Föreläsning med Roger Sandvik Hansen i Göteborg!

“ISTDP (Intensive short-term dynamic psychotherapy) och behandling av patienter med svårbehandlad problematik (behandlingsresistenta tillstånd)”
Lördagen den 7 mars välkomnar Svenska Föreningen för ISTDP Roger Sandvik Hansen till Göteborg för en heldagsföreläsning i ett mycket intressant ämne som många av oss behandlare, oavsett metodinriktning, kan behöva mer kunskap kring. Temat är som rubriken ovan hur vi kan jobba med patienter som flertalet gånger tidigare inte har responderat på behandling (psykoterapi, medicin, ECT); patienter med så kallade behandlingsresistenta tillstånd.
Roger kommer att berätta hur man jobbar med denna patientgrupp på Drammen Distriktpsykiatriske Senter (DDPS) Thorsberg Døgnseksjon i Norge, där man sedan ett tag jobbar med ISTDP. Han kommer även gå igenom forskning som bedrivs på DDPS på denna patientgrupp. Större delen av föreläsningen kommer vi dock att få följa videoupptagning av en ISTDP-terapi med en patient med återkommande depressioner som man utifrån ISTDP kategoriserar ha en hög grad av motstånd. En mycket intressant dag alltså, som du är varmt välkommen att delta i!
Föreläsningen riktar sig till dig som är psykolog, läkare, socionom, psykoterapeut och andra vårdande yrken.
Se bifogat program för mer information!