En videodemonstration med Jon Frederickson, MSW

Jon Frederickson är en världsledande kliniker, handledare och utbildare inom Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Torsdagen den 14 februari kl 18.00 – 22.00 håller Jon i en workshop i Stockholm under arrangemang av Peter Lilliengren och Tobias Nordgren. Jon kommer att visa en inledande session med en patient med ”high resistance”, 
en patientgrupp som ofta har särskilt stora svårigheter att engagera sig till fullo i det terapeutiska arbetet. Klicka här för mer info.