Ny pre-core kurs i Stockholm våren 2016!

Den 9-11 maj kommer Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren att gemensamt ge en ny introduktionskurs (s.k. pre core) i ISTDP i Stockholm. Kursen omfattar tre heldagar (kl. 9-17) och kommer innehålla både teoretiska och praktiska moment.

Bl a kommer du lära dig:
– Meta-psykologin bakom ISTDP
– Att etablera medveten allians och upprätthålla ett intrapsykiskt fokus
– Att bedöma och reglera ångestnivå
– Känna igen och arbeta med olika typer av försvar och motstånd

Kursavgift är 3 700 kr för alla tre dagarna och deltagarantalet är begränsat. Det finns ett mindre antal platser för heltidsstudenter från något av landets psykologprogram som kan gå kursen till reducerad kostnad (2 500 kr). Plats för kursen meddelas senare men kommer vara centralt i Stockholm.

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna gå vidare med en full core-utbildning för den som så önskar. En ny 3-årig core-utbildning planeras starta i Stockholm till hösten 2016 som kommer ledas av Tobias och Peter gemensamt i samarbete med dr. Allan Abbass (specifika detaljer om detta meddelas senare). Fullgjord pre-core är ett krav för att kunna gå core-utbildningen som kommer vara begränsad till 10 platser.

För att anmäla dig till pre core-kursen och få mer information om kommande core-utbildning maila Tobias Nordqvist: tobias.nordqvist@affekta.se