Nu är anmälan öppen för nästa omgång av ISTDP Academy, föreläsningar på avancerad nivå arrangerade av den svenska och den danska föreningen för ISTDP.

ISTDP Academy HT-2023:

6e september Kristy Lamb (US)”Using ISTDP to Understand and Work with Substance Dependence”

4e oktober Ola Berge (SE)”Superego pathology, Object relations and ISTDP – a perspective”

1a november Jon Anders Lied (NO)“Conscious Collaboration in iSTDP”

6e december Jeanne Isaksen (DK)“What to do when drowning in regressive defenses?”

Ni kan läsa mer om presentationerna på danska föreningens hemsida:

Länk för registrering:

https://registreringar.istdpsweden.se/


Mer information om programmet finns nu tillgängligt för ISTDP-dagarna 2023 – Missa inte Early bird senast 1/6!

Du har väl inte missat att köpa biljett till ISTDP-dagarna 2023 i höst? Det blir svenska och internationella föreläsare av yppersta klass, mindblowing panelsamtal, århundradets fest (alltså en riktig fest, dag 2) och häng med Sveriges trevligaste psykologer/terapeuter, inte i en dag, inte i två, nej, i DAGARNA TRE. Detta är inget du behöver ”fundera på”, det är en grej man helt enkelt deltar i. Eftersom den är så bra.

Niklas Rasmussen: “Det är så lätt att tappa bort sig själv i ISTDP”

Niklas Rasmussen, leg. psykolog, är ISTDP-terapeut och -lärare. Till vardags arbetar han vid ISTDP-mottagningen Stockholm vid Mariatorget med terapier, handledning och undervisning. Han har tidigare arbetat många år med behandlingsrefraktära patienter och har ett stort intresse för psykiatrisk problematik. Han är en av organisatörerna bakom ISTDP-dagarna som Svenska ISTDP-föreningen arrangerar i september 2023. I den här intervjun pratar vi med Niklas bland annat om hans idéer kring arbete med terapeuters motöverföring och den bok som han håller på att skriva om detta.

Jag föreställer mig att du är mitt uppe i organiserandet av ISTDP-dagarna. Hur känns det? 
Det känns som att vi gör något viktigt för ISTDP-intresserade i Sverige. Ambitionen är att visa på den otroliga bredd som nu finns inom svensk ISTDP – ett helt gäng terapeuter har arbetat så pass länge med metoden att de utvecklat egna intressanta tankar om metoden.

På ISTDP-dagarna kommer vi visa att vi har expertis på hemmaplan genom att ha en stor bredd bland föreläsarna och paneldeltagarna. Dessutom föreläser två internationellt kända ISTDP-terapeuter: Monica Urru (Italien) och Dion Nowoweiski (Australien). Föreläsningarna kommer varvas med paneldiskussioner kring terapeututveckling och psykoterapiforskning.

Niklas Rasmussen
Niklas Rasmussen

Är det någon särskild presentation som du ser fram emot extra mycket? 
Det blir första gången för mig att se både Monica och Dion så det ser jag mycket fram emot! Är också mycket nyfiken på vad min mottagningskollega Sandra Ringarp har att säga på temat ”Att hitta sin egen röst i ISTDP”. Den rubriken fångar in något som alla som fördjupar sig i en terapimetod behöver förhålla sig till: risken att tappa bort sig själv som terapeut och istället upptas av tankar om behandlingsprinciper och teoretiska begrepp.

Efter femton år lämnade du psykiatrin för några år sedan och öppnade sedan privatpraktik. Vad tycker du om det? Saknar du de komplexa patienterna? 
Jag saknar att vara där min kompetens behövs som allra mest, alltså inom offentlig vård. Jag la ner min själ i att arbeta inom psykiatrin och jag höll ut längre än många av mina kollegor. Jag kan sakna att arbeta med patienter med allvarligt sjuka patienter. Dock erbjuder de patienter jag träffar i min privata praktik i högsta grad utmaningar för mig som terapeut. Så jag har aldrig tråkigt på jobbet.

