STEPSSTUDIEN: Deltagare sökes

Besväras du ofta av oro eller ångest inför sociala situationer? STePS är en behandlingsstudie som utvärderar ett internetbaserat självhjälpsprogram för att hantera social ångest (även kallat social fobi).

Programmet baseras på psykodynamisk terapi, med inspiration från ISTDP, och har utvecklats av legitimerade psykologer vid Stockholms universitet. Inga besök till Stockholms universitet krävs, och du kan bo var som helst i Sverige.

För mer information och anmälan kan du besöka https://www.stepsstudien.se/


Vi har tidigare gjort en intervju med en av forskarna bakom studien, Karin Lindqvist. Du kan läsa intervjun här. Vi har även skrivit lite om psykodynamisk och känslofokuserad internetbehandling här.