Föreläsning i Stockholm med Liv Raissi

Svenska föreningen för ISTDP bjuder alla sina medlemmar på föreläsning den 16:e oktober. Med start klockan 17.30 kommer Liv Raissi att prata om hur man kan hantera ovisshet i terapirummet. Lokalen är aulan på Ersta Bräcke Sköndal Högskola. Varmt välkomna!

Se mer info i den här flyern.