Pre-Core i Stockholm till våren 2024

Niklas Rasmussen

Välkommen till ISTDP-institutets introduktionsutbildning i Stockholm 11-13 mars 2024 med Niklas Rasmussen som lärare. Kursgruppen träffas under tre dagar för teoretisk undervisning, färdighetsbyggande övningar och videobaserad undervisning. 

UPPLÄGG

Kursen omfattar tre heldagar och kommer att innehålla föreläsning, filmvisning från terapisessioner och rollspel där du får möjlighet att öva på specifika färdigheter. Teorin bakom ISTDP kommer att varvas med praktiska övningar. Vi kommer att fokusera på din arbetsallians med patienten, på att identifiera och reglera ångest på olika nivåer och på att känna igen och arbeta med olika typer av hinder i terapiprocessen – allt för att du tillsammans med patienten ska kunna jobba för att nå dennes mål. 

Introduktionskursen är en givande fristående kurs för dig som är nyfiken på att arbeta affektfokuserat. Den är även ett behörighetskrav för att läsa den treåriga ISTDP-utbildningen Core, om du önskar göra detta senare.

I september 2024 startar en ny omgång av den treåriga fördjupningsutbildningen i Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Huvudlärare är Niklas Rasmussen och återkommande gästlärare är Nina Klarin och Tobias Nordqvist.

Mer information hittas via länken: https://rasmussenpsykoterapi.se/anmalan-coregrupp/

LÄRARE

Niklas Rasmussen är leg psykolog. Han har tio års erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete inom vuxenpsykiatrisk vård där han bland annat var med och startade Stockholms första ISTDP-team inom specialistpsykiatrin. Niklas har undervisat och handlett i ISTDP sedan 2018 och har utbildningsuppdrag på Uppsala universitet och Skandinaviens Institut för Psykoterapiutveckling (SAPU). I september 2024 publiceras Niklas första bok som kommer handla om hur terapeuten kan använda sina känslomässiga reaktioner som ett verktyg i ISTDP.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till leg psykologer, leg psykoterapeuter, psykologstudenter som påbörjat utbildningens kliniska del samt andra yrkesgrupper med grundläggande psykoterapiutbildning. 

PRAKTISK INFORMATION

Plats: ISTDP-mottagningen i Stockholm.

Datum: 11-13 mars.

Kostnad: 6000 kr exkl. moms (heltidsstudenter betalar 4 500 kr exkl. moms).

Anmälan:Skicka din anmälan med namn, fakturaadress, arbetsplats och yrkeskategori till rasmussenpsykoterapi@gmail.com. Anmälan är bindande från 30 dagar innan kurstillfället.

Frågor: Om du har frågor kan du vända dig till rasmussenpsykoterapi@gmail.com