Pre-core i Göteborg, 20-22 september 2023

Den 20-22 september 2023 är du välkommen på en introduktionskurs i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) i Göteborg. Kursen leds av leg. psykolog Christoffer Hallberg.


ISTDP är en metod som är skapad för att behandla komplexa fall där motstånd mot förändring riskerar att sabotera terapiprocessen om det inte bemöts och hanteras. Fokus ligger på att hjälpa patienten blir medveten om sina försvar, och att hjälpa den att möta de konfliktfyllda känslor som driver symtom och bidrar till nedsatt funktion. Metoden har ett växande forskningsstöd för bland annat personlighetssyndrom, behandlingsresistent depression och psykosomatiska tillstånd.

Kursen ger grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom ISTDP, och lägger den grunden som krävs för att kunna gå vidare med den tre-åriga ”core”-utbildningen för att bli certifierad ISTDP-terapeut. En sådan utbildning kommer starta i Göteborg senare under hösten 2023 för den som vill gå vidare efter introduktionskursen.

UPPLÄGG

Kursen omfattar tre heldagar (kl 9-17) och kommer att innehålla både teoretiska och praktiska moment såsom undervisning, rollspel och filmvisning från terapisessioner. Teorin varvas med upplevelsebaserade övningar för att förbättra inlärningen. Du kommer att lära dig:


● Meta-psykologin bakom ISTDP
● Att etablera medveten allians och upprätthålla ett intrapsykiskt fokus
● Att fokusera på affekter
● Att bedöma och reglera ångestnivå
● Känna igen och arbeta med olika typer av försvar och motstånd
● Att använda dina egna responser på patienter som del av bedömning

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till leg psykologer, leg psykoterapeuter, psykologstudenter som påbörjat utbildningens kliniska del samt andra professionella med utbildning inom vård eller socialt arbete.

LÄRARE

Christoffer Hallberg

Christoffer Hallberg är legitimerad psykolog, certifierad ISTDP-terapeut och går handledar/lärar-utbildningen ”training of trainers” med Jon Frederickson 2022-2025 . Gick Core-utbildningen 2014-2017 med Tobias Nordqvist som lärare, och har haft kontinuerlig handledning med honom sedan dess. Arbetar vid egen privat mottagning i Borås och som konsult på Mini Maria (missbruksvård för ungdomar) i Borås – och har sedan tidigare erfarenhet av ungdomsmottagning, beroendepsykiatri och vuxenpsykiatri.

PRAKTISK INFORMATION

Plats: Centralt i Göteborg. Kostnad: 6000 kr exkl. moms (heltidsstudenter betalar 4000 kr exkl. moms – begränsat antal platser).

Anmälan: Skicka din anmälan med namn, faktureringsadress, arbetsplats och yrkeskategori till christoffer@psykologhallberg.se. Anmälan är bindande från 30 dagar innan kurstillfället.

Frågor: christoffer@psykologhallberg.se

SAMLAD KURSINFORMATION

Här kan du ladda ner fullständig kursinformation:

Dion Nowoweiski: Constructing and Reconstructing the Self using ISTDP Techniques and Principles

Danska föreningen för ISTDP anordnar evenemanget ”Constructing and reconstructing the self” med Dion Nowoweiski. Svenska medlemmar är också välkomna på evenemanget! Alla som betalat medlemsavgiften får en zoom-länk till evenemanget under dagen (14/3). Se till att ha anmält dig dagarna innan för att inte missa länken.

Mer information om evenemanget finns på FB.

Dion Nowoweiski

Om Dion:
Dion is a Clinical Psychologist from Melbourne, Australia. He trained in ISTDP under the supervision of Dr Allan Abbass and spent some time working at the Centre for Emotions and Health in Halifax, NS (2012-2013). He is an International Experiential Dynamic Association (IEDTA) certified teacher and supervisor in ISTDP and runs a Core Training program in Melbourne and onine. He has contributed to several peer-reviewed research articles on ISTDP treatment and has presented many workshops on ISTDP and has presented at conferences in Australia, Europe and North America. He works in a private practice setting where he offers individual treatment to adolescents and adults for a range of presenting issues with a focus on treating people suffering from eating disorders. He has previously worked at several public hospitals in Melbourne where he was the Senior Clinical Psychologist at Specialist Eating Disorder Services. His work in ISTDP is based on the traditions of Davanloo, but takes into account how we (therapists) are all different and need to apply the model in a way that fits with who we are. Dion has been described as a passionate and innovative practitioner and teacher of ISTDP and he strives to help people reach their true potential as both people and therapists.