Du ska föreläsa i höst, och skriver också en bok, om hur terapeuter kan använda sina känslor som guide i mötet med patienterna. Vad är bakgrunden till att du ska göra det?
I den ISTDP-handledning jag har fått själv och i den jag själv ger har terapeutens känslomässiga reaktioner alltid haft en central roll. Men vad jag vet har ingen skrivit särskilt utförligt om terapeutens känslor ur ett ISTDP-perspektiv. Det säger sig självt att en terapeut som inte förmår uppmärksamma och reglera sin ångest, eller hanterar sina känslor mot patienter med försvar som självattack eller utagerande kommer få problem att både hjälpa sina patienter och orka med sitt arbete. Det finns hur mycket som helst att skriva om på det här temat.

Handlar det här om att ISTDP behöver förändras på något sätt, eller hur tänker du? Har vi nedvärderat arbete med motöverföringen?
Jag har som sagt fått mycket hjälp med min motöverföring av mina ISTDP-handledare – mer än i all annan handledning som jag fått tidigare. Samtidigt uppfattar jag att ISTDP-kulturen präglas av idealet att ISTDP-terapeuter ska ha väldigt bra koll på sina egna inre konflikter och att vi ska sträva efter att höja vår affekttolerans så mycket som möjligt. Det finns mycket positivt i det… men det kan lätt slå över i något idealistiskt och överjagsstyrt.

Med min bok vill jag bidra till en bredare förståelse av terapeuten. Vem är terapeuten? Vi terapeuter behöver till exempel värna om vår självacceptans och vår självomsorg så att vi kan bära oss själva, även i situationer då vi upplever vårt inre som ett kaos. Det är ju inte helt ovanligt att uppleva det så, till exempel i mötet med allvarligt sköra patienter. Om vi tappar vår självacceptans kommer vi ofrånkomligen fastna i vårt motstånd på ett sätt som missgynnar både oss och våra patienter.

Så tror du över tid att ISTDP kommer att förändras i sin essens som en del i detta arbetet som du och andra nu gör med att uppmärksamma terapeuten som person, terapeutens känslor och så vidare? Eller här är ett annat sätt att ställa samma fråga: behöver grundböckerna i ISTDP förändras, eller ska man snarare tänka detta som något som läggs till ovanpå det gamla? 
Det är ju väldigt svårt att fånga in vad ISTDP är i sin “essens”. Vi har att förhålla oss till muntliga och skriftliga källor. Och jag tycker att de grundböcker som fått störst genomslagskraft inte lyfter fram vikten av att terapeuter uppmärksammar egna reaktioner (känslor, ångest, försvar, motstånd) i relation till sina patienter. Personligen uppfattar jag detta som ett komplement, som att ”fylla i en lucka” i ISTDP-litteraturen. Men vem vet, det kanske är något som utmanar mer grundläggande principer i ISTDP. Det får framtiden utvisa.

Min erfarenhet sedan jag öppnade privat mottagning har definitivt varit att det känslomässigt är ett helt annat register som aktiveras i relation till mer högfungerande patienter, jämfört med psykiatrins mer sköra patientgrupp. Vad är din erfarenhet av ditt känsloliv sedan du bytte jobb, känns det annorlunda att sitta ner med patienterna nu?
Det är utan tvekan så att personer som söker terapi privat ofta har en problematik präglad av högt motstånd. För mig innebär det att jag får möta mycket känslomässig smärta och frustration kopplat till mina egna erfarenheter av att bli avvisad och längta efter närhet – patienterna undviker ju känslomässigt kontakt genom sitt motstånd och detta blir, i symbolisk mening, ett avvisande av mig som person. Många som jag träffar i terapi kämpar med en upplevelse av plågsam känslomässig distans i sina relationer och det är sorgligt för mig att höra på ett personligt plan eftersom jag känner igen mig i det. 

Överlag har jag mer utrymme att uppmärksamma mina känslomässiga reaktioner nu när jag har större kontroll över min arbetssituation. Arbetsförhållandena i psykiatrin krävde en slags funktionell känslomässig distans. Det blev ett sätt att orka.

Vad är det största som du brottas med som terapeut just nu? 
För något år sedan ägnade jag mig mycket åt uppmärksamma medgörlighet (compliance) hos mina patienter. Det var en tydlig blind fläck för mig och det krävdes mycket reflektion och handledning för att belysa den och kunna arbeta med denna del av motståndet.

Just nu upptas mina tankar mycket av karaktärsförsvar: att ignorera, förminska, bagatellisera och ”prata över” sina känslor och sin ångest. För patienter med hög ångest är detta nästan alltid en vidmakthållande faktor. Det finns en enorm potential i att se och arbeta med dessa försvar och jag märker att både jag och många som jag handleder tenderar att missa det, eller åtminstone underskatta hur syntona sådana karaktärsförsvar kan vara. Här finns också en spännande motöverföringskomponent: patienten ignorerar konsekvent betydelsen av sitt inre liv och terapeutens motöverföring riskerar att präglas av det. Detta kan leda till att även terapeuten omedvetet börjar ignorera patientens inre liv.

På vilket sätt kan detta ta sig uttryck med patienterna för dig? Alltså att du också ignorerar patienternas inre? 
Jag skulle uttrycka det som att jag som terapeut får samma ”blinda fläck” som patienten. Det handlar om att se vidden av vissa patienters bristande intresse för och omsorg om sitt eget inre liv och förstå konsekvenserna av det. Jag tycker att detta behöver vara en del av alliansbyggande i högre utsträckning: att kolla av med patienten om hen bryr sig om sitt inre, tar sitt inre på allvar och verkligen vill sig själv väl.

Allt detta är så fundamentalt för att en terapi ska bli genuint hjälpsam och det kan krävas mycket arbete att etablera genuin självomsorg hos en patient. Om det inte görs fastnar både terapeut och patient i att ”låtsas” som att patienten bryr sig som sig själv, alltså en sorts brist i alliansen. Konsekvensen blir att patientens ångest förblir oreglerad och genuin känslobearbetning uteblir. 

Var skulle du vilja att ISTDP tar vägen de kommande 5-10 åren, vad är din vision? 
I Sverige finns det nu många med expertkunskaper inom metoden. Vi som har dessa kunskaper behöver nu röra oss mot ökad mognad och visdom: ökad öppenhet, minskad prestige, ödmjukhet inför allt vi inte vet, intresse för mångfald och komplexitet, mindre idealisering. Tänk om vi till och med skulle röra oss mot mer integrering mellan ISTDP och andra affektfokuserade terapimetoder!

Det finns en irrationell beröringsskräck mellan t ex AEDP, AFT och ISTDP. Metoderna betonar olika, viktiga aspekter av det terapeutiska arbetet och ISTDP som metod skulle må bra av att sätta värde på det. En genomtänkt och vitaliserande integrering inom det affektfokuserade fältet, det är min framtidsvision för ISTDP.

Hur tror du att man skulle kunna få till det? 
Vi behöver vara aktiva i vår strävan efter integrering och vara medvetna om att det är något som kommer ta lång tid. Vi får inte ge upp så fort det blir dåligt stämning. Strävan måste vara vitalisering snarare än urvattning.

Rent konkret tror jag på att dialog mellan företrädare för de olika affektfokuserade metoderna där vi tar fasta på det bästa i våra respektiva metoder. Sedan kan detta sippra ner i hur vi undervisar och handleder.  Kanske kan det bli en panel på det temat på ISTDP-dagarna 2024!


Om du gillade den här intervjun så kanske du kan vara intresserad av den långa intervju vi gjorde med Ange Cooper om hennes process av att integrera ISTDP med sin personlighet. Du hittar den här. Annars så kan du hitta våra fyra senaste intervjuer här:

ISTDP-dagarna 2023 äger rum 13-15:e september i Stockholm. Du hittar mer info genom att följa den här länken.

Introduktionsutbildning i ISTDP (pre-core) i Malmö 27-29 september 2023

Utbildningen omfattar tre heldagar (9-17) och innehåller bland annat

 • En introduktion till de grundläggande teoretiska principerna inom ISTDP
 • Övning i att etablera en medveten allians och upprätthålla fokus på
  känslomässiga problem
 • Övning i att bedöma patienten ångestnivå och ångestreglering
 • Övning i att identifiera och arbeta med patientens försvar och motstånd

  Undervisningen sker via teoretiska genomgångar och rollspel. Lärarna visar också film från sitt eget arbete med patienter.

  Antalet deltagare är begränsat till 12 för att ge möjlighet för varje deltagare att bli mött utifrån sin kunskapsnivå.

  Utbildningen är en förberedelse för den treåriga core-utbildningen i ISTDP och leds av Kristina Aretjäll och Nina Klarin.

