Monica Urru. Båda föreläsarna har mycket passande kunskaper för detta tema. I dagsläget är inte ett program satt, men temat blir sannolikt det omedvetnas uttryck i kroppen. Vi återkommer med information om program, pris och anmälan. Tills dess, boka in 11-12 oktober i Göteborg, det kommer att bli en spännande event! Vi återkommer med mer information!

The Swedish Society for ISTDP is planning another ISTDP-conference in Gothenburg October 11 12, 2013! Key speakers will be Jon Frederickson and Monica Urru. A detailed program is not yet finished, but the theme will probably be “The unconcious expressions in the body”. Both Jon and Monica have a lot of knowledge regarding this theme. We will get back to you with more information about program, price and how to sign up. Until then, make sure to book October 11-12 in Gothenburg. It will be an exciting event!

 

Förbeställ Jon Fredericksons ny bok Co-Creating Change!

Äntligen är den här, Jon Fredericksons nya bok Co-Creating Change. Den är ett måste i varje ISTDP-terapeuts bokhylla. Det är nu möjligt att förbeställa den till reducerat pris! Böckerna börjar skickas 11 maj.

Se http://istdpinstitute.com/co-creating-change/ för mer information.

Co-creating Change

 

Sagt om boken:

“This book is a brilliant master class. It demonstrates how to work collaboratively with patients, safely, compassionately, and effectively to achieve successful outcomes.”
David Malan D.M. F.R.C.Psych., Author of Psychotherapy and the Science of Psychodynamics

“An incredibly useful book…Offers crystal clear and highly practical therapy techniques with plenty of transcript examples. Good for new and advanced practitioners of any therapeutic orientation.”
Leslie Greenberg Ph.D, Author of Emotion Focused Therapy

“Practitioners of all forms of psychodynamic therapy will profit greatly by delving into the pages of this outstanding volume.”
Stanley B. Messer, Ph.D. Dean and Distinguished Professor, Rutgers University

 

 

 

ISTDP summer school 2013, Umbria, Italy

borgo-dei-conti-resort 

The ISTDP Italian Association presents

“I don’t feel anything: denial in psychotherapy

with Patricia Coughlin, Jon Frederickson, Ole Andre Solbakken, Monica Urru
Umbria September 8-14, 2013
Fee: 1430 euros, six days full basis in double room to share; double rooms single use available on request.
Participants companions are very welcome ( rate: euros 750) 
Location: Borgo dei Conti , Umbria  website: www.borgodeicontiresort.com . 
 
To arrive in Borgo dei Conti we suggest to take a flight to Rome Fiumicino, Leonardo da Vinci Airport, then to take a train till Chiusi train station. It is possible to arrange a direct transfer from the airport or from the train station, upon request.
In this information sheet you will find more information about the location in Borgo dei Conti, Umbria.
 
Registration and confirmation by e mail to istdpsummeritalia2013@gmail.com  within April the 25th;
 
For any further information about schedule, program and registration please contact Monica Urru, MD at monica.urru@gmail.com
 

Medlemsskap i föreningen 2013

header.jpg 

Det är kanske dags att bli medlem i Svenska föreningen för ISTDP?

Vi ska berätta varför:

Som medlem i föreningen får du reducerat pris vid konferenser och workshops som föreningen  anordnar. Vi planerar att anordna ca två stycken events/år. Vi har bland annat lösa planer på att anordna en konferens med Jon Frederickson och Monica Urru i höst/vinter i Göteborg, samt en workshop med Patricia Coughlin om patologisk sorg i början av 2014 i Stockholm. Håll utkik i vår facebookgrupp och på hemsidan  för nyheter om ISTDP-utbildningar. Som medlem får du dessutom förmånen att listas som ISTDP-terapeut på vår hemsida under fliken Terapeuter, om du går eller har gått den grundläggande tre-åriga ISTDP-utbildningen (s.k. core-training). Utöver dessa förmåner är ditt medlemsskap dessutom viktigt för att stötta och främja ISTDPs utveckling och spridning i Sverige!
För medlemsskap 2013, maila liv.bengtsson@affekta.se och följ instruktioner för betalning under fliken Kontakt.

Styrelsen 2013 är

Cecilia Pilback – Ordförande
Frida Lisak – Kassör
Liv Bengtsson – Styrelseledamot och webansvarig
Peter Lilliengren – Styrelseledamot.

Ha det gott!

/Styrelsen