Ny pre-core kurs i Stockholm våren 2016!

Den 9-11 maj kommer Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren att gemensamt ge en ny introduktionskurs (s.k. pre core) i ISTDP i Stockholm. Kursen omfattar tre heldagar (kl. 9-17) och kommer innehålla både teoretiska och praktiska moment.

Bl a kommer du lära dig:
– Meta-psykologin bakom ISTDP
– Att etablera medveten allians och upprätthålla ett intrapsykiskt fokus
– Att bedöma och reglera ångestnivå
– Känna igen och arbeta med olika typer av försvar och motstånd

Kursavgift är 3 700 kr för alla tre dagarna och deltagarantalet är begränsat. Det finns ett mindre antal platser för heltidsstudenter från något av landets psykologprogram som kan gå kursen till reducerad kostnad (2 500 kr). Plats för kursen meddelas senare men kommer vara centralt i Stockholm.

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna gå vidare med en full core-utbildning för den som så önskar. En ny 3-årig core-utbildning planeras starta i Stockholm till hösten 2016 som kommer ledas av Tobias och Peter gemensamt i samarbete med dr. Allan Abbass (specifika detaljer om detta meddelas senare). Fullgjord pre-core är ett krav för att kunna gå core-utbildningen som kommer vara begränsad till 10 platser.

För att anmäla dig till pre core-kursen och få mer information om kommande core-utbildning maila Tobias Nordqvist: tobias.nordqvist@affekta.se

3 x Frederickson

I oktober och november kommer Jon Frederickson att hålla tre presentationer i Sverige, den 14 oktober i Östersund, den 20 oktober och 11 november i Stockholm. Som vanligt utlovas spännande och lärorika fallpresentationer! Se nedanstående länkar för mer info om de bägge tillfällena.

Psykoterapeuter i Jämtlands län-page-001

Flyer_Jon_Frederickson_2015

St_lukas_utbildningsdag_Jon_Frederickson_11nov2015

Föreläsning med Roger Sandvik Hansen i Göteborg!

“ISTDP (Intensive short-term dynamic psychotherapy) och behandling av patienter med svårbehandlad problematik (behandlingsresistenta tillstånd)”
Lördagen den 7 mars välkomnar Svenska Föreningen för ISTDP Roger Sandvik Hansen till Göteborg för en heldagsföreläsning i ett mycket intressant ämne som många av oss behandlare, oavsett metodinriktning, kan behöva mer kunskap kring. Temat är som rubriken ovan hur vi kan jobba med patienter som flertalet gånger tidigare inte har responderat på behandling (psykoterapi, medicin, ECT); patienter med så kallade behandlingsresistenta tillstånd.
Roger kommer att berätta hur man jobbar med denna patientgrupp på Drammen Distriktpsykiatriske Senter (DDPS) Thorsberg Døgnseksjon i Norge, där man sedan ett tag jobbar med ISTDP. Han kommer även gå igenom forskning som bedrivs på DDPS på denna patientgrupp. Större delen av föreläsningen kommer vi dock att få följa videoupptagning av en ISTDP-terapi med en patient med återkommande depressioner som man utifrån ISTDP kategoriserar ha en hög grad av motstånd. En mycket intressant dag alltså, som du är varmt välkommen att delta i!
Föreläsningen riktar sig till dig som är psykolog, läkare, socionom, psykoterapeut och andra vårdande yrken.
Se bifogat program för mer information!

ISTDP-konferens i Stockholm 30/1-1/2 2015

Anders Forsner håller en spännande tredagarskonferens om att arbeta med ISTDP, på ABF-huset i Stockholm den 30 januari – 1 februari. Anders visar flera av sina egna sessioner, tillsammans med tankar om teori och praktik, så missa inte detta tillfälle att lära av en av de mest erfarna ISTDP-terapeuterna i Sverige. För mer info klicka på länken!

att_forsta_och_praktisera_is-tdp_02

Årsmöte med föreläsning av Anders Forsner

Lördag 7 februari 2015 kl 11:00-12:00 håller Svenska Föreningen för ISTDP årsmöte på Ersta Sköndal Högskola i Stockholm. Välkommen att delta vid intresse för möjlighet att påverka föreningens arbete framöver! Du som medlem 2014 ska ha fått kallelse med information. Om inte, maila liv.raissi@affekta.se.

Strax efter årsmötet kommer Anders Forsner att ge en föreläsning om ISTDP utifrån videovisning av en patient som han jobbade med under sin tid som student hos Davanloo!
Som medlem för år 2015 går du gratis på föreläsningen, som pågår kl 13:00-16:00 på Ersta Sköndal Högskola. Är du inte medlem för år 2015 blir du det lätt genom att maila ditt namn och mailadress till Liv Raissi (liv.raissi@affekta.se) samt betalar in 300 kronor på bankgiro 300-3944. Skriv ”Ditt namn+medlemskap” i meddelanderutan. För icke-medlemmar kostar föreläsningen 500 kr. Information finns bifogat!

Välkommen med din anmälan! /Styrelsen

Flyer Forsner feb 7-1

Pre core i Stockholm 20-22 januari 2015

Nu ges ytterligare en tredagars workshop i Stockholm. Kursen är en fördjupande introduktion till ISTDP, och innehåller undervisning och många rollspelsövningar. Syftet med kursen är att lära sig skapa effektivt fokus i sin psykologiska behandling, att lära sig principerna bakom varje intervention i ISTDP, samt när och hur de är bäst lämpade för varje patient. Syftet är också att få en fördjupad förståelse av diagnosticering och behandlingsplanering för sina patienter. Det är en workshop där man får lära sig upptäcka och blockera försvar mot en terapeutisk allians för att kunna upprätta en så effektiv terapeutisk relation som möjligt.

Detta är en öppen kurs för alla som vill integrera ett affektfokuserat arbetssätt i sitt arbete, men den är också förberedande för den avancerade utbildningen i ISTDP. Man kan delta i denna workshop utan att sedan gå den treåriga utbildningen. Workshopen är dock ett krav för att påbörja den avancerade treåriga utbildningen, såvida man inte har fått de grundläggande kunskaperna på annat håll.

Priset för workshopen är 2500 kr inkl. moms för studenter och 3700 kr inkl. moms för övriga. Kursen hålls 20-22 januari 2015, kl. 9-17 samtliga dagar. Lokal: Blå vinden på Tomtebogatan 6 i Stockholm.

Anmälan via mejl till tobias.nordqvist@gmail.com

tobias

 

Tobias Nordqvist är legitimerad psykolog, diplomerad ISTDP-terapeut samt lärare vid Ersta Sköndals högskola. Under perioden 2013-2016 deltar han i ISTDP-institutets handledarprogram i Norge.