  Kristina Aretjäll

  Kristina är leg psykolog och leg psykoterapeut med många års erfarenhet från klinisk verksamhet. Hon gick core för Frida Salman Lisak och Liv Raissi i Göteborg och går nu lärarutbildning för Jon Frederickson.

  Nina Klarin

  Nina är leg läkare/psykiater, leg psykoterapeut och terapeut-, lärare- och
  handledarutbildad i ISTDP. Nina arbetar både som psykiater mot offentlig psykiatri och med terapier, handledning och utbildning i ISTDP. Nina gick coreutbildning för Allan Abbass och Jon Frederickson och lärarutbildning för Patricia Coughlin.

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till psykologer, läkare, socionomer, fysioterapeuter, psykoterapeuter och studenter inom dessa yrken, men vi välkomnar även annan vårdpersonal som kan ha nytta av ISTDP-färdigheter i sitt arbete.

  Tid: 27-29 september 2023. Kl 9-17 alla tre dagarna.

  Plats: Malmö ISTPD-mottagning, Amiralsgatan 20.

  Kostnad: 5000:- (3000:- för begränsat antal heltidsstudenter)

  Vi bjuder på fika på för- och eftermiddag.

  Anmälan: Via epost till aretjall.kristina@gmail.com Ange yrke (alt utbildning), arbetsplats och faktureringsadress

  Sista anmälningsdag: 6 september 2023

  Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) utvecklades under 1980- och 1990-talen i Kanada. Terapimetoden är specifikt utvecklad för komplexa och kroniska tillstånd där andra terapiformer inte haft önskad effekt men går även att anpassa till mildare former av psykologiska besvär. Den här kursen lär ut de teoretiska och praktiska grunderna i metoden.

  Här kan du ladda ner fullständig kursinformation:

CORE-utbildning i Göteborg 2023-2026

Syfte och innehåll
Hösten 2023 startar en ny omgång av den treåriga core-utbildningen i
Göteborg med psykolog Liv Raissi och psykolog Christoffer Hallberg som
lärare.

Upplägget följer sedvanligt upplägg för core-utbildningar men med stort
utrymme för lärarnas personliga stil vid varje undervisningstillfälle.
Generellt kommer utbildningen att präglas av att ge deltagarna en bild av
ISTDP som en uppsättning principer att förhålla sig till snarare än en
metod. Fokus ligger lika mycket på terapeutiska färdigheter som att hitta sig själv, sin intuition och sin unika stil som terapeut.

U T B I L D N I N G S U P P L Ä G G

Utbildningen är indelad i 12 moduler (fyra tredagarstillfällen per år) som
alla har olika inlärningsteman. Du kommer att förbättra dina terapeutiska
färdigheter i att bedöma och arbeta med patienter utifrån affekter, ångest
och försvar. Du kommer även att lära dig att se vilken typ av relation som
patienten omedvetet försöker skapa i terapin, samt ständigt integrera egna
upplevelser i det terapeutiska arbetet.

Under det första året är utbildningens fokus att etablera ett effektivt
terapeutiskt samarbete med olika typer av patienter. Under det andra året
ligger tonvikten på att utveckla färdigheter och känslomässig kapacitet för
att arbeta med det “graderade formatet” av ISTDP (d.v.s. de tekniker som
används vid exempelvis medicinskt oförklarade symptom, personlighetsproblematik och psykotiska symptom). Under det tredje och
sista året ligger fokus på arbete med de mer konfrontativa teknikerna inom
ISTDP – för arbete med patienter som är passiva, distanserade och
överintellektualiserande.

Målet för varje deltagare är att lära sig behärska metoden och att successivt
lära sig hantera svårare problematik med ISTDP. Deltagaren har med sig
film från en terapisession till varje tillfälle. Deltagarna tar även enskild
handledning i ISTDP, minst en gång mellan varje modul. Detta sker via
videolänk.

Varje undervisningstillfälle består av:
1) undervisning av teori och praktik kring modulens tema med hjälp av
videoklipp
2) färdighetsbyggande rollspel kring modulens tema
3) handledning på egenfilmade patientsessioner
4) gruppsamtal kring egna processer
5) diskussion kring läst kurslitteratur

U T B I L D N I N G E N S L Ä R A N D E M Å L

På ett övergripande plan syftar utbildningen till att ge kursdeltagaren en
djup förståelse för ISTDP i teori och praktik. De specifika lärandemålen är
som följer.


Att utveckla en god förmåga att:

• etablera en effektiv samarbetsallians med olika typer av patienter
• identifiera och konceptualisera en inre konflikt
• identifiera och reglera olika typer av ångest
• identifiera och blockera olika typer av försvar
• Identifiera och fördjupa upplevelsen av olika känslor
• arbeta med standardformatet av ISTDP
• arbeta med det graderade formatet av ISTDP
• identifiera och reglera de egna känslomässiga processer som påverkar
det psykoterapeutiska arbetet
• hitta sin egen unika stil som terapeut

Att utveckla en grundläggande förmåga att:

• arbeta med ISTDP-formatet strukturell integration
• beskriva forskningsläget och värdera ISTDP på ett kritiskt sätt i
relation till andra terapiformer

O M F A T T N I N G

Utbildningen består av cirka 250 lärarledda undervisningstimmar
(undervisning och rollspel), 12 handledningstimmar i grupp, minst 10
handledningstimmar individuellt, samt 12 timmar av gruppdiskussioner.
Mellan varje modul förväntas varje kursdeltagare arbeta med
psykoterapeutiska arbetsuppgifter och förbereda sig inför kommande
modul genom ett kontinuerligt arbete med att titta på egna
videoinspelningar samt läsa kurslitteratur. Totalt ca 2000 antal sidor
litteratur plus artiklar.

L Ä R A R E

Liv Raissi

Liv Raissi är leg psykolog och certifierad ISTDP-terapeut och ISTDP-handledare. Hon driver Länka retreatcenter, undervisar på Högskolan Sapu samt på pre-core och core-utbildningar. Hon har utbildats för bl.a. Patricia Coughlin, Jon Frederickson och Allan Abbass. Liv har tidigare jobbat utifrån KBT-modeller, framförallt traumafokuserad KBT (prolonged exposure) på en PTSD-mottagning. I slutet av 2022 avslutade hon en utbildning i psykedelisk assisterad terapi. Hennes utgångspunkt som handledare och terapeut är att utifrån ett öppet hjärta och följsam hållning förmedla sanningar och nya perspektiv.

Christoffer Hallberg

Christoffer Hallberg är legitimerad psykolog, certifierad ISTDP-terapeut och går handledar/lärar-utbildningen ”training of trainers” med Jon Frederickson 2022-2025. Gick Core-utbildningen 2014-2017 med Tobias Nordqvist som lärare, och har haft kontinuerlig handledning med honom sedan dess. Arbetar vid egen privat mottagning i Borås och som konsult på Mini Maria (missbruksvård för ungdomar) i Borås – och har sedan tidigare erfarenhet av ungdomsmottagning, beroendepsykiatri och vuxenpsykiatri

B E H Ö R I G H E T S K R A V

Psykologlegitimation (i undantagsfall kan även PTP-psykolog antas på
utbildningen).

Utbildningen är ackrediterad som tre fördjupningskurser inom inriktningen
psykologisk behandling/psykoterapi av Psykologförbundet. Utbildningen
kan även ackrediteras som en eller flera breddkurser inom annan
specialisering beroende på den enskilde STP-psykologens övriga kurser.
Psykologförbundet gör en bedömning av den enskilde STP-psykologens
övriga meriter.

Övriga behörighetskrav är genomgången introduktionsutbildning inom
ISTDP (pre-core).

E X A M I N A T I O N S F O R M E R

För att erhålla ISTDP-institutets certifiering som ISTDP-terapeut krävs
närvaro vid samtliga moduler samt att deltagaren erhåller handledning på
minst tio av sina terapisamtal under utbildningens gång.

K U R S L I T T E R A T U R

Abbass, A. (2015). Reaching Through Resistance: Advanced Psychotherapy
Techniques. Kansas, MA: Seven Leaves Press.

Della Selva, P. (2006). Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy.
Theory and Technique. London: Karnac Books.

Frederickson, J. (2013). Co-Creating Change. Effective Dynamic
Psychotherapy Techniques. Kansas City: Seven Leaves Press.

Malan, D. & Coughlin, P. (2006). Lives transformed. London: Karnac Books.

Nat Kuhn (2014). Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. A
Reference. North Charleston: Exprerient Publications.

