Föreläsning med Reiko Ikemoto-Joseph: “The Healing Power of Guilt in Davanloo’s ISTDP”

Den 29:e januari 2020 arrangerar Svenska föreningen för ISTDP en föreläsningskväll med Reiko Ikemoto-Joseph i Stockholm. Föreläsningen handlar om den centrala roll som skuld spelar inom ISTDP: å ena sidan att undvikandet av skuld ses som en av de främsta orsakerna till psykopatologi, och å andra sidan att den terapeutiska upplevelsen av skuld har en enorm läkande potential.

Reiko Ikemoto-Joseph

Reiko läste coreutbildningen med Robert Neborsky och Josette Ten Have-de Labije, och har sedermera vidareutbildat sig under John Rathauser. Hon är äktenskaps- och familjeterapeut verksam i Los Angeles, Californien. Hon höll en mycket uppskattad presentation vid den senaste IEDTA-konferensen i Boston.

Pris: Gratis för föreningens medlemmar
Lokal: Aulan på Ersta Bräcke Sköndal Högskola. Reiko kommer att hålla föreläsningen via videolänk.
Tider: 18.00-20.30
Förtäring: Föreningen bjuder på en macka och något att dricka. Meddela om du önskar specialkost i din anmälan.

Läs mer i den här flyern.