Coreutbildning i Stockholm 2016-2019

I höst startas en ny treårig coreutbildning i Stockholm, med Allan Abbass (Kanada), Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist som lärare och handledare. Läs bifogat infoblad för mer information.

Core 2016-2019