Samt referenslitteratur och artiklar som delas ut under kursens gång.

P R A K T I S K I N F O

Utbildningsstart: 8-10 november 2023 (modul 1)

Plats: Korsgatan 7 i Göteborg.

Pris: 7800 kr exkl moms per modul, samt priset för en obligatorisk
handledningstimme, 1300kr exkl moms, mellan varje modul (totalt 10 st
handledningstimmar). Sammanlagt pris för hela utbildningen blir således
106 600 kr exkl moms. Betalning sker via faktura i anslutning till varje
modul. Det går också bra att betala för hela utbildningen på en gång.

I N F O R M A T I O N O C H A N M Ä L A N

Välkommen med din anmälan till liv.raissi@gmail.com. Anmälan är
bindande fr.o.m. två månader före första kursdag. Man binder sig till första
året med ambitionen att fullfölja hela utbildningen. Inför fjärde tillfället
binder man sig till de resterande två åren.

SAMLAD KURSINFORMATION

Här kan du ladda ner fullständig kursinformation:

Äntligen är anmälan för ISTDP-dagarna 2023 öppen – missa inte att köpa Early Bird-biljett innan 1/6!

13-15 september i Stockholm är det dags för årets stora ISTDP-händelse. Tre dagar av föreläsningar, paneldiskussioner och fest!

Temat för konferensen är ”Terapeuten, omnipotensen och verkligheten”.

Hur kan vi som terapeuter använda oss av rikedomen i metoden och samtidigt vara medvetna om våra egna och metodens begränsningar?

Hur kan vi bibehålla hoppet metoden ger oss och samtidigt vara förankrade i den komplexa verkligheten hos oss själva och våra patienter?

Idén med konferensen är att vara en mötesplats för personer intresserade av ISTDP, både i form av lärande men också gemenskap. Den 14/9 anordnas en fest med trerätters middag samt jazz av gitarristen Henrik Hallberg och kontrabasisten Niklas Wennström.

Färdiga föreläsare:
Monica Urru (IT)
Dion Nowoweiski (AU)
Niklas Rasmussen (SE)
Sandra Ringarp (SE)
Liv Raissi (SE)

Panel om forskningsläget:
Joel Gruneau
Fredrik Falkenström
Peter Lilliengren
Malin Ljungdahl

Panel om att utvecklas som ISTDP-terapeut:
Sofia Lind
Niklas Lanbeck
Peter Lilliengren
Hanna Radomski
Nina Klarin

I biljettpriset ingår lunch samtliga tre konferensdagar samt trerätters middag under festkvällen den 14/9. Konferensen är enbart för legitimerad vårdpersonal samt psykolog- och psykoterapeutstudenter.

Early bird-pris( t o m 1/6. -23): 5000kr exkl avgifter
Ordinarie biljettpris: 6000kr exkl avgifter
Psykolog-, psykoterapeut- och corestudenter: 4000kr exkl avgifter

Länk till biljettköp: https://billetto.se/…/istdp-dagarna-2023-terapeuten…

Evenemanget kommer att uppdateras kontinuerligt med mer information om programpunkterna!

Mer om temat:
ISTDP brukar beskrivas som en transdiagnostisk metod och en behandling som kan fungera vid “behandlingsresistenta” tillstånd. Teorin bakom ISTDP gör anspråk på att kunna förstå mänskligt lidande på djupet. Rent konkret finns få exklusionskriterier för behandling med ISTDP. Detta innebär en möjlighet och en styrka att hjälpa människor med sitt lidande bortom psykiatriska diagnoser. Ambitionen i metoden kan dock bidra till orealistiska, perfektionistiska och omnipotenta fantasier, både hos terapeuter och patienter.

Hur kan vi som terapeuter använda oss av rikedomen i metoden och samtidigt vara medvetna om våra egna och metodens begränsningar?

Hur kan vi bibehålla hoppet metoden ger oss och samtidigt vara förankrade i den komplexa verkligheten hos oss själva och våra patienter? 

Evidensläget för PDT samt introduktion till ISTDP

Psykoterapicentrum Västerbotten inbjuder till föreläsningsdag fredag 12 maj 2023.

På denna föreläsningsdag kommer Peter Lilliengren redogöra för det nuvarande evidensläget för psykodynamiska psykoterapier. Därefter kommer han ge en introduktion till Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) som är en specifik, känslofokuserad, psykodynamisk korttids-terapimetod som utvecklats av Habib Davanloo i Montreal, Canada. Peter kommer redogöra för de grundläggande principerna i modellen och visa olika kliniska vinjetter för att illustrera hur arbetet kan se ut i praktiken. Under eftermiddagen kommer Peter särskilt visa hur arbete med det s.k. “graderade formatet” av ISTDP används för att arbeta med högre grad av ångest och primitiva försvar. Föreläsningen är öppen för personer med grundläggande psykoterapiutbildning, legitimerade yrkesutövare inom hälso- och sjukvård samt för studenter under utbildning till psykolog eller psykoterapeut. Då kliniskt material kommer att visas under dagen innebär det att deltagaren accepterar sekretess vid anmälan och det är inte tillåtet att spela in något.

Föreläsare

Peter Lilliengren

Peter Lilliengren är fil dr i klinisk psykologi, leg psykolog och leg psykoterapeut. Han arbetar som universitetslektor vid Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet, samt i privat praktik. Vid sidan av undervisning är Peter involverad i psykoterapiforskning och har under lång tid intresserat sig för process- och utfallsforskning inom det psykodynamiska fältet. Peter har gått s.k. coreutbildning i ISTDP med Patricia Coughlin, handledarutbildning med
Jon Frederickson och haft regelbunden handledning av Allan Abbass. Han leder en egen coreutbildning i metoden
som arrangeras i samarbete med Marie Cedershiöld Högskola i Stockholm och undervisar och handleder ISTDP-terapeuter på olika håll i landet.

Tid: Fredag 12 maj, kl 9:00-16:30
Plats: Umeå universitet, Norra Beteendevetarhuset, hörsal NBET.A.101
Föreläsare: Peter Lilliengren, fil dr i klinisk psykologi, leg psykolog och
leg psykoterapeut

Program:
09.00-10.30 Översikt av evidensläget för PDT
10.30-10.50 Paus
10.50-12.00 Introduktion till ISTDP
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Fallexempel ISTDP
14.00-14.30 Paus
14.30-16.00 Fortsättning av fallexempel
16.00-16.30 Frågor och diskussion

Pris: Medlemmar i Psykoterapicentrum Early bird t o m 6/4 650 Fr o m 7/4 kr 750 kr. Ickemedlemmar Early bird t o m 6/4 900 kr Fr o m 7/4 1 000 kr
Anmälan: Senast 2 maj till Paula Taube.
Early bird vid anmälan senast 6 april.
Mail: taube.paula@gmail.com. Telefon: 070-678 10 82
Anmälningsavgift betalas till Plusgiro 194716-7

Här kan du ladda ner flyer:


Pre-core i Göteborg, 25-27 september 2023

Den 25-27 september 2023 är du välkommen på en introduktionskurs i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) i Göteborg. Kursen leds av leg. psykolog Christoffer Hallberg.


ISTDP är en metod som är skapad för att behandla komplexa fall där motstånd mot förändring riskerar att sabotera terapiprocessen om det inte bemöts och hanteras. Fokus ligger på att hjälpa patienten blir medveten om sina försvar, och att hjälpa den att möta de konfliktfyllda känslor som driver symtom och bidrar till nedsatt funktion. Metoden har ett växande forskningsstöd för bland annat personlighetssyndrom, behandlingsresistent depression och psykosomatiska tillstånd.

Kursen ger grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom ISTDP, och lägger den grunden som krävs för att kunna gå vidare med den tre-åriga ”core”-utbildningen för att bli certifierad ISTDP-terapeut. En sådan utbildning kommer starta i Göteborg senare under hösten 2023 för den som vill gå vidare efter introduktionskursen.

UPPLÄGG

Kursen omfattar tre heldagar (kl 9-17) och kommer att innehålla både teoretiska och praktiska moment såsom undervisning, rollspel och filmvisning från terapisessioner. Teorin varvas med upplevelsebaserade övningar för att förbättra inlärningen. Du kommer att lära dig:


● Meta-psykologin bakom ISTDP
● Att etablera medveten allians och upprätthålla ett intrapsykiskt fokus
● Att fokusera på affekter
● Att bedöma och reglera ångestnivå
● Känna igen och arbeta med olika typer av försvar och motstånd
● Att använda dina egna responser på patienter som del av bedömning

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till leg psykologer, leg psykoterapeuter, psykologstudenter som påbörjat utbildningens kliniska del samt andra professionella med utbildning inom vård eller socialt arbete.

