Jon Frederickson till Göteborg 19 oktober 2018!

Workshopen anordnas som del av core-utbildningen i Göteborg som Liv Raissi och Frida Lisak håller i, varför du som startat utbildning med oss under 2017 eller 2018 går utan extra kostnad. Som deltagare i vilken core-grupp som helst, heltidsstudent eller medlem i Svenska Föreningen för ISTDP får du rabatterat pris på workshopen!

Flyer oct 19 2018