First Norwegian Immersion in ISTDP with Dr. Allan Abbass June 10-13, 2013

Thorsberg Døgnseksjon, DPS Drammen, Vestre Viken HF in concert with ISTDP Norway and Dr. Allan Abbass are pleased to provide a 4 day Immersion course in Davanloo’s ISTDP at «Union Scene» in Drammen Norway June 10-13, 2013.

¾ of referred patients are in the category of High Resistance. These patients tend to fail responding to standard treatment approaches. This first in depth Norwegian videotape based Immersion will cover the following areas:

  • Overview of Davanloo’s New Metapsychology of the Unconscious
  • Details of the technique of psychodiagnostic assessment of Resistance
  • Timing and application of pressure, challenge and head on collision with Resistance
  • Partial and Major Unlocking of the Unconscious
  • Working with the mobilized unconscious
  • Unconscious content in highly resistant cases

For more information about fee, location and registration, click here.

Erbjudande om ISTDP-utbildning i Stockholm (start vt-13)

En hälsning från Tobias Nordquist:

Hej!

Jag kommer att erbjuda ”pre-core training” och ”core training” i ISTDP i Stockholm med start under våren 2013.

”Pre-Core Training” är en tredagarsintroduktion till teori och metod i ISTDP (ges under våren 2013), och innehåller undervisning och övningar, men ingen patienthandledning. Detta är en öppen kurs men är också förberedande för den avancerade utbildningen. Man kan alltså delta i grundkursen utan att gå den treåriga utbildningen. Grundkursen är dock ett krav för att påbörja den avancerade treåriga ”core training”-utbildningen. Du kan anmäla dig till kursen om du vill få en introduktion till ISTDP eller om du vill fortsätta med den avancerade utbildningen.

”Core training” är en treårig utbildning (med start under hösten 2013) som är indelad i 12 moduler. Varje modul innehåller: 1) undervisning av teori och teknik kring modulens tema; 2) ISTDP-handledning på egna inspelade patientsessioner; 3) teknikövningar för att öka färdigheter kring modulens tema och 4) grupprocess i slutet av varje dag. Utbildningen ger nödvändig teori, visar hur man använder den i praktiken genom handledning, hur man lär sig intervenera snabbt och effektivt genom strukturerade färdighetsövningar, samt hur man förstår och utvecklar sina egna känslomässiga reaktioner, individuellt och i gruppen, under inlärningen och utövandet av ISTDP. Avklarad ”core training” ger ISTDP-institutets internationella diplomering.

Jag är legitimerad psykolog, diplomerad ISTDP-terapeut och lärare i bland annat psykodynamisk korttidsterapi på psykologprogrammet och psykoterapeutbildningen vid Stockholms universitet. Jag kommer under våren 2013 att börja ISTDP-institutets ”Training for trainers”-utbildning i Norge, där diplomerade ISTDP-terapeuter får undervisning och handledning i att ge grund- och avancerad ISTDP-utbildning. Utbildningen och handledningen ges av Jon Fredrickson. Nu erbjuder jag dig som är intresserad möjlighet att gå grundkursen och den avancerade ISTDP- utbildningen till reducerat pris med mig som lärare och handledare, samtidigt som jag får handledning på undervisningen av Jon Fredrickson.

Skicka ett mejl om du vill anmäla intresse eller om du har frågor!

Bästa hälsningar

Tobias Nordqvist (tobias.nordqvist@gmail.com)

En videodemonstration med Jon Frederickson, MSW

Jon Frederickson är en världsledande kliniker, handledare och utbildare inom Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Torsdagen den 14 februari kl 18.00 – 22.00 håller Jon i en workshop i Stockholm under arrangemang av Peter Lilliengren och Tobias Nordgren. Jon kommer att visa en inledande session med en patient med ”high resistance”, 
en patientgrupp som ofta har särskilt stora svårigheter att engagera sig till fullo i det terapeutiska arbetet. Klicka här för mer info.