Workshop i Göteborg 23 februari med Monica Urru

header.jpg

bjuder in till en ISTDP-workshop 23 februari

med 

 Monica Urru

“How to make an effective Psychodiagnosis based on body signaling”

ISTDP utvecklades av Habib Davanloo MD och är en psykoterapimetod med rötter i psykoanalytisk teori, anknytningsteori, neurovetenskap och har stöd i psykoterapiforskning. Metoden har utvecklats för att hjälpa patienten att på kort tid komma till botten av sina problem och lösa upp det som blockerar utveckling mot hälsa. Terapeuten arbetar aktivt för att underlätta så att patienten kan vända sig mot självdestruktiva försvar och ta ansvar för sin egen utveckling. Sessionerna videofilmas för att effektivisera processen och underlätta terapeutens arbete, handledning och forskning.

Monicas workshop hjälper dig att effektivisera din psykodiagnostik av patienten genom att observera kroppsignaler. En sådan observation kan ge dig en hypotes om patientens problematik som du sedan kan testa genom dina interventioner. Känslomässiga blockeringar kan ta sig uttryck i kroppsliga symtom och vi kan genom att lägga märke till kroppsignaler finna vägar till omedvetna känslor och impulser. Monica kommer att illustrera sitt arbete med videofilmade terapier.

MonicaUrruMonica Urru, MD, är ordförande i Italian Experiential Therapy Association och har privat praktik som psykoterapeut i Rom. Hon är specialiserad på traumatisering och somatisering hos vuxna,  och integrerar ISTDP med metoder såsom EMDR, sensorimotor psychotherapy och CRM neurofeedback. Monica leder core-grupper i ISTDP i Europa och Mellanöstern samt handleder andra terapeuter. I samarbete med kollegor världen över utvecklar hon behandlingsmetoder för komplexa/psykosomatiska tillstånd.

Plats:                   Hotell Eggers, Drottningsalen, Drottningtorget, 411 03 Göteborg

Datum:               23 februari 2014

Tid:                      Kl 16:30-20:30

Kostnad:             0 kr för medlemmar (2014!), 500 kr för icke- medlemmar. Ingen moms tillkommer.

Anmälan:           Anmälan genom separat anmälningsblankett. OBS: begränsat antal platser.

Info:                    Genom Liv Raissi liv.raissi@affekta.se, +46706388811

Klicka på länkarna nedan för mer information:

Flyer

Anmälningsblankett