Årsmöte Svenska Föreningen för ISTDP

I februari 2014 hade Svenska Föreningen för ISTDP årsmöte i Göteborg. På mötet deltog Cecilia Pilback, Frida Lisak och Liv Raissi från 2013 års styrelse, samt fyra medlemmar. Protokoll från mötet hittar du här.

Sammanfattningsvis presenterades valberedningens förslag på ny styrelse vilket godkändes av alla närvarande. Peter Lilliengren och Liv Raissi sitter kvar i styrelsen men Cecilia Pilback och Frida Lisak avgår. Till ny styrelse valdes:

Liv Raissi, ordförande

Malte Johnsson, kassör

Peter Lilliengren, styrelseledamot

Tobias Nordqvist, styrelseledamot.

På mötet diskuterades även behovet av att ackreditera ISTDP-utbildningar som t.ex core till specialistkurser inom specialistordningen samt att uppdatera hemsidan genom att lägga till en länk om utbildningar.

Den nya styrelsen hade ett första möte förra veckan då frågorna ovan diskuterades samt planer vad gäller arrangemang framöver.

Tack till avgående ordförande Cecilia och kassör Frida för ett fantastiskt arbete med att starta och utveckla föreningen!

Är du inte medlem ännu men vill bli det? Välkommen att maila ditt namn och mailadress till Liv Raissi (liv.raissi@affekta.se) samt betala in 300 kronor på bankgiro 300-3944. Skriv ”Ditt namn+medlemsskap” i meddelanderutan.