Datum för Tobias Nordquist pre-core training

Intresset för Tobias Nordquist tredagars introduktionskurs i ISTDP har varit stort och kursen är fullbokad! Datumen är satta till 17-19 maj 2013.

Tobias coregrupp är också full! Den kommer att starta i oktober/november 2013.

Eventuellt ger Tobias en tredagarskurs (pre core) i Göteborg i september 2013. Håll utkik här på hemsidan eller i vår facebookgrupp för senaste info!

Tobias Nordquist är legitimerad psykolog, diplomerad ISTDP-terapeut och lärare i bland annat psykodynamisk korttidsterapi på psykologprogrammet och psykoterapeutbildningen vid Stockholms universitet.

Vi tycker det är roligt att Sverige börjar få utbildare i ISTDP! Det behövs! Patricia, Jon, Allan och alla andra stora namn i ISTDP kan inte vara överallt på samma gång, och de kan inte heller hålla på för alltid (även om man kan tro de, de är ju nästan överallt, hela tiden!). En ny generations ISTDP-terapeuter och utbildare är på gång. Det välkomnas!