Forskningsdeltagare sökes: terapeuters upplevelse av digital ISTDP

Examensarbete: Terapeuters upplevelser av digital ISTDP

Några psykologstudenter vid Umeå Universitet söker CORE-utbildade ISTDP-terapeuter som bedriver minst en terapi via digitala mötestjänster för att delta i en studie. Studien undersöker hur ISTDP-terapeuter upplever likheter och skillnader mellan digitala och fysiska besök. Deltagandet innebär ifyllande av en kort enkät som tar cirka 5 minuter. Klicka här för att komma till enkäten!

Frågor?

Kontakta:
Ana Latorre (ana_latorre96@hotmail.com)
Victor Gustavsson (jvictorgustavsson@gmail.com)”