Två tillfällen pre core erbjuds i januari 2014 i Göteborg!

Nu erbjuds ISTDP-institutets internationella utbildningsprogram på svenska
Utbildningen innehåller: En tredagarsworkshop som är en fördjupande introduktion till ISTDP, som innehåller undervisning och många rollspelsövningar. Syftet med kursen är att lära sig skapa effektivt fokus i sin psykologiska behandling, att lära sig om principerna bakom varje intervention, samt när och hur de är bäst lämpade för varje patient. Syftet är också att få en fördjupad förståelse av diagnosticering och behandlingsplanering kring varje patient. Det är en workshop där man får lära sig upptäcka och blockera försvar mot en terapeutisk allians för att kunna upprätta en så effektiv terapeutisk relation som möjligt. Detta är en öppen kurs för alla som vill integrera ett affektfokuserat arbetssätt i sitt arbete, men den är också förberedande för den avancerade utbildningen i ISTDP. Man kan delta i denna workshop utan att sedan gå den treåriga utbildningen. Workshopen är dock ett krav för att påbörja den avancerade treåriga utbildningen, såvida man inte har fått de grundläggande kunskaperna på annat håll.

 

Priset för workshopen är 2200 kr exkl. moms för studenter och 2700 kr exkl. moms för övriga. Kursen erbjuds vid två tillfällen: 23-25 januari samt 26-28 januari kl. 9-17 samtliga dagar och hålls i Autism- och aspergerföreningens lokaler på Lindhultsgatan 23.

 

tobiasTobias Nordqvist är legitimerad psykolog, diplomerad ISTDP-terapeut samt lärare i bland annat psykodynamisk korttidsterapi på psykologprogrammet och psykoterapeutbildningen vid Stockholms och Uppsala universitet. Under perioden 2013-2016 deltar han i ISTDP-institutets ”Training for trainers”-utbildning i Norge, där diplomerade ISTDP-terapeuter får handledning i att ge avancerad ISTDP-utbildning. Handledningen ges av Jon Frederickson, grundare av ISTDP-institutet och en av de ledande iSTDP-utövarna i världen. Kontakta Tobias på tobias.nordqvist@affekta.se