Pre-Core Training med Tobias Nordqvist i Göteborg!

Nu är det bestämt – Tobias Nordqvist erbjuder en tredagarsworkshop ISTDP i Göteborg!

När: 4-6 december (9-17 varje dag)

Var: Lindhultsgatan 23 (Autism- och aspergerföreningen)

Kostnad: Studenter 2300 kr exkl. moms, övriga 2700 kr exkl. moms

Anmälan: Maila Tobias Nordqvist på tobias.nordqvist@gmail.com

“Pre-Core Training” är en tredagarsintroduktion till teori och metod i ISTDP, och innehåller undervisning och övningar, men ingen patienthandledning. Detta är en öppen kurs men är också förberedande för den avancerade utbildningen. Man kan alltså delta i grundkursen utan att gå den treåriga utbildningen. Grundkursen är dock ett krav för att påbörja den avancerade treåriga ”core training”-utbildningen. Du kan anmäla dig till kursen om du vill få en introduktion till ISTDP eller om du vill fortsätta med den avancerade utbildningen.

Tobias Nordquist är legitimerad psykolog, diplomerad ISTDP-terapeut och lärare i bland annat psykodynamisk korttidsterapi på psykologprogrammet och psykoterapeutbildningen vid Stockholms universitet. Under våren 2013 går han ISTDP-institutets ”Training for trainers”-utbildning i Norge, där diplomerade ISTDP-terapeuter får undervisning och handledning i att ge grund- och avancerad ISTDP-utbildning. Utbildningen och handledningen ges av Jon Fredrickson.