2-dagars seminarium med Robert Neborsky, MD, i Århus

 Dansk selskab for ISTDP inviterer til:robertneborsky

2-dages seminar med Robert Nebosky, MD
1.-2. maj 2013 i Studenternes Hus i Aarhus

Mastering the Roadmap to the Unconscious
”Unmasking and Dethroning the Pathological Superego”

På dette intensive 2-dages seminar vil Robert Neborsky præsentere ISTDP, som er udviklet af Habib Davanloo, og vil vise cases, hvor klienter med bl.a. somatisering og alvorlig karakter-patologi opnår varig bedring.

ISTDP har udmærket sig ved at kunne skabe bemærkelsesværdige resultater med klienter med alvorlige lidelser, som hidtil har været behandlingsresistente, dvs. ikke har profiteret af psykoterapeutisk behandling. Robert Neborsky, M.D., er President for “The California Society for ISTDP-Psychotherapy” og æresmedlem i  ISTDP-UK. Neborsky er klinisk professor i psykiatri ved UCSD School of Medicine og UCLA School of Medicine og bl.a. medforfatter til “Short Term Therapy for Long Term Change” (Norton, 2001) og “Mastering Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy” (Karnac, 2012).

Med dette seminar fokuseres på betydningen af at arbejde med superego-patalogi i behandlingen.

Via videooptagelser af terapi vil Robert Neborsky, MD, demonstrare hvordan alvorlig superego-patalogi er et resultat af brud i den tidlige tilknytning, og vise hvilke terapeutiske metoder og færdigheder, der kan anvendes for at skabe varige terapeutiske resultater.

TEMAER

– Terapeutisk alliance

– Tilknytning

– Det ubevidstes metapsykologi

– Somatisering

– Karakterforsvar

– Angstregulering

Målgruppe: Psykologer, psykiatere og andre behandlere, som på et psykodynamisk grundlag ønsker at lære mere om hvordan man i ISTDP arbejder med Terapeutisk Alliance, Tilknytning, Det Ubevidste, Somatisering, Karakterforsvar og Angstregulering.

NB: Begrænsede pladser – tilmelding først gyldig når afgift er betalt.
Bindende tilmelding senest den 25. marts 2013 ved mail til post@vesla-birkbak.dk samt
indbetaling til ISTDP-Danmark: reg. nr. 2253, konto nr. 897 853 5632 (husk at anføre navn på indbetaling).

Pris for 2-dages seminar, inkl. let forplejning er kr. 2.150 (EAN-fakturering desværre ikke muligt).
Seminaret finder sted i Studenternes Hus, Ndr. Ringgade 3, 8000 Aarhus C.
Registrering fra kl. 8.30. Undervisning kl. 9.00 – 17.00