Coreutbildning i Göteborg hösten 2017

Frida Lisak startar upp en ny treårig coreutbildning i höst. Se bifogat dokument för information!

Frida Core