Psykologtidningen gör temanummer om ISTDP

I dagarna publicerades senaste numret av psykologtidningen, som innehåller inte ett utan tre reportage om ISTDP. Förutom intervjuer med Allan Abbass, Angela Cooper och ISTDP-föreningens ordförande Peter Lilliengren om forskningsläget så blev även jag, Sofia Lind och Hanna Pedersen intervjuade om våra erfarenheter av att arbeta med ISTDP inom psykiatrin.

Studien, som Joel Town var ansvarig för, visade på den högsta tillbakagången av behandlings-resistent depression som du kan
hitta någonstans. Och det handlade om väldigt sjuka patienter, 90 procent hade personlighetssyndrom.

Allan Abbass

Psykologtidningen ger en ödmjuk och realistisk bild av ISTDP och lyfter fram både styrkor och svagheter med metoden. Man betonar exempelvis hur svårt det är att lära sig metoden.

En gång i veckan har jag och mina två kollegor kamrathandledning. Då visar vi upp de videobandade patientmöten som vi är minst stolta över. Det kan kännas jättejobbigt, men också skönt att få se det hela med andras ögon. Ofta är man hårdast mot sig själv.

Sofia Lind

På sidorna 12-20 i den här PDF-filen hittar du reportagen.