Treårig Core-utbildning i Göteborg!

Liv Raissi kommer att hålla i en treårig core-utbildning i Göteborg, med start hösten 2016!
Utbildningen består av:
  • Undervisning kring modulens tema
  • Färdighetsbyggande rollspel kring modulens tema
  • Handledning på egenfilmade patientsessioner
  • Gruppsamtal kring egna processer
  • Läsning av ISTDP-litteratur

Utbildningen är indelad i 12 moduler (fyra tredagarstillfällen per år). Första året inriktas på att förbättra färdigheter i att arbeta med konflikttriangeln. Andra året handlar mer om att se vilken typ av relation som patienten omedvetet försöker skapa i terapin. Tredje året riktas mer mot att integrera egna upplevelser i det terapeutiska arbetet. Syftet är att successivt lära sig arbeta med mer svårare problematik med ISTDP. Deltagaren rekommenderas ha med sig film från en egenfilmad terapisession till varje tillfälle. Deltagarna förväntas ta enskild handledning av valfri ISTDP-certifierad handledare, 2 gånger mellan varje modul och 1 gång på sommaren.

Kursstart: 7-9 september 2016 (Tillfälle två: 23-25 november 2016)

Plats:  Mottagning Psykologibyrån, Norra Allégatan 1, Göteborg

Lärare/handledare: Liv Raissi

Pris: 54 000 kr inkl. moms för hela utbildningen (betalning 4500 kr sker till varje tillfälle)

Utbildningen ger ISTDP-institutets internationella certifiering som ISTDP-terapeut. För godkänd utbildning krävs att varje deltagare får handledning på minst 10 egenfilmade sessioner. En ansökan för ackreditering som specialistkurs behandlas just nu av Specialistrådet.

Välkommen med din anmälan till liv.raissi@affekta.se. Anmälan är bindande fr.o.m. två månader före första kursdag. Man binder sig till första året med ambitionen att fullfölja hela utbildningen. Inför fjärde tillfället binder man sig till de resterande två åren.

Årsmöte

Välkommen på årsmöte för Svenska Föreningen för ISTDP
Var? Hotell Eggers i Göteborg
När? Lördag 19 mars kl 11:45-12:45
Se bifogat dokument för fullständig kallelse och verksamhetsberättelse.
Som medlem går du sedan gratis på en föreläsning med Vidar Maximilian Husby kl 13:00-17:00. Se bifogad flyer.
Varmt välkommen!
Styrelsen

Svenska Föreningen för ISTDP

Kallelse till årsmöte 2016 + verksamhetsberättelse

Vidar 19 mars

Jon Frederickson till Göteborg i mars 2016

Se Jon Frederickson i Göteborg!

Svenska Föreningen för ISTDP inbjuder tillsammans med Psykologiska institutionen på Göteborgs universitet till en föreläsning med Jon Frederickson onsdagen den 2 mars kl 17:00-21:00. Jon kommer i sin presentation att visa hur man utifrån ISTDP kan hjälpa traumatiserade patienter som dissocierar. Han kommer med hjälp av videosekvenser från en terapi visa:

– hur man identifierar och arbetar med flashbacks
– hur man identifierar och arbetar med dissociation
– hur man gradvis bygger upp affektolerans.

Se bilaga för mer information:

Allan Abbass till Stockholm i augusti 2016!

Se bifogad info om den femte Immersionkursen med Allan Abbass i Stockholm, 25-27 augusti 2016, som nu är öppen för anmälan!

Titeln för i år är “Reaching through resistance: Assessing and treating patients across the spectrum with ISTDP”. Kursen kommer ge en videobaserad och detaljerad genomgång av principer för arbete med patienter med olika grad av motstånd och ångesttolerens. Kursen kommer även innehålla fallpresentationer på svenska av Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren. Detta är ett utmärkt tillfälle att fördjupa din förståelse för modellen bakom ISTDP och hur olika interventioner kan anpassas till olika patienters behov och kapacitet – missa inte detta!

5th Swedish ISTDP Immersion with dr. Abbass (August 25-27, 2016)(1)

Pre core i Göteborg i april 2016!

Den 14-16 april 2016 kommer Frida Lisak och Liv Raissi ge en introduktionskurs (s.k. ”pre-core”) i ISTDP i Göteborg. Kursen omfattar tre heldagar (kl 9-17) och kommer innehålla både teoretiska och praktiska moment.

