Att tänka kliniskt på flera nivåer i ISTDP: Workshop

För att kunna förstå den person vi har framför oss behöver vi först och främst beakta dennes responser på våra interventioner som kliniska data. Då kan vi tillämpa våra teoretiska koncept för att analysera responserna, till exempel: är det känslor, ångest eller försvar?

Därefter sätter vi in koncepten i ett mönster på en högre abstraktionsnivå, till exempel: vi ser personens konflikt i dennes mönster av känslor, ångest och försvar.

På nästa nivå av abstraktion kan vi sedan sätta ihop en serie av mönster till ett övergripande teoretiskt koncept, till exempel: överjagspatologi.

Genom att ägna oss åt kliniskt tänkande på flera nivåer möjliggörs ett mer komplext och mänskligt samspel grundat på en fördjupad förståelse, till skillnad mot att använda slumpmässiga terapeutiska tekniker med ett objekt. I stället för färdiga och inövade fraser så övergår våra interventioner till frågor som avser att testa en rad olika hypoteser. Om patientens respons motsäger vår hypotes korrigerar vi hypotesen i syfte att nå ett mer hjälpsamt samspel över tid.

Som deltagare i denna workshop får du möjligheten att fördjupa din förståelse för hur teori, teoretiska koncept och ISTDP-principer samspelar på flera nivåer inom ramen för en mänsklig relation med terapeutisk målsättning. För den som vill finns möjligheten att interaktivt träna sitt kliniska tänkande under videopresentationen och därmed stärka detta i en simulerad miljö. Vi kommer även se exempel på hur handledning kan hjälpa oss återta vårt kliniska tänkande när vi fastnat i terapiprocessen.

Glenn Kristoffersson

Glenn Kristoffersson är leg psykolog, lärare och handledare i ISTDP. Kombinerar kliniskt arbete inom vuxenpsykiatrin med psykoterapi, undervisning och handledning i privat regi. Håller introduktionskurser i ISTDP och ger ISTDP-institutets treåriga core-utbildning i Stockholm och i Budapest. Har specialiserat sig i tillämpning av ISTDP inom psykiatrin hos Allan Abbass respektive hos John Rathauser för standardformatet av ISTDP.

Praktisk info

MÅLGRUPP: Denna workshop är öppen för legitimerade psykologer, psykoterapeuter och läkare samt för studenter under utbildning till psykolog eller psykoterapeut.

PLATS: Göteborg, hotell Eggers

DATUM: Lördag 19:e februari 2022

TID: Kl 13.00-16.00 (efter föreningens årsmöte kl 10-12)

PRIS: Gratis för medlemmar i Svenska Föreningen för ISTDP. Icke-medlemmar kan bli medlemmar för 300 kr eller betala 500 kr för att delta i denna workshop utan att bli medlem.

ANMÄLAN: Anmäl dig genom att maila Peter Lilliengren för att försäkra dig om plats på denna workshop: peter.lilliengren@affekta.se