ISTDP-konferens i Stockholm 30/1-1/2 2015

Anders Forsner håller en spännande tredagarskonferens om att arbeta med ISTDP, på ABF-huset i Stockholm den 30 januari – 1 februari. Anders visar flera av sina egna sessioner, tillsammans med tankar om teori och praktik, så missa inte detta tillfälle att lära av en av de mest erfarna ISTDP-terapeuterna i Sverige. För mer info klicka på länken!

att_forsta_och_praktisera_is-tdp_02