Bl a kommer du lära dig:
– Meta-psykologin bakom ISTDP
– Att etablera medveten allians och upprätthålla ett intra-psykiskt fokus
– Att fokusera på affekter
– Att bedöma och reglera ångestnivå
– Känna igen och arbeta med olika typer av försvar och motstånd

Kursavgift är 3 700 kr för alla tre dagarna och deltagarantalet är begränsat. Det finns ett mindre antal platser för heltidsstudenter, som har viss erfarenhet av terapeutiskt arbete t.ex. läser sin sista termin på psykologprogrammet, som kan gå kursen till reducerad kostnad (2 500 kr).

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna gå vidare med en full core-utbildning för den som så önskar. En ny 3-årig core-utbildning planeras starta i Göteborg till hösten 2016. Mer information kommer senare.
Fullgjord pre-core är ett krav för att kunna gå core-utbildningen som kommer vara begränsad till 10 platser.

Liv Raissi är legitimerad psykolog, diplomerad ISTDP-terapeut och lärare samt handledare i psykodynamisk korttidsterapi på psykologprogrammet vid Göteborgs universitet.
Frida Lisak är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, handledare, diplomerad ISTDP-terapeut med långvarig yrkeserfarenhet.

För att anmäla dig till pre-core kursen maila Frida Lisak : frida.lis.sal@gmail.com

Ny pre-core kurs i Stockholm våren 2016!

Den 9-11 maj kommer Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren att gemensamt ge en ny introduktionskurs (s.k. pre core) i ISTDP i Stockholm. Kursen omfattar tre heldagar (kl. 9-17) och kommer innehålla både teoretiska och praktiska moment.

Bl a kommer du lära dig:
– Meta-psykologin bakom ISTDP
– Att etablera medveten allians och upprätthålla ett intrapsykiskt fokus
– Att bedöma och reglera ångestnivå
– Känna igen och arbeta med olika typer av försvar och motstånd

Kursavgift är 3 700 kr för alla tre dagarna och deltagarantalet är begränsat. Det finns ett mindre antal platser för heltidsstudenter från något av landets psykologprogram som kan gå kursen till reducerad kostnad (2 500 kr). Plats för kursen meddelas senare men kommer vara centralt i Stockholm.

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna gå vidare med en full core-utbildning för den som så önskar. En ny 3-årig core-utbildning planeras starta i Stockholm till hösten 2016 som kommer ledas av Tobias och Peter gemensamt i samarbete med dr. Allan Abbass (specifika detaljer om detta meddelas senare). Fullgjord pre-core är ett krav för att kunna gå core-utbildningen som kommer vara begränsad till 10 platser.

För att anmäla dig till pre core-kursen och få mer information om kommande core-utbildning maila Tobias Nordqvist: tobias.nordqvist@affekta.se

3 x Frederickson

I oktober och november kommer Jon Frederickson att hålla tre presentationer i Sverige, den 14 oktober i Östersund, den 20 oktober och 11 november i Stockholm. Som vanligt utlovas spännande och lärorika fallpresentationer! Se nedanstående länkar för mer info om de bägge tillfällena.

Psykoterapeuter i Jämtlands län-page-001

Flyer_Jon_Frederickson_2015

St_lukas_utbildningsdag_Jon_Frederickson_11nov2015

Föreläsning med Roger Sandvik Hansen i Göteborg!

“ISTDP (Intensive short-term dynamic psychotherapy) och behandling av patienter med svårbehandlad problematik (behandlingsresistenta tillstånd)”
Lördagen den 7 mars välkomnar Svenska Föreningen för ISTDP Roger Sandvik Hansen till Göteborg för en heldagsföreläsning i ett mycket intressant ämne som många av oss behandlare, oavsett metodinriktning, kan behöva mer kunskap kring. Temat är som rubriken ovan hur vi kan jobba med patienter som flertalet gånger tidigare inte har responderat på behandling (psykoterapi, medicin, ECT); patienter med så kallade behandlingsresistenta tillstånd.
Roger kommer att berätta hur man jobbar med denna patientgrupp på Drammen Distriktpsykiatriske Senter (DDPS) Thorsberg Døgnseksjon i Norge, där man sedan ett tag jobbar med ISTDP. Han kommer även gå igenom forskning som bedrivs på DDPS på denna patientgrupp. Större delen av föreläsningen kommer vi dock att få följa videoupptagning av en ISTDP-terapi med en patient med återkommande depressioner som man utifrån ISTDP kategoriserar ha en hög grad av motstånd. En mycket intressant dag alltså, som du är varmt välkommen att delta i!
Föreläsningen riktar sig till dig som är psykolog, läkare, socionom, psykoterapeut och andra vårdande yrken.
Se bifogat program för mer information!