Allan Abbass till Stockholm i augusti 2016!

Se bifogad info om den femte Immersionkursen med Allan Abbass i Stockholm, 25-27 augusti 2016, som nu är öppen för anmälan!

Titeln för i år är “Reaching through resistance: Assessing and treating patients across the spectrum with ISTDP”. Kursen kommer ge en videobaserad och detaljerad genomgång av principer för arbete med patienter med olika grad av motstånd och ångesttolerens. Kursen kommer även innehålla fallpresentationer på svenska av Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren. Detta är ett utmärkt tillfälle att fördjupa din förståelse för modellen bakom ISTDP och hur olika interventioner kan anpassas till olika patienters behov och kapacitet – missa inte detta!

5th Swedish ISTDP Immersion with dr. Abbass (August 25-27, 2016)(1)