Årsmöte

Välkommen på årsmöte för Svenska Föreningen för ISTDP
Var? Hotell Eggers i Göteborg
När? Lördag 19 mars kl 11:45-12:45
Se bifogat dokument för fullständig kallelse och verksamhetsberättelse.
Som medlem går du sedan gratis på en föreläsning med Vidar Maximilian Husby kl 13:00-17:00. Se bifogad flyer.
Varmt välkommen!
Styrelsen

Svenska Föreningen för ISTDP

Kallelse till årsmöte 2016 + verksamhetsberättelse

Vidar 19 mars