Jon Frederickson till Göteborg i mars 2016

Se Jon Frederickson i Göteborg!

Svenska Föreningen för ISTDP inbjuder tillsammans med Psykologiska institutionen på Göteborgs universitet till en föreläsning med Jon Frederickson onsdagen den 2 mars kl 17:00-21:00. Jon kommer i sin presentation att visa hur man utifrån ISTDP kan hjälpa traumatiserade patienter som dissocierar. Han kommer med hjälp av videosekvenser från en terapi visa:

– hur man identifierar och arbetar med flashbacks
– hur man identifierar och arbetar med dissociation
– hur man gradvis bygger upp affektolerans.

Se bilaga för mer information: