Årsmöte med föreläsning av Anders Forsner

Lördag 7 februari 2015 kl 11:00-12:00 håller Svenska Föreningen för ISTDP årsmöte på Ersta Sköndal Högskola i Stockholm. Välkommen att delta vid intresse för möjlighet att påverka föreningens arbete framöver! Du som medlem 2014 ska ha fått kallelse med information. Om inte, maila liv.raissi@affekta.se.

Strax efter årsmötet kommer Anders Forsner att ge en föreläsning om ISTDP utifrån videovisning av en patient som han jobbade med under sin tid som student hos Davanloo!
Som medlem för år 2015 går du gratis på föreläsningen, som pågår kl 13:00-16:00 på Ersta Sköndal Högskola. Är du inte medlem för år 2015 blir du det lätt genom att maila ditt namn och mailadress till Liv Raissi (liv.raissi@affekta.se) samt betalar in 300 kronor på bankgiro 300-3944. Skriv ”Ditt namn+medlemskap” i meddelanderutan. För icke-medlemmar kostar föreläsningen 500 kr. Information finns bifogat!

Välkommen med din anmälan! /Styrelsen

Flyer Forsner feb 7-1