LÄRARE

Christoffer Hallberg

Christoffer Hallberg är legitimerad psykolog, certifierad ISTDP-terapeut och går handledar/lärar-utbildningen ”training of trainers” med Jon Frederickson 2022-2025 . Gick Core-utbildningen 2014-2017 med Tobias Nordqvist som lärare, och har haft kontinuerlig handledning med honom sedan dess. Arbetar vid egen privat mottagning i Borås och som konsult på Mini Maria (missbruksvård för ungdomar) i Borås – och har sedan tidigare erfarenhet av ungdomsmottagning, beroendepsykiatri och vuxenpsykiatri.

PRAKTISK INFORMATION

Plats: Centralt i Göteborg. Kostnad: 6000 kr exkl. moms (heltidsstudenter betalar 4000 kr exkl. moms – begränsat antal platser).

Anmälan: Skicka din anmälan med namn, faktureringsadress, arbetsplats och yrkeskategori till christoffer@psykologhallberg.se. Anmälan är bindande från 30 dagar innan kurstillfället.

Frågor: christoffer@psykologhallberg.se

SAMLAD KURSINFORMATION

Här kan du ladda ner fullständig kursinformation:

SAVE THE DATE

Inom kort öppnar anmälan till ISTDP-dagarna 13-15 september.

Temat för konferensen är ”Terapeuten, omnipotensen och verkligheten” och syftar till att undersöka dessa frågor i olika format, bland annat genom föreläsningar, videopresentationer och paneldiskussioner. Syftet med konferensen är att vara en mötesplats för personer intresserade av ISTDP, både i form av lärande men också gemenskap.

Så, stay tuned!

Välkommen till handledningsgrupp hos Länka höstterminen 2023!

 Vad är det? Länkas handledningsgrupp riktar sig till dig som gått klar core-utbildningen och längtar efter sammanhang för att bli sedd och uppmuntrad i din fortsatta utveckling som ISTDP-terapeut. Den är riktad till dig som har teknisk kunskap kring interventioner, men upplever hinder inom dig själv att komma vidare i din utveckling. Fokus ligger på videohandledning, rollspelsövningar, och diskussioner kring relevanta såväl professionella som personliga teman. Gruppen möts med syftet att utveckla kapaciteten att möta och ta hand om våra patienters och våra egna känslomässiga låsningar och blinda fläckar. Du förbinder dig till en termin i taget och har med dig terapivideo att handledas på till varje tillfälle. Max antal i gruppen är fyra stycken. 

 Var är det? Via zoom videolänk, samt vid önskemål en hel dag i Länkas retreathus i Floda, 30 min utanför Göteborg. 

När? Kl 08:30-11:30, varannan vecka vid 8 tillfällen. När gruppen är full bokar vi tiderna tillsammans. 

För vem? Du som har gått klart core. Max 4 deltagare 

Pris? 1500 kr exkl. moms/tillfälle. Betalas via faktura månatligen. 

Arrangör: Länka drivs av Liv Raissi och Shahir Mansouri sedan 2022. Med Liv som behandlingsansvarig och Shahir som praktisk ansvarig tar de emot för terapier, retreatgäster samt utbildningar. Liv Raissi är leg psykolog och certifierad ISTDP-terapeut och ISTDP-handledare. Hon är en av grundarna till det svenska ISTDP-institutet. Utöver terapier och utbildningar i egen regi undervisar Liv på Högskolan Sapu. Liv har tidigare jobbat utifrån KBT-modeller, framförallt traumafokuserad KBT (prolonged exposure) på en PTSD-mottagning. I slutet av 2022 avslutade hon en utbildning i psykedelisk assisterad terapi. Hennes utgångspunkt som terapeut är att utifrån ett öppet hjärta och följsam hållning bidra med specifika interventioner anpassade efter varje patient och ge dem en helhetsupplevelse på Länka retreats. 

Anmälan: info@lanka-retreats.com 

Länka – integrerande retreats www.lanka-retreats.com

Här är informationen som PDF: