Ny coregrupp i Stockholm hösten 2024

Niklas Rasmussen

I september 2024 startar en ny omgång av den treåriga fördjupningsutbildningen i Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Huvudlärare är Niklas Rasmussen och återkommande gästlärare är Nina Klarin och Tobias Nordqvist. Alla lärare är certifierade ISTDP-terapeuter samt lärare och handledare i ISTDP. Utbildningen sker i samarbete med Svenska ISTDP-institutet och är ackrediterad som specialistkurs i specialistutbildningen för psykologer.

Mer information hittas via länken:
https://rasmussenpsykoterapi.se/anmalan-coregrupp/

Pre-Core i Stockholm till våren 2024

Niklas Rasmussen

Välkommen till ISTDP-institutets introduktionsutbildning i Stockholm 11-13 mars 2024 med Niklas Rasmussen som lärare. Kursgruppen träffas under tre dagar för teoretisk undervisning, färdighetsbyggande övningar och videobaserad undervisning. 

UPPLÄGG

Kursen omfattar tre heldagar och kommer att innehålla föreläsning, filmvisning från terapisessioner och rollspel där du får möjlighet att öva på specifika färdigheter. Teorin bakom ISTDP kommer att varvas med praktiska övningar. Vi kommer att fokusera på din arbetsallians med patienten, på att identifiera och reglera ångest på olika nivåer och på att känna igen och arbeta med olika typer av hinder i terapiprocessen – allt för att du tillsammans med patienten ska kunna jobba för att nå dennes mål. 

Introduktionskursen är en givande fristående kurs för dig som är nyfiken på att arbeta affektfokuserat. Den är även ett behörighetskrav för att läsa den treåriga ISTDP-utbildningen Core, om du önskar göra detta senare.

I september 2024 startar en ny omgång av den treåriga fördjupningsutbildningen i Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Huvudlärare är Niklas Rasmussen och återkommande gästlärare är Nina Klarin och Tobias Nordqvist.

Mer information hittas via länken: https://rasmussenpsykoterapi.se/anmalan-coregrupp/

LÄRARE

Niklas Rasmussen är leg psykolog. Han har tio års erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete inom vuxenpsykiatrisk vård där han bland annat var med och startade Stockholms första ISTDP-team inom specialistpsykiatrin. Niklas har undervisat och handlett i ISTDP sedan 2018 och har utbildningsuppdrag på Uppsala universitet och Skandinaviens Institut för Psykoterapiutveckling (SAPU). I september 2024 publiceras Niklas första bok som kommer handla om hur terapeuten kan använda sina känslomässiga reaktioner som ett verktyg i ISTDP.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till leg psykologer, leg psykoterapeuter, psykologstudenter som påbörjat utbildningens kliniska del samt andra yrkesgrupper med grundläggande psykoterapiutbildning. 

PRAKTISK INFORMATION

Plats: ISTDP-mottagningen i Stockholm.

Datum: 11-13 mars.

Kostnad: 6000 kr exkl. moms (heltidsstudenter betalar 4 500 kr exkl. moms).

Anmälan:Skicka din anmälan med namn, fakturaadress, arbetsplats och yrkeskategori till rasmussenpsykoterapi@gmail.com. Anmälan är bindande från 30 dagar innan kurstillfället.

Frågor: Om du har frågor kan du vända dig till rasmussenpsykoterapi@gmail.com

Samlad information om ISTDP-dagarna

13-15 september i Stockholm är det dags för årets stora ISTDP-händelse. Tre dagar av föreläsningar, paneldiskussioner och fest!

Temat för konferensen är ”Terapeuten, omnipotensen och verkligheten”

Hur kan vi som terapeuter använda oss av rikedomen i metoden och samtidigt vara medvetna om våra egna och metodens begränsningar? 

Hur kan vi bibehålla hoppet metoden ger oss och samtidigt vara förankrade i den komplexa verkligheten hos oss själva och våra patienter?

Idén med konferensen är att vara en mötesplats för personer intresserade av ISTDP, både i form av lärande men också gemenskap. Den 14/9 anordnas en fest med trerätters middag samt jazz av gitarristen Henrik Hallberg och kontrabasisten Niklas Wennström.

I biljettpriset ingår lunch och fika samtliga tre  konferensdagar samt trerätters middag under festkvällen den 14/9. Konferensen är enbart för legitimerad vårdpersonal samt psykolog- och psykoterapeutstudenter.

Ordinarie biljettpris: 6000kr exkl avgifter
Psykolog-, psykoterapeut- och corestudenter: 4000kr exkl avgifter

Länk till biljettköp: https://billetto.se/…/istdp-dagarna-2023-terapeuten…

Programblad finns tillgängligt här:

Mer information om programmet finns nu tillgängligt för ISTDP-dagarna 2023 – Missa inte Early bird senast 1/6!

Du har väl inte missat att köpa biljett till ISTDP-dagarna 2023 i höst? Det blir svenska och internationella föreläsare av yppersta klass, mindblowing panelsamtal, århundradets fest (alltså en riktig fest, dag 2) och häng med Sveriges trevligaste psykologer/terapeuter, inte i en dag, inte i två, nej, i DAGARNA TRE. Detta är inget du behöver ”fundera på”, det är en grej man helt enkelt deltar i. Eftersom den är så bra.

Niklas Rasmussen: “Det är så lätt att tappa bort sig själv i ISTDP”

Niklas Rasmussen, leg. psykolog, är ISTDP-terapeut och -lärare. Till vardags arbetar han vid ISTDP-mottagningen Stockholm vid Mariatorget med terapier, handledning och undervisning. Han har tidigare arbetat många år med behandlingsrefraktära patienter och har ett stort intresse för psykiatrisk problematik. Han är en av organisatörerna bakom ISTDP-dagarna som Svenska ISTDP-föreningen arrangerar i september 2023. I den här intervjun pratar vi med Niklas bland annat om hans idéer kring arbete med terapeuters motöverföring och den bok som han håller på att skriva om detta.

Jag föreställer mig att du är mitt uppe i organiserandet av ISTDP-dagarna. Hur känns det? 
Det känns som att vi gör något viktigt för ISTDP-intresserade i Sverige. Ambitionen är att visa på den otroliga bredd som nu finns inom svensk ISTDP – ett helt gäng terapeuter har arbetat så pass länge med metoden att de utvecklat egna intressanta tankar om metoden.

På ISTDP-dagarna kommer vi visa att vi har expertis på hemmaplan genom att ha en stor bredd bland föreläsarna och paneldeltagarna. Dessutom föreläser två internationellt kända ISTDP-terapeuter: Monica Urru (Italien) och Dion Nowoweiski (Australien). Föreläsningarna kommer varvas med paneldiskussioner kring terapeututveckling och psykoterapiforskning.

Niklas Rasmussen
Niklas Rasmussen

Är det någon särskild presentation som du ser fram emot extra mycket? 
Det blir första gången för mig att se både Monica och Dion så det ser jag mycket fram emot! Är också mycket nyfiken på vad min mottagningskollega Sandra Ringarp har att säga på temat ”Att hitta sin egen röst i ISTDP”. Den rubriken fångar in något som alla som fördjupar sig i en terapimetod behöver förhålla sig till: risken att tappa bort sig själv som terapeut och istället upptas av tankar om behandlingsprinciper och teoretiska begrepp.

Efter femton år lämnade du psykiatrin för några år sedan och öppnade sedan privatpraktik. Vad tycker du om det? Saknar du de komplexa patienterna? 
Jag saknar att vara där min kompetens behövs som allra mest, alltså inom offentlig vård. Jag la ner min själ i att arbeta inom psykiatrin och jag höll ut längre än många av mina kollegor. Jag kan sakna att arbeta med patienter med allvarligt sjuka patienter. Dock erbjuder de patienter jag träffar i min privata praktik i högsta grad utmaningar för mig som terapeut. Så jag har aldrig tråkigt på jobbet.

Du ska föreläsa i höst, och skriver också en bok, om hur terapeuter kan använda sina känslor som guide i mötet med patienterna. Vad är bakgrunden till att du ska göra det?
I den ISTDP-handledning jag har fått själv och i den jag själv ger har terapeutens känslomässiga reaktioner alltid haft en central roll. Men vad jag vet har ingen skrivit särskilt utförligt om terapeutens känslor ur ett ISTDP-perspektiv. Det säger sig självt att en terapeut som inte förmår uppmärksamma och reglera sin ångest, eller hanterar sina känslor mot patienter med försvar som självattack eller utagerande kommer få problem att både hjälpa sina patienter och orka med sitt arbete. Det finns hur mycket som helst att skriva om på det här temat.

Handlar det här om att ISTDP behöver förändras på något sätt, eller hur tänker du? Har vi nedvärderat arbete med motöverföringen?
Jag har som sagt fått mycket hjälp med min motöverföring av mina ISTDP-handledare – mer än i all annan handledning som jag fått tidigare. Samtidigt uppfattar jag att ISTDP-kulturen präglas av idealet att ISTDP-terapeuter ska ha väldigt bra koll på sina egna inre konflikter och att vi ska sträva efter att höja vår affekttolerans så mycket som möjligt. Det finns mycket positivt i det… men det kan lätt slå över i något idealistiskt och överjagsstyrt.

Med min bok vill jag bidra till en bredare förståelse av terapeuten. Vem är terapeuten? Vi terapeuter behöver till exempel värna om vår självacceptans och vår självomsorg så att vi kan bära oss själva, även i situationer då vi upplever vårt inre som ett kaos. Det är ju inte helt ovanligt att uppleva det så, till exempel i mötet med allvarligt sköra patienter. Om vi tappar vår självacceptans kommer vi ofrånkomligen fastna i vårt motstånd på ett sätt som missgynnar både oss och våra patienter.

Så tror du över tid att ISTDP kommer att förändras i sin essens som en del i detta arbetet som du och andra nu gör med att uppmärksamma terapeuten som person, terapeutens känslor och så vidare? Eller här är ett annat sätt att ställa samma fråga: behöver grundböckerna i ISTDP förändras, eller ska man snarare tänka detta som något som läggs till ovanpå det gamla? 
Det är ju väldigt svårt att fånga in vad ISTDP är i sin “essens”. Vi har att förhålla oss till muntliga och skriftliga källor. Och jag tycker att de grundböcker som fått störst genomslagskraft inte lyfter fram vikten av att terapeuter uppmärksammar egna reaktioner (känslor, ångest, försvar, motstånd) i relation till sina patienter. Personligen uppfattar jag detta som ett komplement, som att ”fylla i en lucka” i ISTDP-litteraturen. Men vem vet, det kanske är något som utmanar mer grundläggande principer i ISTDP. Det får framtiden utvisa.

Min erfarenhet sedan jag öppnade privat mottagning har definitivt varit att det känslomässigt är ett helt annat register som aktiveras i relation till mer högfungerande patienter, jämfört med psykiatrins mer sköra patientgrupp. Vad är din erfarenhet av ditt känsloliv sedan du bytte jobb, känns det annorlunda att sitta ner med patienterna nu?
Det är utan tvekan så att personer som söker terapi privat ofta har en problematik präglad av högt motstånd. För mig innebär det att jag får möta mycket känslomässig smärta och frustration kopplat till mina egna erfarenheter av att bli avvisad och längta efter närhet – patienterna undviker ju känslomässigt kontakt genom sitt motstånd och detta blir, i symbolisk mening, ett avvisande av mig som person. Många som jag träffar i terapi kämpar med en upplevelse av plågsam känslomässig distans i sina relationer och det är sorgligt för mig att höra på ett personligt plan eftersom jag känner igen mig i det. 

Överlag har jag mer utrymme att uppmärksamma mina känslomässiga reaktioner nu när jag har större kontroll över min arbetssituation. Arbetsförhållandena i psykiatrin krävde en slags funktionell känslomässig distans. Det blev ett sätt att orka.

Vad är det största som du brottas med som terapeut just nu? 
För något år sedan ägnade jag mig mycket åt uppmärksamma medgörlighet (compliance) hos mina patienter. Det var en tydlig blind fläck för mig och det krävdes mycket reflektion och handledning för att belysa den och kunna arbeta med denna del av motståndet.

Just nu upptas mina tankar mycket av karaktärsförsvar: att ignorera, förminska, bagatellisera och ”prata över” sina känslor och sin ångest. För patienter med hög ångest är detta nästan alltid en vidmakthållande faktor. Det finns en enorm potential i att se och arbeta med dessa försvar och jag märker att både jag och många som jag handleder tenderar att missa det, eller åtminstone underskatta hur syntona sådana karaktärsförsvar kan vara. Här finns också en spännande motöverföringskomponent: patienten ignorerar konsekvent betydelsen av sitt inre liv och terapeutens motöverföring riskerar att präglas av det. Detta kan leda till att även terapeuten omedvetet börjar ignorera patientens inre liv.

På vilket sätt kan detta ta sig uttryck med patienterna för dig? Alltså att du också ignorerar patienternas inre? 
Jag skulle uttrycka det som att jag som terapeut får samma ”blinda fläck” som patienten. Det handlar om att se vidden av vissa patienters bristande intresse för och omsorg om sitt eget inre liv och förstå konsekvenserna av det. Jag tycker att detta behöver vara en del av alliansbyggande i högre utsträckning: att kolla av med patienten om hen bryr sig om sitt inre, tar sitt inre på allvar och verkligen vill sig själv väl.

Allt detta är så fundamentalt för att en terapi ska bli genuint hjälpsam och det kan krävas mycket arbete att etablera genuin självomsorg hos en patient. Om det inte görs fastnar både terapeut och patient i att ”låtsas” som att patienten bryr sig som sig själv, alltså en sorts brist i alliansen. Konsekvensen blir att patientens ångest förblir oreglerad och genuin känslobearbetning uteblir. 

Var skulle du vilja att ISTDP tar vägen de kommande 5-10 åren, vad är din vision? 
I Sverige finns det nu många med expertkunskaper inom metoden. Vi som har dessa kunskaper behöver nu röra oss mot ökad mognad och visdom: ökad öppenhet, minskad prestige, ödmjukhet inför allt vi inte vet, intresse för mångfald och komplexitet, mindre idealisering. Tänk om vi till och med skulle röra oss mot mer integrering mellan ISTDP och andra affektfokuserade terapimetoder!

Det finns en irrationell beröringsskräck mellan t ex AEDP, AFT och ISTDP. Metoderna betonar olika, viktiga aspekter av det terapeutiska arbetet och ISTDP som metod skulle må bra av att sätta värde på det. En genomtänkt och vitaliserande integrering inom det affektfokuserade fältet, det är min framtidsvision för ISTDP.

Hur tror du att man skulle kunna få till det? 
Vi behöver vara aktiva i vår strävan efter integrering och vara medvetna om att det är något som kommer ta lång tid. Vi får inte ge upp så fort det blir dåligt stämning. Strävan måste vara vitalisering snarare än urvattning.

Rent konkret tror jag på att dialog mellan företrädare för de olika affektfokuserade metoderna där vi tar fasta på det bästa i våra respektiva metoder. Sedan kan detta sippra ner i hur vi undervisar och handleder.  Kanske kan det bli en panel på det temat på ISTDP-dagarna 2024!


Om du gillade den här intervjun så kanske du kan vara intresserad av den långa intervju vi gjorde med Ange Cooper om hennes process av att integrera ISTDP med sin personlighet. Du hittar den här. Annars så kan du hitta våra fyra senaste intervjuer här:

ISTDP-dagarna 2023 äger rum 13-15:e september i Stockholm. Du hittar mer info genom att följa den här länken.

Coreutbildning i Stockholm 2023-2026

Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) är en affektfokuserad psykodynamisk psykoterapimetod som syftar till att behandla patienter med ett brett spektrum av psykiska problem så tidseffektivt som möjligt. Metoden är ursprungligen utvecklad av Dr. Habib Davanloo vid McGill University, Kanada, som började videofilma sina terapisessioner redan i början av 60-talet för att systematiskt kunna detaljstudera terapiprocessen. Interventionerna i ISTDP har successivt utvecklats för att adressera ångestreaktioner, depression, somatisering samt personlighetssyndrom. Metoden har ökande stöd i kontrollerade studier och forskningen indikerar även att metoden är kostnadseffektiv för en bred grupp patienter som söker psykiatrisk vård.

Sedan hösten 2013 erbjuds ISTDP-institutets internationella utbildningsprogram på svenska. Upplägget av utbildningen är utvecklat av Jon Frederickson (USA), i samarbete med bland andra Allan Abbass (Kanada) och Patricia Coughlin (USA). Utbildningen leder fram till ISTDP-institutets certifiering som ISTDP-terapeut. För certifiering krävs närvaro vid samtliga moduler samt att deltagaren under utbildningens gång löpande tar ISTDP-handledning.

Behörighetskrav
Utbildningen har 10 platser och är öppen att söka för legitimerade psykologer.

Syfte och innehåll
Den avancerade treåriga utbildningen är indelad i 12 moduler (fyra tredagarstillfällen per år). Första året har fokus på att förbättra färdigheter i att etablera terapeutisk allians och bedöma patientens kapacitet för att arbeta med fokus på känslor, ångest och försvar. Andra året riktas sedan främst mot färdigheter för att arbeta med patienter som behöver bygga upp sin kapacitet för att tolerera känslor och ångest, medan tredje året har särskilt fokus på att arbeta med patienter som har hög grad av undvikande mot att uppleva och dela känslor. Målet för utbildningen är att deltagarna ska kunna behärska grundprinciperna i metoden och successivt lära sig hantera svårare problematik. Ett övergripande mål är även att hjälpa varje enskild deltagare integrera metoden med sina tidigare förvärvade terapeutiska färdigheter.

Varje undervisningstillfälle består av:
1. Undervisning av teori och praktik kring modulens tema
2. Färdighetsbyggande rollspel kring modulens tema
3. Handledning på egna videofilmade patientsessioner
4. Gruppsamtal kring egna processer
5. Diskussion kring läst kurslitteratur

Lärandemål
Efter utbildningen förväntas studenten kunna:
• Etablera och upprätthålla terapeutisk allians med fokus på utforskande av inre känslomässiga processer som bidrar till patientens problematik
• Kontinuerligt bedöma olika patienters kapacitet att arbeta med känslomässigt fokus i terapin och anpassa interventioner baserade på denna bedömning
• Hjälpa patienter med olika kapacitetsbrister utveckla högre förmåga att tolerera och integrera starka känslomässiga upplever
• Hjälpa patienter upptäcka och minska känslomässigt undvikande
• Arbeta självständigt med ISTDP utifrån kännedom om egna styrkor och utvecklingsområden som terapeut

Omfattning
Totalt omfattar utbildningen 12 moduler under tre år.
Varje modul omfattar tre sammanhållande dagar som genomförs mellan kl 9-17 (36 heldagar). Modulerna består av undervisning, rollspel, egna handledningstimmar i grupp, observation och diskussion utifrån gruppdeltagares handledning samt reflektion i grupp.

Utöver modulerna ingår även obligatorisk individuell handledning mellan varje modul om totalt 10 timmar. Utbildningen innehåller vidare egen inläsning av litteratur som omfattar ca 2500 sidor (se litteraturlista i slutet) samt egen övning i rollspel.

Examinationsformer
Obligatorisk närvaro är ett krav och kursdeltagarna förväntas vara aktiva i utbildningssituationen. Varje student kommer att bedömas individuellt i relation till lärandemålen som godkänd/icke godkänd. Bedömningen är summativ och baseras på deltagarens aktivitet och uppvisande av färdigheter i rollspel samt videoinspelade terapisessioner.

Psykologer som läser utbildningen inom ramen för specialistutbildning har även en särskild individuell examination som består av en skriftlig (teoretisk) och en muntlig (färdighetsprövande) del. Denna examination genomförs efter att sista utbildningsmodulen är genomförd. Utöver lärandemålen för utbildningen som nämns ovan förväntas specialistpsykologer även kunna:
1. Relatera ISTDP-modellen teoretiskt till andra centrala terapitraditioner
2. Redogöra för forskningsbasen för ISTDP
3. Ge feedback till kollegor utifrån videoinspelat sessionsmaterial

Utvärdering
Utvärdering av de handledda psykoterapierna kommer att ske fortlöpande. Utvärdering av varje modul sker muntligen i slutet av varje modul. Utvärdering av utbildningen som helhet sker skriftligen och muntligen vid sista utbildningstillfället

Kurstillfällen
Kursen startar med modul 1 den 4-6 september 2023.

Plats
Undervisningen i modulerna genomförs vid ISTDP-mottagningen på Timmermansgatan 9 i Stockholm.

Handledning sker digitalt eller på överenskommen plats.

Niklas Rasmussen

Lärare och examinator
Undervisningen och handledningen leds av Niklas Rasmussen, Leg psykolog, certifierad ISTDP-terapeut, certifierad handledare och utbildare i ISTDP.

Kostnad
7500 kr per modul (12 moduler) inkl en individuell handledningstimme (exkl. moms).
(90 000 kr exkl. moms under tre år)

Litteraturkostnader tillkommer.

Anmälan
Anmälan: mejla din anmälan till niklas.rasmussen@gmail.com. Uppge följande i ditt mejl:

Namn, år för psykologleg (alternativt när du påbörjat PTP-tjänst), nuvarande arbetsplats samt tidigare erfarenheter av psykologiskt behandlingsarbete.

Anmälan är bindande för de första fyra modulerna efter sista anmälningsdag 30 juni 2023.

Inför år två och tre görs en förnyad anmälan.

PRE-CORE UTBILDNING I ÖSTERSUND APRIL 2023

Välkommen till introduktionsutbildning i Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy, (ISTDP) i Östersund den 21-23 april 2023. Kursen omfattar tre heldagar och ger en grundläggande introduktion till ISTDP. Följande moment ingår:

 • en introduktion till de grundläggande teoretiska principerna inom ISTDP
 • övning i att etablera en god arbetsallians och fokus på känslomässiga problem i behandlingen
 • övning i att bedöma patientens ångestnivå och ångestreglering
 • övning i att identifiera och arbeta med patientens försvar och motstånd

Undervisningen sker via teoretiska genomgångar, rollspel och visning av video från lärarens egna terapisessioner med patienter.

Deltagarantalet är begränsat till 10 personer. Den lilla gruppstorleken ger utrymme för varje deltagare att bli mött utifrån sin individuella kunskapsnivå. Kursen hålls i lokaler centralt i Östersund.

Introduktionskursen är en förberedelse för den treåriga fördjupningsutbildningen i ISTDP (sk. Core-utbildning).

Kursen leds av leg. psykolog Niklas Rasmussen, certifierad ISTDP-terapeut och ISTDP-handledare. Niklas har 15 års erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete och har undervisat i ISTDP de senaste fem åren, bland annat på Uppsala Universitet. Han samverkar med övriga ISTDP-handledare och lärare i ISTDP-institutet i Sverige.

Plats: Lokaler centralt i Östersund. Detaljer om lokal, adress etc. utannonseras senare!

Tid: 21-23 april 2023, samtliga dagar kl. 09.00 – 17:00.

Målgrupp: Kursen riktar sig till psykologer, psykoterapeuter och psykologstudenter samt annan vårdpersonal med grundläggande psykoterapeututbildning.

Kostnad: 7000 kr exklusive moms (heltidsstudenter betalar 4000 kr exkl. moms)

Anmälan: Skicka din anmälan med namn, fakturaadress, arbetsplats och yrkeskategori till rasmussenpsykoterapi@gmail.com. Sista anmälningsdag är 2023-03-15.

Mer information om Niklas Rasmussen finns på www.rasmussenpsykoterapi.se

Varmt välkommen med din anmälan!

Här finns denna information som utskriftsvänlig PDF:

ISTDP ACADEMY våren 2023


För fjärde terminen i rad kör vi ett samarbete med vår systerförening i Danmark (Dansk Selskab for ISTDP, www.istdp-danmark.dk) med syfte att anordna digitala kvällsföreläsningar om ISTDP. En uttalad ambition är att bjuda in presentatörer från Norden och andra delar av världen samt att visa på bredd i olika tillämpningar av ISTDP. Alla presentationer sker på engelska med undertexter på filmklippen. Föreläsningarna kommer ske via Zoom och ligger kvällstid kl 17.00-19.30

Vårens schema ser ut så här: 

1:a februari: Patricia Coughlin (US)
1:a mars: Brian Kok Ravn (DK)
5:e april: Jody Clarke (CA)
3:e maj: Tami Chelew (US)
7:e juni: Niklas Rasmussen (SE)

Kostnaden är 1200 kr för alla fem föreläsningarna för medlemmar i Svenska Föreningen för ISTDP. Är du ännu inte medlem i föreningen kan du bli det i samband med anmälan. Medlem i föreningen blir du här: https://registreringar.istdpsweden.se. Förutom medlemsskap krävs även att du genomgått den tre dagar långa introduktionsutbildningen precore, samt att du har legitimation eller är student i slutet av din utbildning på legitimationsgrundande utbildning.

Observera att dessa presentationer kommer att visa ISTDP på avancerad nivå, utan att redogöra för grunddragen i metoden. Bakom interventioner som kan se enkla ut finns alltid komplexa bedömningar som avgör hur det är lämpligt att agera i stunden. ISTDP är en omfattande metod som tar tid att lära sig. Därför är denna seminarieserie endast öppen för dem som redan har gått en introduktionskurs (så kallad precore). Därutöver behöver du ha legitimation eller vara i slutet av din legitimationsgrundande utbildning. Är du nyfiken på ISTDP och vill lära dig mer om grunderna i metoden så kan vi varmt rekommendera att läsa mer om utbildning på vår hemsida.

Här köper du biljett till vårens föreläsningar: Klicka här

VÅRENS FÖRELÄSNINGAR

1. februari: Patricia Coughlin: “handling resistance without contributing to it”

About Patricia: Patricia Coughlin, Ph.D., is a Clinical Psychologist with over 40 years of experience.  Having trained with Habib Davanloo, she developed a specialty in ISTDP and has been a prominent teacher and supervisor in the field since the 1990s.  In addition, she has written many articles, and four books, on theory and practice of ISTDP.

About Patricia’s presentation: In this webinar we will focus on the topic of “handling resistance without contributing to it”.  ISTDP is a method of psychotherapy based on the theory of unconscious conflicts.  All too often, therapists focus exclusively on defense and resistance and, in so doing, contribute to it. Davanloo taught us to identify and then intensify the patient’s conflict in such a way that they turn on and abandon their defenses in order to face their true feelings. This procedure is designed to create an intrapsychic crisis, which, when successful, unlocks the unconscious. Engaging in an interpersonal conflict with patients can lead to misalliances and drop outs. Learning to manage the twin forces of alliance and resistance, in order to facilitate an internal crisis and opening of the unconscious, is an essential skill to master.


1:a mars: Brian Kok Ravn: “The Stuck Electrician – Working with Syntonic Character Defenses”

About Brian: I have been in the field as a clinical psychologist since 2006 and got my initial training working with outpatient psychiatry specifically focusing on personality disorders. I finished my Core Training with Ph.d. Patricia Coughlin in 2012 and went on to participate in Jon Fredericksons “Training for Trainers”. I started out teaching my first core group in 2015 and has since then started a new core group each year. I’ve been in supervision with Dr. Allan Abbass since 2015 and has twice presented cases with both fragile and high resistant patients at the Copenhagen Immersion seminar taught by Dr. Allan Abbass. Currently I work solely as a private practitioner in Psykolog Kok Ravn ApS with a broad range of topics doing both Individual ISTDP Psychotherapy, ISTDP Informed Couples Therapy, Supervision, Training and Individual and Group Dynamic Coaching for Businesspeople.

About Brian’s presentation: Highly syntonic character defenses are quite a challenge for the therapist to work with. We will look into session fourteen in the fase of treatment where the patient through previous repeated clarification slowly begins to turn on his defenses and let feelings rise in the transference. It will be demonstrated how turning the patient against his own defenses with this kind of high resistance requires both pressure, clarification, challenge and head on collision in combination.

5:e april: Jody Clarke: ” Opening the Family Tomb: A Study of the Intergenerational Transmission of Psychopathology”

About Jody: Jody Clarke is certified as a Psychospiritual Therapist with the Canadian Association of Spiritual Care (CASC), he is also a Professor of Pastoral Theology, at Atlantic School of Theology in Halifax. Through a series of wonderful incidents he was invited to his first symposium in Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy two decades ago. From there he was invited to join Dr. Davanloo’s Supervision Group. Then from 2007 – 2020 Jody became a member of Dr. Davanloo’s Montreal Closed-Circuit Video Workshop. He has written and co-authored several papers integrating ISTDP with literature and events in history.

About Jody’s presentation: Exploring the nature of the intergenerational transmission of psychopathology is fascinating on numerous fronts. The pathogenetic figure or figures contribute directly to the to the character of the resistance. Essentially, the family tomb does not want to be open. In this presentation we will watch the application of Davanloo’s ISTDP and the subsequent breakthrough into the family crypt. Davanloo’s theories are designed to free patients from the destructive forces in their lives, but his technique also offers liberation for ancestor’s long since buried.


3:e maj: Tami Chelew: “ISTDP Informed Couples Therapy”

About Tami: I am a licensed marriage and family therapist in private practice in San Diego, CA. I originally trained as a couple’s therapist. I am a certified Emotionally Focused Couple (EFT), Supervisor and Therapist, Dually Certified in Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy (AEDP) for Individuals and Couples, and IEDTA Certified in Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). My background in EFT for Couples, AEDP, and ISTDP have all served me well in shaping and expanding my clinical skills and developing my efficiency and art as a psychotherapist. I am passionate about teaching and training motivated therapists in helping them become more effective at what they do. I offer both individual supervision and an ISTDP Informed Couples Monthly Training. My colleague Matt Jarvinen and I co-created the ISTDP San Diego Community offering online training with master EDT trainers to therapists globally to help spread the love and efficacy of ISTDP. I am the president of the IEDTA and have served on the IEDTA Board for the past 4 years My husband and I have been married for 33 years. We have two grown, strong daughters and two precious grandsons. To learn more, visit me at www.tamichelew.com

About Tami’s presentation: Many ISTDP and EDT therapists who work with both individuals and couples are naturally interested in learning how to effectively apply their work to couples from an ISTDP framework. Most current couples’ models do not work from a theory of unconscious anxiety, nor explicitly identify defense patterns and their costs as explicitly as ISTDP. Dr. Davanloo’s contribution to defense work and understanding the pathways of unconscious anxiety is incredibly relevant in working with couples; especially when the stimulus (often their partner) is sitting next to them in the room. Equally important is increasing a couple’s capacity towards experiencing and expressing their mixed feelings openly and honestly with one another. This builds capacity on many levels in both partners toward less defensiveness, greater anxiety regulation and affect tolerance toward emotional closeness in being less guarded and distant, and more open-hearted and connected, which is often their shared longings for couples’ treatment. The focus of this presentation is based both on theory and technique; ISTDP metapsychology and the application of ISTDP clinical skills by closely monitoring the response to intervention in each couple member. This will include monitoring each partner’s triangle of conflict and triangle of persons to better understand how each of their intrapsychic conflicts and/or low ego capacity is unconsciously contributing to their interpersonal conflicts causing their current symptoms and suffering. When each partner can better understand both their own and their partner’s dynamics, it helps build empathy between them and is a motivator for healthy change. We will view case material demonstrating how to effectively work with a couple when both partners have different ego capacities. Many couples are highly motivated and yet feel stuck in relational defeating patterns and high anxiety during times of conflict. We will look at how to work with the complexities of detachment, projective processes, repression, and cognitive-perceptual disruption in the room and we will witness the change processes as they unfold. We will be underscoring the 5 parameters in Dr. Allan Abbass’s work that comes from Dr. Davanloo’s Central Dynamic Sequence which serves as a road map for working with both individuals and couples. These include assessing the ego capacity of each partner by restructuring defense patterns of relating, moving from syntonic to dystonic defense patterns, restructuring anxiety pathways as needed, detecting any anxiety thresholds that are too high, and inviting the de-repression of feelings, to bring breakthroughs into the unconscious. Working actively on the “front of the system” activates both partner’s resistance systems, Complex Transference Feelings, along with the Conscious Therapeutic Alliance (CTA) and the Unconscious Therapeutic Alliance (UTA), which is the healing force in each couple member and therapist. This way of working offers a comprehensive psychotherapeutic couples treatment course that is effective and short-term. This presentation will show that working in this focused way, in the here-and-now, by monitoring anxiety dysregulation and building affect tolerance helps both partners to have more capacity to deal, feel and relate to one another in good times and in hard times. Also, honoring the urge of expressing loving impulses to reach out and hold hands or offer a much-needed comforting hug is welcomed. These tender, loving moments are meaningful to the couple and lead to further gains of deeper, honest communication and character change that offer corrective emotional experiences together. Learning Objectives include: 1. How to assess and psycho-diagnose the ego capacity of each couple member. 2. When and how to use Graded ISTDP interventions when detecting anxiety thresholds so that each partner can feel safe in their body and in the room with us and with each other to build more ego and relational capacity. 3. Witnessing the restructuring efforts so that resistances drop, and Alliance can grow and overcome resistance for both partners to feel more in contact with their mixed feelings and with each other. 4. How to explicitly privilege the felt emotion of love and other positive feelings to increase and deepen their emotional intimacy and attachment bond. You will witness and feel their love in the room. Reaching the couple stuck underneath their resistances by understanding and healing their unconscious wounds transforms their love through healthier ways of relating which positively impacts their children, their grandchildren, and the generations to come. To me, this is sacred legacy work. Working effectively with couples from an ISTDP framework can be a significant factor in contributing to the greater collective conscious healing in the couple and family system, society, and the world at large.


7:e juni: Niklas Rasmussen: “Undervalued functions of the head-on collision in ISTDP”

About Niklas: Niklas Rasmussen is a licensed psychologist, a certified ISTDP therapist, trainer and supervisor. He has 15 years experience of clinical work, mainly in outpatient psychiatric health care. Since 2019 he has a private practice in Stockholm offering ISTDP therapy, ISTDP-training and supervision. He also teaches ISTDP at Uppsala University and at Marie Cederschiölds högskola i Stockholm

About Niklas’ presentation: Head-on collision (HOC) is usually described as an effective intervention when the patient’s resistance is crystallized. It is defined by a therapeutic position of radical honesty about the prize of the resistance. In ISTDP-literature, the main goal with HOC is described as helping highly resistant patients towards emotional break-throughs. But the therapeutic stance associated with HOC can have multiple functions in the therapeutic process, such as: 1) assessing the patient’s suitability for ISTDP in trial therapy: 2) initiating termination of therapy when necessary. 3) establishing and reestablishing therapeutic borders in therapy. 4) a path to essential self-care for the therapist. 

In his presentation, Niklas will discuss these extended, and so far undervalued, functions of HOC based on his own experience as an ISTDP therapist, supervisor and supervisee. He will also talk about how HOC can be used at different stages of a therapist´s development and common countertransference reactions associated with the use of HOC.

PRE-CORE UTBILDNING I STOCKHOLM FEBRUARI 2023

Välkommen till introduktionsutbildning intensiv dynamisk korttidpsykoterapi, ISTDP, i Stockholm den 13-15 februari 2023. Kursen omfattar tre heldagar och ger en grundläggande introduktion till ISTDP. Följande moment ingår:

 • en introduktion till de grundläggande teoretiska principerna inom ISTDP
 • övning i att etablera en god arbetsallians och ett emotionellt präglat fokus för behandlingen
 • övning i att bedöma patientens ångestnivå och ångestreglering ! övning i att identifiera och hantera försvar och motstånd

Kursen leds av leg psykolog Niklas Rasmussen, certifierad ISTDP-terapeut och ISTDP- handledare.

Deltagarantalet är begränsat till 10 personer. Den lilla gruppstorleken ger stort utrymme för varje deltagare att bli mött utifrån sin individuella kunskapsnivå. Kursen hålls i trevliga lokaler centralt i Stockholm.

Introduktionskursen är ett behörighetskrav för att läsa den treåriga fördjupningsutbildningen i ISTDP (sk. Core-utbildning). Rasmussen Psykoterapi AB startar en ny core-utbildning under våren 2023 och det finns möjlighet att anmäla sig till den i samband med denna pre-core.

Mer information om ISTDP-utbildning finns på www.istdpinstitutet.se

Plats: ISTDP-mottagningen Stockholm, Timmermansgatan 9, Stockholm

Tid: 13-15 februari 2023, samtliga dagar kl. 09.00 – 17:00.

Målgrupp: Kursen riktar sig till psykologer, psykoterapeuter och psykologstudenter samt annan vårdpersonal som kan ha nytta av grundläggande ISTDP-färdigheter i sitt arbete.

Kostnad: 5000 kr exklusive moms (heltidsstudenter betalar 3500 kr exkl. moms)

Anmälan: Skicka din anmälan med namn, fakturaadress, arbetsplats och yrkeskategori till rasmussenpsykoterapi@gmail.com. Sista anmälningsdag är 2023-02-01.

Mer information om Niklas Rasmussen och Rasmussen Psykoterapi AB finns på www.rasmussenpsykoterapi.se Varmt välkommen med din anmälan!

Här finns denna information som utskriftsvänlig PDF:

CORE-UTBILDNING ISTDP GÖTEBORG 2022-2025

Syfte och innehåll
Hösten 2022 startar en ny omgång av den treåriga core-utbildningen i Göteborg med Liv Raissi som huvudlärare, och Niklas Rasmussen, Nina Klarin och Thomas Hesslow som gästlärare.

Upplägget följer sedvanligt upplägg för core-utbildningar (se nedan) men med stort utrymme för Liv och gästlärarnas personliga stil vid varje undervisningstillfälle. Generellt kommer utbildningen att präglas av att ge deltagarna en bild av ISTDP som mer än en metod. Det är inte enbart en uppsättning tekniker och interventioner de förväntas lära sig, utan fokus ligger lika mycket på att hitta sig själv, sin intuition och sin unika stil som terapeut. Det är just utifrån den förutsättning som ISTDP en gång utvecklades av Habib Davanloo.

Som handledare har Liv som utgångspunkt att se hela deltagaren, såväl sårbarhet och potential, för att med en rak, ärlig men ödmjuk approach hjälpa deltagaren att växa i den takt den kan och vill. Varje gästlärare kommer att bidra med sin personliga vinkling på ISTDP och eventuella specialintresse/kunskap.

Utbildningsupplägg


Utbildningen är indelad i 12 moduler (fyra tredagarstillfällen per år) som alla har olika inlärningsteman. Du kommer att förbättra din terapeutiska färdigheter i att bedöma och arbeta med patienter utifrån affekter, ångest och försvar. Du kommer även att lära dig att se vilken typ av relation som patienten omedvetet försöker skapa i terapin, samt ständigt integrera egna upplevelser i det terapeutiska arbetet. Under det första året är utbildningens fokus att etablera ett effektivt terapeutiskt samarbete med olika typer av patienter. Under det andra året är fokus att utveckla färdigheter och känslomässig kapacitet för att arbeta med det “graderade formatet” av ISTDP: dvs. de tekniker som används vid exempelvis medicinskt oförklarade symptom, personlighetsproblematik och psykotiska symptom. Under det tredje och sista året ligger fokus på arbete med de mer konfrontativa teknikerna inom ISTDP, för arbete med patienter som är passiva, distanserade och överintellektualiserande. Målet för varje deltagare är att lära sig behärska metoden och att successivt lära sig hantera svårare problematik med ISTDP. Deltagaren har med sig film från en terapisession till varje tillfälle. Deltagarna tar även enskild handledning i ISTDP, minst 1 gång mellan varje modul. Detta sker via videolänk.

Varje undervisningstillfälle består av:
1) undervisning av teori och praktik kring modulens tema med hjälp av videoklipp
2) färdighetsbyggande rollspel kring modulens tema
3) handledning på egenfilmade patientsessioner
4) gruppsamtal kring egna processer
5) diskussion kring läst kurslitteratur.

Utbildningens lärandemål

På ett övergripande plan syftar utbildningen till att ge kursdeltagaren en djup förståelse för ISTDP i teori och praktik. De specifika lärandemålen är som följer.

Att utveckla en god förmåga att:

 • etablera en effektiv samarbetsallians med olika typer av patienter
 • identifiera och fördjupa upplevelsen av olika känslor
 • identifiera och reglera olika typer av ångest
 • identifiera och blockera olika typer av försvar
 • arbeta med standardformatet av ISTDP
 • att arbeta med det graderade formatet av ISTDP
 • identifiera och reglera de egna känslomässiga processer som påverkar det psykoterapeutiska arbetet
 • hitta sin egen unika stil som terapeut

Att utveckla en grundläggande förmåga att:

 • arbeta med ISTDP-formatet strukturell integration
 • beskriva forskningsläget och värdera ISTDP på ett kritiskt sätt i relation till andra terapiformer

Omfattning

Utbildningen består av ca 250 lärarledda undervisningstimmar (undervisning och rollspel), 12 handledningstimmar i grupp, minst 10 handledningstimmar individuellt, samt 12 timmar av gruppdiskussioner. Mellan varje modul förväntas varje kursdeltagare arbeta med psykoterapeutiska arbetsuppgifter och förbereda sig inför kommande modul genom ett kontinuerligt arbete med att titta på egna videoinspelningar samt läsa kurslitteratur. Totalt ca 2000 antal sidor litteratur plus artiklar.

Lärare

Liv Raissi

Liv Raissi är leg psykolog och certifierad ISTDP-terapeut och ISTDP-handledare. Hon är en av grundarna till det svenska ISTDP-institutet. Utöver terapier i eget bolag undervisar Liv på SAPU, driver introduktionskurser (pre-core) och längre utbildningar (core- utbildning). Hon har utbildats för Patricia Coughlin och Jon Frederickson och går för närvarande kontinuerligt i handledning hos Allan Abbass. Liv har tidigare jobbat utifrån KBT-modeller, framförallt traumafokuserad KBT (prolonged exposure) på en PTSD-mottagning. För närvarande går hon en utbildning i psykedelisk assisterad terapi som avslutas i november 2022. Hennes utgångspunkt som terapeut är att utifrån ett öppet hjärta och följsam hållning bidra med specifika interventioner anpassade efter varje patient.

Niklas Rasmussen

Niklas Rasmussen är leg psykolog, certifierad ISTDP-terapeut och certifierad handledare och lärare i ISTDP. Han har främst handletts av Jon Fredrickson och Tobias Nordqvist. Han har arbetat drygt tio år inom den psykiatriska öppenvården och var med och startade det första ISTDP-teamet inom psykiatrin i Sverige. Hans expertområde är ISTDP anpassad till personer med komplex psykiatrisk problematik. Han har nu en privatpraktik och delar sin tid mellan att bedriva terapi, handleda och undervisa.

Nina Klarin porträtt
Nina Klarin

Nina Klarin är leg läkare/psykiater, leg psykoterapeut/handledare (KBT), certifierad ISTDPterapeut/lärare/handledare. Inom ramen för hennes egen verksamhet har hon ett halvtidsavtal med offentlig psykiatri. Den andra delen av arbetet ägnas åt terapier och utbildning (pre-core och core) i ISTDP. Nina gick core-utbildning för Allan Abbass och Jon Frederickson och fortsättningsutbildning för Patricia Coughlin.

Thomas Hesslow

Thomas Hesslow är leg. psykolog och ISTDP-terapeut/lärare/handledare, kliniskt verksam vid Malmö ISTDP-mottagning. Han är styrelsemedlem i den svenska föreningen för ISTDP och en av grundarna till det svenska ISTDP-institutet. Förutom att han håller coreutbildningar så undervisar han även vid Stockholms Universitet, Lunds Universitet, Linnéuniversitetet och Högskolan SAPU. Han gick coreutbildningen för Tobias Nordqvist och Jon Frederickson, och har regelbunden handledning med Peter Lilliengren, Ange Cooper och Jonathan Entis.

Behörighetskrav

Psykologlegitimation (i undantagsfall kan även PTP-psykolog antas på utbildningen).

Utbildningen är ackrediterad som tre fördjupningskurser inom inriktningen psykologisk behandling/psykoterapi av Psykologförbundet. Utbildningen kan även ackrediteras som en eller flera breddkurser inom annan specialisering beroende på den enskilde STP-psykologens övriga kurser. Psykologförbundet gör en bedömning av den enskilde STP-psykologens övriga meriter.

Övriga behörighetskrav är genomgången introduktionsutbildning inom ISTDP (pre-core).

Examinationsformer

För att erhålla ISTDP-institutets certifiering som ISTDP-terapeut krävs närvaro vid samtliga moduler samt att deltagaren erhåller handledning på minst tio av sina terapisamtal under utbildningens gång.

Kurslitteratur

Abbass, A. (2015). Reaching Through Resistance: Advanced Psychotherapy Techniques. Kansas, MA: Seven Leaves Press.

Della Selva, P. (2006). Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Theory and Technique. London: Karnac Books.

Frederickson, J. (2013). Co-Creating Change. Effective Dynamic Psychotherapy Techniques. Kansas City: Seven Leaves Press.

Malan, D. & Coughlin, P. (2006). Lives transformed. London: Karnac Books.

Nat Kuhn (2014). Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. A Reference. North Charleston: Exprerient Publications.

Samt referenslitteratur och artiklar som delas ut under kursens gång.

PRAKTISK INFO

Utbildningsstart: 23-25 november 2022 (modul 1)

Plats: Korsgatan 7, Göteborg.

Pris: 7800 kr exkl moms per modul, samt priset för en obligatorisk handledningstimme, 1300kr exkl moms, mellan varje modul (totalt 10 st handledningstimmar). Sammanlagt pris för hela utbildningen blir således 106 600 kr exkl moms. Betalning sker via faktura i anslutning till varje modul. Det går också bra att betala för hela utbildningen på en gång.

Information och anmälan

Välkommen med din anmälan till liv.raissi@affekta.se. Anmälan är bindande fr.o.m. två månader före första kursdag. Man binder sig till första året med ambitionen att fullfölja hela utbildningen. Inför fjärde tillfället binder man sig till de resterande två åren.

Här kan du ladda ner kursinformationen som PDF: