Mikkel Reher-Langberg: “Vi bruger alle de samme ord som Davanloo, men musikken er en anden”

I dette interview med Mikkel Reher-Langberg taler vi om hans kommende bog om Davanloo og ISTDP og meget mere. Mikkel er psykolog og formand for Dansk selskab for ISTDP. I 2018 udgav han en bog om Freuds begreb om selvet, Faces of the Freudian ‘I’: The Structure of the Ego in Psychoanalysis. Sammen med nogle kolleger har han i nogle år drevet den private klinik Emotion center i København.

Svensk version av texten. Engelsk version.

Hvad optager dig lige nu?
Rent professionelt arbejder jeg, som du ved, fuld tid i en privat ISTDP-klinik i København, og er fortsat meget optaget af at lære at arbejde med metoden. Ved siden af det, er jeg ved at skrive den bog vi skal tale om her. Ud over det, har jeg de sidste par år været optaget af meditation, som jeg håber at kunne dedikere mig mere til, når bogen er færdig.

Porträtt Mikkel Reher-Langberg
Mikkel Reher-Langberg

Du er ved at afslutte arbejdet på en bog i to bind om ISTDP. Da jeg hørte dig tale om bogen, fik jeg det indtryk, at du ønsker at bidrage til en slags “tilbage til rødderne”-proces: tilbage til Davanloos fundament. Hvad er baggrunden for bogen?
Baggrunden for bogen er, for mit vedkommende, at jeg de sidste år har været i træning hos John Rathauser, som arbejder i en stil, der ligger meget tæt op ad Davanloos arbejde omkring 90’erne. Jeg så Johns arbejde på IEDTA-kongressen i Amsterdam i 2016, og var fuldstændigt solgt til hans stil. Oprindeligt har jeg lært ISTDP efter Fredericksons og Abbass’ formater, og siden jeg begyndte at arbejde med John har jeg arbejdet på at forstå, hvad det særlige ved Johns tilgang var. Med tiden blev Johns og mit samarbejde tættere og mere venskabeligt, og jeg tror, John kunne se, at jeg ofte kunne forstå og sætte ord på hans arbejde på måder, han ikke selv kunne, selv om hans kliniske intuition er meget stærkere end min egen.

John Rathauser

På et tidspunkt foreslog John, at vi skulle skrive en bog sammen, og gøre brug af vores forskellige styrker – det var tilbage i begyndelsen af 2019. Jeg foreslog at vi skulle skrive den som en introduktion til Davanloo, hvilket vi hurtigt blev enige om. Jeg har primært beskæftiget mig med bogens første bind, som er et forsøg på at fremlægge en sammenhængende præsentation af Davanloos teori og metode. Andet bind består af Johns cases, som vi har skrevet kommentarer til. Kort sagt har det at skrive bogen altså for mig personligt været en måde at integrere min forståelse af Johns arbejde, gennem en meget tæt læsning af Davanloo.

Vil du dele nogle af de vigtigste konklusioner, du har gjort, mens du har læst Davanloo på den måde, du har gjort det i de sidste par år?
Det er svært at sætte finger på enkelte fund – for mig har det at vende tilbage til Davanloo krævet en grundlæggende omstrukturering af, hvad jeg troede, jeg vidste om ISTDP. Det jeg har været mest optaget af, ud over Davanloos begrebsapparat, har været Davanloos måde at orientere sig i det kliniske arbejde, og at forsøge at se det særlige i hans arbejde i kontrast til nyere versioner af ISTDP. På den måde kan jeg komme til at lægge for meget vægt på forskellene mellem Davanloo og andre lærere, frem for lighederne.

Når det er sagt, så oplever jeg, der er en kvalitativ forskel på den måde, de fleste af os forstår ISTDP i dag, og den måde jeg synes, Davanloo orienterer sig i arbejdet. Vi bruger allesammen de samme ord som Davanloo, men musikken er anderledes, og jeg tror ikke kun det handler om at Davanloo havde/har en dybere klinisk intuition end de fleste af os har. Et område, hvor jeg synes, det viser sig, er at mange i dag lader til at forstå ISTDP som en følelsesfokuseret eller oplevelsesorienteret terapiform. Jeres svenske ISTDP-gruppe på facebook har f.eks. et banner med teksten “the deeper you feel, the more you heal”. Det kan virke uskyldigt, men i praksis betyder det, at mange ISTDP-terapeuter mest af alt interesserer sig for at “komme ind til følelserne”, som om det at føle følelser i sig selv var vigtigt eller relevant.

Den orientering har sine styrker, ligesom andre terapiformer også har sine styrker, men jeg synes, den er kvalitativt forskellig fra ånden i Davanloos arbejde – i hvert fald indtil slutningen af 90’erne. De følelser, han interesserer sig for, er specifikt dem, der knytter sig til arbejdet med modstanden, og de er ikke et mål i sig selv – de er et middel til at få en dybere forståelse for og gennemarbejde patientens ubevidste. På den måde bruger Davanloo også modstanden på en anden måde, end de fleste ISTDP-terapeuter gør det i dag, og det har konsekvenser for, hvordan arbejdet ser ud i praksis.

Du siger, at det næsten er som at tale om en ny form for terapi, der er udviklet “post Davanloo”. Kan du gå mere i detaljer om, hvad der er så anderledes, måske med et klinisk eksempel? Hvordan adskiller Davanloo/Rathauser-ISTDP sig fra Frederickson/Abbass-ISTDP?
Jeg synes i hvert fald, det er en overvejelse værd, om det er den samme terapiform! En konkret klinisk forskel er at mange i dag har lært at “presse igennem” modstanden, og tage hvad man kan kalde “the path of least resistance”, mens Davanloo følger “the path of maximum resistance”. Men egentlig synes jeg, den største forskel ligger mere i forståelsen af terapien – ikke i de tekniske interventioner. Hvis man ændrer ånden i en metode, er det så stadig den samme? Det er svært at give et klinisk eksempel på, men vi kan måske sammenligne det med yoga. Hvis man bruger de forskellige positioner som gymnastik eller styrketræning, er det så stadig “det samme” som yoga brugt som spirituel praksis?

Hvis man forstår ISTDP som en form for eksponering for følelsesmæssig nærhed, hvor det terapeutiske potentiale består i at facilitere gennembrud af følelser, eller korrektive emotionelle oplevelser med terapeuten, som mange gør, så overskygger det nemt den del af arbejdet, der handler om at skabe indsigt i det ubevidste. Vi kan sige, at det ene ikke udelukker det andet, men i praksis synes jeg alligevel, mange bruger metoden, som om eksponering for egne følelser udgjorde et mål i sig selv.

Det er der meget godt i – men jeg synes, det er vigtigt at være bevidst om, hvor det bringer terapiformen som helhed hen.

Du har tidligere skrevet en bog om Freuds selvbegreb og har interesseret dig lidt for filosofi – ting, der passer godt ind i den psykoanalytiske litterære tradition. Bør vi, der arbejder med ISTDP, være mere interesserede i at læse klassiske originaltekster? Eller er det en positiv ting, at ISTDP-fællesskabet fokuserer mere på håndværket og på at se videooptagelser?
Både ja og nej – jeg er ikke sikker på, hvordan den psykoanalytiske litteratur er relevant for vores metode, ligesom man ikke lærer 100-meter af en maratonløber. Vi bruger ikke overføringsneurosen, så det er svært at sammenligne metoderne andet end rent principielt. Hvis der skal være en udveksling synes jeg, der er noget smukt, seriøst og generøst i den måde vi i ISTDP-miljøet træner metode på, som det psykoanalytiske miljø måske kunne have gavn af.

Men et område, hvor jeg synes, det ville være oplagt at inddrage psykoanalytisk teori, er i forståelsen af de psykiske niveauer, der er dybere end følelseslivet. Den psykoanalytiske tradition har et sprog for de drifter og intersubjektive dynamikker, de manifeste følelser udspringer af, som vi slet ikke har i ISTDP-miljøet. At inkorporere dét vil være relevant for måden, vi forstår den terapeutiske proces som helhed. Jeg tror, noget af det næste, der kommer til at være nødvendigt i ISTDP-miljøet er, at flere beskæftiger sig med at begrebsliggøre fase 6-7 i den centrale dynamiske sekvens, som vi desværre ikke har en sammenhængende forståelse for på nuværende tidspunkt, men som hænger nært sammen med måden, vi anskuer selve meningen med og forandringsmekanismerne i den terapeutiske proces. Dér tror jeg, det kommer til at være nødvendigt at vende tilbage til den psykoanalytiske tradition efter hjælp.

Hvad ser du som de største udfordringer for ISTDP-fællesskabet i de kommende år?
Jeg tror, der er mange, der begyndte at lære ISTDP omkring det tidspunkt hvor Co-Creating Change udkom, som har brugt meget tid på teknik, og nu er nået til et punkt i deres udvikling som terapeuter, hvor de har brug noget, der kan hjælpe dem med at udvikle en dybere forståelse for selve den terapeutiske proces. Jeg synes, vi mangler litteratur og undervisning der fokuserer på de store bevægelser og meninger med arbejdet, så vi kan begynde at bruge teknikken mere smidigt.

Ud over det, har jeg personligt to ting, jeg gerne så i den nærmeste fremtid. For det første, at nogen ville udvikle en fænomenologi for metoden – en beskrivelse af strukturerne i patientens og terapeutens indre oplevelser af processen. For det andet, at nogen skrev mere udførligt om terapeutens brug af forsvar i processen, og hvordan de typisk ser ud. Jeg synes desværre, vi som miljø kan have en tendens til at tilskrive patientens forsvar større betydning for processen end vores egne, og jeg tror at mange af de tekniske faldgruber metoden har, jf. den debat der på det seneste har været omkring dens skadevirkninger, kunne afhjælpes ved, at vi fokuserede mere på vores egne neurotiske anvendelser af teknikken.

Hvad ville en sådan fænomenologi beskrive og indeholde? Har du lyst til at spekulere?
Hvordan opleves det når processen tilter over i overføringen? Hvordan opleves det når UTA er høj versus når den er lav? Hvordan opleves det når CTA er etableret versus når den ikke er? Hvordan opleves rise i CTF i overføringen, før de bryder igennem? Hvordan opleves skiftet fra før til efter instant repression? Hvordan føles det at få deaktiveret en projektion? Hvordan skal det føles at få sin major resistance udfordret korrekt, og hvordan føles det når terapeuten bare hamrer løs uden at have gjort det klart hvad meningen med det er? Jeg tror, det kunne være nemmere, særligt for nye terapeuter der endnu ikke har udviklet sin egen erfaring i modoverføringen, at finjustere vores metode efter den oplevelse, patienten giver udtryk for, som supplement til de grove objektive tegn som f.eks. suk.

Hvad kæmper du for at lære som ISTDP-terapeut lige nu?
Jeg arbejder mest med at stabilisere min indføling. En side af det er, at jeg er ved at finde ud af at aflære de måder, jeg bruger ISTDP-terapeut-rollen som et forsvar mod følelsesmæssig nærhed, og at lære at have et greb om metoden, der hverken er for fast eller for løst.

Det er noget, som jeg og mange af læserne vil genkende – at vi bruger ISTDP-rollen som et forsvar. Tror du, at ISTDP er særligt sårbar over for den slags problemer, da vi lægger vægt på teknisk håndværk?
Ja, jeg tror, vi som ISTDP-terapeuter er udsatte på i hvert fald to områder. Det ene er den høje følelsesmæssige intensitet i kontakten med patienten, der ligger til metoden. Det andet handler om, at vi har meget klare forbilleder af meget høj kvalitet at forholde os til lige fra starten af vores arbejde, både i form af tekniske anvisninger og konkrete læreres arbejde. Vi har på den måde meget store sko at fylde ud, og de fleste af os, der interesserer os for ISTDP er meget ambitiøse på vores egne og vores patienters vegne. Hvis vi tænker over det, så er det nærmest en traumatisk situation at sætte sig selv i, især som nyuddannet psykolog. Når vi sidder dér og skal navigere i en høj grad af følelsesmæssig intensitet, som vi ikke helt forstår, på et meget højt teknisk niveau, som vi ikke helt mestrer, men skal overbevise os selv om at vi mestrer, og tror vi skal overbevise patienten og vores kolleger om at vi mestrer, så er grunden ligesom lagt for at få sig en terapeut-neurose, hvor vores terapeut-personlighed ikke faciliterer vores personlige udvikling i arbejdet, men står i vejen for den, fordi den ikke afspejler os. Metoden kræver, at vi kan gå hele vejen fra inquiry til unlocking. Vi skal have styr på hele systemet, før det rigtig virker, og på den måde bliver det at lære metoden som at lægge et puslespil, hvor motivet hele tiden ændrer sig. På den måde er det oplagt, at vi måske mere end terapeuter fra andre retninger, andre tilegner os en form for præmatur terapeut-identitet som en bærende søjle for vores udvikling.


Hvis du nød dette interview med Mikkel Reher-Langberg, vil du måske også være interesseret i vores andre interviews:

ISTDP Academy hösten 2021

Svenska Föreningen för ISTDP har inlett ett samarbete med vår systerförening i Danmark (Danske Selskab for ISTDP, www.istdp-danmark.dk) med syfte att anordna digitala kvällsföreläsningar om ISTDP i höst. En uttalad ambition är att bjuda in presentatörer från Norden och andra delar av världen samt att visa på bredd i olika tillämpningar av ISTDP. Alla presentationer sker på engelska med undertexter på filmklippen. Föreläsningarna kommer ske via Zoom och ligger kvällstid kl 17.00-19.30.  

Höstens schema ser ut så här: 

 • Onsdag 1:a september:  Sara Basso (Italien): ”ISTDP principles in childhood psychotherapy” 
 • Onsdag 6:e oktober – Jonathan Entis (USA): ”Working with defiance in Davanloo´s ISTDP” 
 • Onsdag 3:e november – Marvin Skorman (USA): ”You can´t change anyone, even in therapy!” 
 • Onsdag 8:e december – Peter Lilliengren (Sverige): ”Resolving social anxiety with ISTDP” 

Kostnaden är 1200 kr för alla fyra föreläsningarna för medlemmar i Svenska Föreningen för ISTDP. Är du ännu inte medlem i föreningen kan du bli det i samband med anmälan. Anmälan sker här: https://registreringar.istdpsweden.se  

Är du medlem i den danska föreningen så kan du anmäla dig via den danska sidan (https://istdp-danmark.dk/store/istdp-akademiet-2-serie/). 

Har du några frågor tveka inte att vända dig till vår kontaktperson och ordförande, Peter Lilliengren (peter.lilliengren@affekta.se

Information om föreläsningarna

Onsdag 1:a september:  Sara Basso (Italien):
”ISTDP principles in childhood psychotherapy” 

The presentation will focus on the integration of ISTDP in psychotherapy for children. This integration of the ISTDP graded format, thanks to the use of the principles and techniques of ISTDP and other projective techniques, such as drawing, story-telling and playing, allows young patients to become aware of their anxiety and to express their distressing unconscious emotional contents, giving them the opportunity to process these aspects over the course of the therapeutic relationship.

The presentation will focus both on theoretical/technical elements and clinical practice through an illustrative clinical case regarding a 10-year-old little girl with a strong anxiety and related scholastic difficulties.

Sara Basso, Psychologist and Psychotherapist, completed her IEDTA certified Core Training in 2017 with Leone Baruh. She works with children, adolescents and young adults at Centro MasterMind, a private clinical center of psychotherapists in Italy. In collaboration with her colleagues she has been examining unexplored opportunities to integrate ISTDP with other psychotherapeutic models used with children.

Onsdag 6:e oktober – Jonathan Entis (USA):
”Working with defiance in Davanloo´s ISTDP” 

This presentation will cover various aspects of working with defiance, and its twin, compliance, in Davanloo’s ISTDP. These two defenses are often invisible to the patient and at times to the therapist, presenting unique challenges for the alliance. All patients with a history of early developmental trauma have access to these two defenses as indirect ways of managing their feelings and distancing from others, thus knowledge of how to identify them and work with them is fundamental to a deep understanding of Davanloo’s metapsychology. In this presentation, Dr. Entis will thoroughly review the concepts of defiance and compliance and how to work with them technically, and will use case presentations to illustrate.

Jonathan Entis, PhD, is a psychologist in private practice in Cambridge, Massachusetts. He is licensed in both Massachusetts and New York.
He is on the faculty of Harvard Medical School, where for the past three years he has taught and supervised in ISTDP. He is an IEDTA-certified teacher in ISTDP, and presented at the IEDTA international conference in Boston in 2019.
In 2021 he co-presented with John Rathauser, PhD, a 2-day seminar on working with syntonic defenses in Davanloo’s ISTDP. He will also be assisting Dr. Rathauser in his next 3-year core training program in New Jersey. Jonathan completed a 3-year core training in ISTDP with Patricia Coughlin and has been in weekly supervision with both Patricia Coughlin, PhD and John Rathauser, PhD.

Onsdag 3:e november – Marvin Skorman (USA):
”You can´t change anyone, even in therapy!” 

Information kommer vid ett senare tillfälle.

Onsdag 8:e december – Peter Lilliengren (Sverige):
”Resolving social anxiety with ISTDP” 

Social anxiety symptoms involve fears of being negatively and/or harshly judged by others and subsequent avoidance of situations where conflict and anxiety is triggered. In psychodynamic terms, this fear is typically based on projection of own angry feelings and/or negative self-judgment (i.e. the “Super-Ego”) onto others. Such phenomena are quite common and may present across both the “psychoneurotic” and “fragile” spectrums of patients we treat with ISTDP. Thus, depending on the patient’s level of anxiety tolerance, capacity for reality testing and syntonicity, patients may need different interventions in order to resolve the problems.

In this 2.5 hour presentation, I will present a case of a young man with long-standing problems with social anxiety, meeting DSM5 criteria for Social Anxiety Disorder (SAD) and avoidant personality features. The patient was assessed as “mildly fragile” and was treated with the graded format of ISTDP. Treatment consisted of a total of 14 sessions and the presentation will include video segments from the initial trial therapy as well as several later sessions, including assessment of changes at termination.

The specific learning objectives of the presentation include:
– How to conduct a psychodiagnostical assessment to determine the patient’s problems and capacity for ISTDP treatment
– Detecting and dealing with “projective anxiety”
– Establishing a conscious and unconscious alliance
– Detecting anxiety thresholds and working with the graded format to increase affect tolerance
– Working through, including breakthroughs to complex mixed feelings related to past attachment traumas

Peter Lilliengren is a licensed psychologist and psychotherapist by the Swedish National Board of Health and Welfare. He currently maintains a private practice in Stockholm. Besides seeing private patients, he is involved in teaching, supervision and psychotherapy research at Stockholm University, Ersta Sköndal Bräcke University College and several other psychotherapy training sites in Sweden. He has been learning, practicing and teaching ISTDP for over 10 years and has been trained by Patricia Coughlin, Jon Frederickson and Allan Abbass. He currently co-runs a 3-year ISTDP core training program in Stockholm together with his colleague Tobias Nordqvist. Peter has PhD in clinical psychology and authored or co-authored over 20 peer-reviewed psychotherapy research papers. He is currently president of the Swedish Society for ISTDP.

STEPSSTUDIEN: Deltagare sökes

Besväras du ofta av oro eller ångest inför sociala situationer? STePS är en behandlingsstudie som utvärderar ett internetbaserat självhjälpsprogram för att hantera social ångest (även kallat social fobi).

Programmet baseras på psykodynamisk terapi, med inspiration från ISTDP, och har utvecklats av legitimerade psykologer vid Stockholms universitet. Inga besök till Stockholms universitet krävs, och du kan bo var som helst i Sverige.

För mer information och anmälan kan du besöka https://www.stepsstudien.se/


Vi har tidigare gjort en intervju med en av forskarna bakom studien, Karin Lindqvist. Du kan läsa intervjun här. Vi har även skrivit lite om psykodynamisk och känslofokuserad internetbehandling här.

PRE-CORE i Norrköping 27-29:e september 2021

Du har en patient i rummet. Men har du en patient i terapi?

Vuxenpsykiatriska mottagningen Spiran i samarbete med ISTDP-institutet bjuder in till Pre-Core/Introduktionsutbildning i ISTDP i Norrköping 27-29 september 2021.

Har du någonsin upplevt att du har en patient i rummet som inte är delaktig i det terapeutiska arbetet? På grund av tidigare erfarenheter kan det vara svårt för patienten att vara delaktig och närvarande i en verksam terapeutisk behandling med terapeuten.

Därför organiserar vi nu en på tre heldagar som fokuserar på din arbetsallians med patienten, på att identifiera och reglera ångest på olika nivåer och på att känna igen och arbeta med olika typer av hinder i terapiprocessen – allt för att du tillsammans med patienten ska kunna jobba för att nå erat gemensamma mål. Kursen är både för dig som vill fördjupa dig inom ämnet, oavsett vilken terapimetod du arbetar med, och för dig som är nyfiken på och vill lära dig mer om ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy).

Bland annat kommer du att lära dig att hjälpa patienten att:

–       Identifiera inre psykologiska problem patienten vill ha hjälp med

–       Identifiera sin egen drivkraft att må bättre och att engagera sig i behandlingen

–       Reglera ångest som annars kan göra det svårt att tillgodogöra sig terapin

Kursen kommer att innehålla teoretisk genomgång, filmvisning från terapisessioner och rollspel där du får möjlighet att öva på specifika färdigheter. Teorin bakom ISTDP kommer att varvas med praktiska övningar. Kursen ger en grundläggande introduktion till ISTDP och ger även behörighet att gå den treåriga Core-utbildningen i ISTDP. 

Johannes Ermagan

Kursen leds av Johannes Ermagan som är legitimerad psykolog och certifierad ISTDP-terapeut som sedan hösten 2020 går den treåriga handledar- och lärarutbildningen i ISTDP och har de senaste fyra åren varit en del av Jon Fredericksons Advanced Training.  Johannes Ermagan är och har varit verksam inom Vuxenpsykiatrisk öppenvård under många år och har en privat mottagning samt hållit i utbildningar internationellt.

Kvalifikationer: Kursen är öppen för alla professioner som innehar en grundutbildning i psykoterapi.

Plats: Prästgatan 12B, Norrköping, vån 7.

Datum: 27-29 september 2021, samtliga dagar kl 9-16.30

Kostnad: 4500 sek (Kostnadsfritt för medarbetare inom Regionen)

Anmälan: Maila din anmälan till johannes.ermagan@regionostergotland.se

Angående Covid-19: I händelse av restriktioner utifrån Covid-19 kan utbildningen komma att hållas via videolänk.

Här kan du ladda ner informationsblad om utbildningen:

ISTDP-CORE MALMÖ 2021-2024

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) utvecklades under 1980- och 1990-talet i Kanada. Behandlingsmetoden är specifikt utvecklad för komplexa och kroniska tillstånd där andra behandlingar inte haft önskad effekt, men går även att anpassa till mildare former av psykologiska besvär. Hösten 2021 startar ISTDP-institutet en till omgång av den treåriga ISTDP-utbildningen Core i Malmö, med Thomas Hesslow och Nina Klarin som lärare. 

Med målet att hjälpa svårt sjuka patienter började Habib Davanloo, en iransk-kanadensisk läkare, experimentera med nya psykoterapeutiska tekniker under sjuttiotalet. Resultatet är en flexibel, transdiagnostisk modell – ISTDP – som lämpar sig väl för psykologiska problem såväl som psykologiskt relaterade somatiska besvär. Metoden har ett växande forskningsstöd för allt från avgränsade psykologiska besvär såsom paniksyndrom och social ångest till komplexa tillstånd som borderline personlighetssyndrom och psykos. Fler och fler studier visar även att metoden är effektiv vid funktionella/medicinskt oförklarade symptom såsom kronisk smärta, funktionella kramper och huvudvärk. 

Förutom att Core ger en teoretisk förståelse för ISTDP och psykodynamisk psykoterapi generellt så genomsyras utbildningen av ett fokus på det praktiska psykoterapeutiska hantverket. Generella principer för terapeutens långsiktiga utveckling lärs ut och praktiseras under hela utbildningen. Förutom dessa tekniska och teoretiska aspekter så är även en del av utbildningen inriktad på att öka terapeutens känslomässiga kapacitet, så att inte terapeutens eget undvikande eller blinda fläckar kommer i vägen för ett effektivt terapeutiskt fokus.  

Utbildningen

Den här coreutbildningen består av tolv tredagarsmoduler och 48 timmeslånga handledningstillfällen utspridda över tre år. Sammanlagt innehåller utbildningen cirka 300 undervisningstimmar (36 heldagar). Varje modul innehåller teori, teknik, videoobservation, färdighetsträning/rollspelande och handledning utifrån kursdeltagarens egna terapivideofilmer. Eftersom många av utbildningsinslagen är upplevelsebaserade så läggs stor tonvikt vid att skapa ett gott, medkännande samarbetsklimat i gruppen. Gruppen kommer bestå av åtta eller nio personer. Mellan varje tredagarsmodul förväntas varje kursdeltagare arbeta med psykoterapeutiska arbetsuppgifter och förbereda sig inför kommande modul genom ett kontinuerligt arbete med att titta på egna videoinspelningar samt läsa kurslitteratur. Deltagarna ingår i små handledningsgrupper som möts för timmeslånga handledningar fyra gånger mellan varje modul (face-to-face eller via videolänk). Mer detaljer om utbildningen, inklusive kursmål, struktur och kurslitteratur finner du i ISTDP-institutets senaste utbildningsplan, som du kan ladda ner här: 

www.istdpinstitutet.se/wp-content/uploads/2021/04/Utbildningsplan-CORE.pdf

Behörighetskrav

Den här omgången av coreutbildningen riktar sig till legitimerad vårdpersonal såsom psykologer, psykoterapeuter, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, kuratorer med flera. Det här är behörighetskraven:

 • vårdlegitimation
 • genomgången introduktionsutbildning inom ISTDP (pre-core)
 • möjlighet att kunna arbeta med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under minst två timmar per vecka under utbildningens gång

Lärare

Thomas Hesslow

Thomas Hesslow är leg. psykolog och certifierad ISTDP-terapeut av ISTDP Institute i Washington DC. Han är styrelsemedlem i den svenska föreningen för ISTDP och en av grundarna till det svenska ISTDP-institutet. Han arbetar med terapi, handledning och utbildning i privat regi. Innan han specialiserade sig inom ISTDP arbetade han med KBT/DBT. Han gick coreutbildningen för Tobias Nordqvist och Jon Frederickson, och läser just nu Jon Fredericksons treåriga lärar- och handledarutbildning Training of trainers

Nina Klarin porträtt
Nina Klarin

Nina Klarin är leg läkare/psykiater, leg psykoterapeut/handledare (KBT) och av ISTDP-institutet certifierad ISTDP-terapeut. Inom ramen för hennes egen verksamhet har hon ett halvtidsavtal med offentlig psykiatri. Den andra delen av arbetet ägnas åt terapier och utbildning (pre-core och core) i ISTDP. Nina gick core-utbildning för Allan Abbass och Jon Frederickson och fortsättningsutbildning för Patricia Coughlin. Hon går just nu den treåriga lärar- och handledarutbildningen i ISTDP för Jon Frederickson. 

Praktisk information

Kostnad: 7000 kr per modul exklusive moms (dvs. sammanlagt 84000 kr exklusive moms). Detta inkluderar handledningstimmarna mellan modulerna samt kursmaterialet. 

Plats: Centralt i Malmö/Lund

Preliminär tidsplanering första året: Modul 1: november 2021, Modul 2: januari 2022, Modul 3: april 2022, Modul 4: augusti/september 2022

Anmälan: Skicka ett mail till thomas.hesslow@gmail.com. Ange namn, fakturaadress, yrkestillhörighet och arbetsplats. Anmälan är bindande från och med två månader före den första kursdagen. Man binder sig till första året med ambitionen att fullfölja hela utbildningen. Inför fjärde tillfället binder man sig till de resterande två åren.

Frågor: Om du har frågor kan du vända dig till thomas.hesslow@gmail.com eller info@ninaklarin.se

Här är denna information som PDF:

PRE-CORE i Göteborg 22-24:e september 2021

Frida Salman Lisak

Du är välkommen på en introduktionskurs (s.k. ”pre-core”) i ISTDP i Göteborg den 22-24 augusti 2021 . Kursen leds av leg. psykolog, leg. psykoterapeut, ISTDP certifierad terapeut/lärare/handledare Frida Salman
Lisak och omfattar tre heldagar (kl 9-17). Den kommer innehålla både teoretiska och praktiska moment samt presentera videobaserade exempel på interventioner.

Bland annat kommer du lära dig:

 • Metapsykologin bakom ISTDP
 • Att etablera medveten allians och upprätthålla ett intra-psykiskt fokus
 • Att fokusera på affekter
 • Att bedöma och reglera ångestnivå
 • Känna igen och arbeta med olika typer av försvar och motstånd

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna gå vidare med en full core-utbildning för den som så önskar.

Lärare: Frida Salman Lisak är leg. psykolog, leg psykoterapeut cert. ISTDP-terapeut, handledare/lärare. Hon har lång erfarenhet av kliniskt arbete med olika patientgrupper samt utbildning och handledning.
Plats: Centrala Göteborg
Datum: 12-14 augusti
Tid: Kl 9-17 varje dag
Kostnad: 4500 kr (3000 kr för begränsat antal heltidsstudenter)
Anmälan: Frida Salman Lisak frida.lis.sal@gmail.com, 070-6892538,
Ange faktureringsadress och önskemål om ev specialkost.

Flyer som PDF:

CORE-UTBILDNING I ISTDP GÖTEBORG 2021-2023

Syfte och innehåll

Hösten 2021 startar en ny omgång av den treåriga core-utbildningen i Göteborg! Utbildningen är indelad i 12 moduler (fyra tredagarstillfällen per år) som alla har olika inlärningsteman. Du kommer att förbättra din terapeutiska färdigheter i att bedöma och arbeta med patienter utifrån affekter, ångest och försvar. Du kommer även att lära dig se vilken typ av relation som patienten omedvetet försöker skapa i terapin, samt ständigt integrera egna upplevelser i det terapeutiska arbetet.

Under det första året är utbildningens fokus att etablera ett effektivt terapeutiskt samarbete med olika typer av patienter. Under det andra året är fokus att utveckla färdigheter och känslomässig kapacitet för att arbeta med det “graderade formatet” av ISTDP: dvs. de tekniker som används vid exempelvis medicinskt oförklarade symptom, personlighetsproblematik och psykotiska symptom. Under det tredje och sista året ligger fokus på arbete med de mer konfrontativa teknikerna inom ISTDP, för arbete med patienter som är passiva, distanserade och överintellektualiserande.

Målet för varje deltagare är att lära sig behärska metoden och att successivt lära sig hantera svårare problematik med ISTDP. Deltagaren har med sig film från en terapisession till varje tillfälle. Deltagarna tar även enskild handledning i ISTDP, minst 1 gång mellan varje modul. Detta kan ske på plats eller via videolänk.

Varje undervisningstillfälle består av:
1) undervisning av teori och praktik kring modulens tema med hjälp av videoklipp 2) färdighetsbyggande rollspel kring modulens tema
3) handledning på egenfilmade patientsessioner
4) gruppsamtal kring egna processer
5) diskussion kring läst kurslitteratur.

Utbildningens lärandemål

På ett övergripande plan syftar utbildningen till att ge kursdeltagaren en djup förståelse för ISTDP i teori och praktik. De specifika lärandemålen är:

Att utveckla en god förmåga att

 • etablera en effektiv samarbetsallians med olika typer av patienter
 • identifieraochfördjupaupplevelsenavolikakänslor
 • identifiera och reglera olika typer av ångest
 • identifiera och blockera olika typer av försvar
 • arbeta med standardformatet av ISTDP
 • att arbeta med det graderade formatet av ISTDP
 • identifiera och reglera de egna känslomässiga processer som påverkar det psykoterapeutiska arbetet Att utveckla en grundläggande förmåga att
 • arbeta med ISTDP-formatet strukturell integration
 • beskriva forskningsläget och värdera ISTDP på ett kritiskt sätt i relation till andra terapiformer

Omfattning

Utbildningen består av ca 250 lärarledda undervisningstimmar (undervisning och rollspel), 12 handledningstimmar i grupp, minst en handledningstimme individuellt mellan varje modul, samt 12 timmar av gruppdiskussioner. Mellan varje modul förväntas varje kursdeltagare arbeta med psykoterapeutiska arbetsuppgifter och förbereda sig inför kommande modul genom ett kontinuerligt arbete med att titta på egna videoinspelningar samt läsa kurslitteratur. Totalt ca 2000 antal sidor litteratur plus artiklar.

Lärare

Liv Raissi

Liv Raissi är leg psykolog och av ISTDP-institutet certifierad ISTDP-terapeut och handledare. Utöver terapier i eget bolag undervisar Liv i ISTDP och affektteori på Göteborgs universitet, och driver introduktionskurser (pre- core) och längre utbildningar (core- utbildning). Liv har tidigare jobbat utifrån KBT-modeller, framförallt traumafokuserad KBT (prolonged exposure) på en PTSD-mottagning. Hon gick core-utbildningen för Patricia Coughlin och den treåriga lärar- och handledarutbildningen training of trainers i Stockholm under ledning av Jon Frederickson.

Frida Lisak Salman

Frida Lisak Salman är leg psykolog, leg psykoterapeut och av ISTDP-institutet certifierad ISTDP-psykoterapeut och handledare. Frida har i många år arbetat som terapeut och har flerårig erfarenhet av handledning. Hon undervisar och handleder bl.a på St Lukas i Göteborg i ISTDP. Hon har arbetat inom psykiatrisk öppenvård, socialtjänst och är verksam sedan 2000 i sin privata firma. Hon har gått ISTDP-institutets treåriga ISTDP-utbildning och den treåriga lärar- och handledarutbildningen training of trainers i Stockholm under ledning av Jon Frederickson.

Behörighetskrav

Leg psykolog alternativt leg psykoterapeut. Förkunskaper genom att ha gått pre-core-kursen.

Examinationsformer

För att erhålla ISTDP-institutets certifiering som ISTDP-terapeut krävs närvaro vid samtliga moduler samt att deltagaren erhåller handledning på minst tio av sina terapisamtal under utbildningens gång.

Kurslitteratur

Abbass, A. (2015). Reaching Through Resistance: Advanced Psychotherapy Techniques. Kansas, MA: Seven Leaves Press.

Della Selva, P. (2006). Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Theory and Technique. London: Karnac Books.

Frederickson, J. (2013). Co-Creating Change. Effective Dynamic Psychotherapy Techniques. Kansas City: Seven Leaves Press.

Malan, D. & Coughlin, P. (2006). Lives transformed. London: Karnac Books.

Nat Kuhn (2014). Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. A Reference. North Charleston: Exprerient Publications.

Samt referenslitteratur och artiklar som delas ut under kursens gång.

PRAKTISK INFORMATION

Preliminär tidsplanering första året: Modul 1: 8-10 november 2021, Modul 2: 24-26 januari 2022, Modul 3: maj 2022, Modul 4: september 2022

Plats: Videolänk eller GCKs lokaler, 1 tr, Fjärde Långgatan 5, 413 05 Göteborg

Pris: 7000 kr per modul exklusive moms (dvs. sammanlagt 84000 kr exklusive moms). Detta inkluderar en handledningstimme mellan varje modul samt kursmaterialet.

Information och anmälan

Välkommen med din anmälan till liv.raissi@affekta.se eller frida.lis.sal@gmail.com. Anmälan är bindande fr.o.m. två månader före första kursdag. Man binder sig till första året med ambitionen att fullfölja hela utbildningen. Inför fjärde tillfället binder man sig till de resterande två åren.

Malin Ljungdahl: “ISTDP hjälper oss att inte fastna i dualismen mellan psyke och soma”

Det här är en intervju med Malin Ljungdahl. Hon är leg. läkare, specialist i psykiatri och leg. psykoterapeut. Tillsammans med några kollegor driver hon ISTDP-teamet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge som erbjuder ISTDP till patienter med funktionella neurologiska besvär. Under året påbörjar hon även ett forskningsprojekt som ska utvärdera ISTDP för funktionella neurologiska symtom.

Hur känns det att läsa coreutbildningen? 
Det känns verkligen jätteroligt! En sak som är så fantastiskt är att jag nu får vidareutveckla mig som terapeut som en del av min tjänst som psykiater. När jag började psykoterapeutprogrammet så fick jag göra det på fritiden, och det var inte alls säkert att jag någonsin skulle få verka som psykoterapeut på min arbetsplats inom det offentliga. Nu har vi ett ISTDP-team på Psykiatri Sydväst och vi får gå core, vilket innebär att vi kan erbjuda dynamisk korttidsterapi till patienter med funktionella neurologiska symtom.

Vad är det som lockar dig personligen med terapeutrollen? 
Oj, det är inte helt lätt att svara på. En aspekt är nog önskan att förstå vad det är att vara människa, att förstå mina patienter och mig själv bättre. Hur den terapeutiska relationen skapar en möjlighet att tillsammans med patienten försöka förstå vad det är som orsakar problemen, på djupet. För att därifrån kunna påbörja en förändringsprocess. Det är en förmån att få vara med på en sådan resa.

Malin Ljungdahl intervju
Malin Ljungdahl, läkare vid ISTDP-teamet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Till vardags arbetar du med Funktionella teamet på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Vad är det för team och vad gör ni? 
Jag jobbar som psykiater på Konsultenheten, Psykiatri Sydväst, en enhet som finns till för patienter som vårdas inneliggande eller i öppenvård på somatiska kliniker vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Vi blir inkopplade när det finns ett behov av icke-akut psykiatrisk bedömning och behandling inom ramarna för den somatiska vården.

Vi arbetar också mycket i team kring olika patientgrupper varav ett är patienter med funktionella neurologiska symtom. I vårt funktionella team ingår neurologer, psykiatriker, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och kuratorer och vi utreder patienter med misstänkta funktionella neurologiska symtom och kommer med rekommendationer kring behandling. På Konsultenheten kan vi också på vår mottagning erbjuda en del av dessa patienter uppföljning och behandling. 

Kan du säga mer om vilka typer av besvär som ni behandlar? 
Funktionella neurologiska symtom är neurologiska symtom som inte beror på en neurologisk sjukdom eller skada, det är alltså inte ett strukturellt problem utan i stället funktionella på så sätt att det handlar om ett dysreglerat nervsystem. Man kan jämföra det med skillnaden mellan ett hårdvaru- och mjukvaruproblem på en dator. Funktionella problem är alltså mjukvaruproblemen: det finns inga underliggande hjärnskador eller andra strukturella problem. Symtom det kan röra sig om är svagheter, skakningar, gångsvårigheter, talsvårigheter, domningar och epilepsiliknande anfall. Det här är en vanlig diagnos som inte är så allmänt känd. Jag vill också betona att det här är symtom som finns på riktigt, de är inte påhittade eller medvetet framkallade.

Kan du ta något fiktivt exempel på en patient som kan hamna hos ert ISTDP-team? 
Det skulle kunna vara en ung kvinna med gångsvårigheter, trötthet och smärta som har fått svårt att fungera i vardagen. Hon har träffat många läkare och genomgått många utredningar och undersökningar men inte upplevt att hon har fått hjälp. Kanske har hon själv googlat och börjat undra om hon har funktionella neurologiska symtom eller så har hon till slut träffat en neurolog som ställt diagnosen. I alla fall blir hon remitterad till vårt funktionella team där hon får en förklaring och en diagnos. Behandlingsrekommendationen blir psykosomatisk fysioterapi där hon så småningom hittar tillbaka till det automatiserade gångmönstret hon tappat. Men hon upplever också att det är något hon inte riktigt kommer åt genom fysioterapin, som att det också finns ett bakomliggande problem. Kan det finnas en känslomässig koppling till symtomen? Hon och hennes fysioterapeut bestämmer sig för att remittera vidare henne till ISTDP-teamet för en provterapi.

Hur kommer det sig att du har intresserat dig för ISTDP?
Jag har alltid varit intresserad av att få ihop det där med kropp och själ, något jag verkligen får jobba med nu som psykiater inom somatiken, men under åren har jag ofta saknat det psykodynamiska perspektivet. Efter två år i Norge där jag jobbade med affektfobiterapi enligt Leigh McCullough så kände jag när jag kom hem till Sverige igen att jag ville fortsätta med psykoterapi.

När det på psykoteraputprogrammet ingick ISTDP-teori och handledning så kändes det som att det öppnades en möjlighet för mig att få ihop mina olika intressen och mina olika roller och göra vad jag kan för att öka det psykodynamiska perspektivet i psykiatrin igen. Idag tycker jag att använda sig av en processinriktad biopsykosocial sjukdomsmodell är det bästa sättet för att inte fastna i den ofta konfliktskapande dikotomin mellan psyke och soma.

Är ISTDP särskilt hjälpsamt för konsultationspsykiatrin tycker du? Och om så, varför? 
I alla fall har det varit hjälpsamt för mig. När du föreläste om ISTDP på det Nationella nätverksmötet för funktionella neurologiska symtom var det var många av mina kollegor som blev intresserade, det du sa stämde på många sätt med hur mina äldre kollegor alltid har tänkt. Många av våra patienter fyller inte kriterierna för någon egentlig psykiatrisk diagnos och det krävs att vi tänker transdiagnostiskt kring patientens problem. Att se funktionella tillstånd som omedveten ångest eller försvar enligt konflikttriangeln är hjälpsamt.

Förra året fick ni klartecken att köra igång ett ISTDP-team på Huddinge Sjukhus. Vad betyder det och hur kommer det sig att cheferna ville investera i detta? 
Det hela började med att vi var några stycken med intresse för ISTDP på Psykiatri Sydväst som träffades och åt lunch då och då. Så småningom utvecklade vi planen att se om det inte fanns möjlighet att starta ett ISTDP-team för att erbjuda ISTDP till patienter med funktionella neurologiska symtom. Konsultenheten har hela tiden uppmuntrat detta och vi på det funktionella teamet har upplevt att det saknats ett psykoterapeutiskt alternativ att erbjuda patienterna. Psykiatri Sydvästs ledning är väldigt positiv till innovation och forskning så efter att ha argumenterat för fördelarna fick vi möjlighet att starta, med villkoret att vi ska utvärdera om det verkligen fungerar så som vi tänker. Så nu har Ivan Bernholm (ST-läkare), Niklas Lanbeck (psykolog) och jag möjlighet att ägna 0,5-1 dag i veckan för ISTDP-terapier och handledning.

Vi är igång med ett forskningsprojekt som heter: ”ISTDP för patienter med
funktionella neurologiska symtom på Konsultenheten, PSV” och patienter som fått en funktionell diagnos av neurolog på Huddinge och som inte har blivit hjälpt av annan behandling kommer erbjudas att delta. Vi planerar att genomföra före- och eftermätningar för att se förändringen av kroppsliga besvär men också psykiska besvär, vårdkonsumtion och funktionsförmåga. Vi vill också intervjua patienterna för att se hur de har upplevt ISTDP-terapi som del av ett omhändertagande av ett funktionellt team.

Vad kämpar du med att lära dig som terapeut just nu? 
Mycket! Men i relation till funktionella teamet så skulle jag vilja bli bättre på att använda mig av ISTDP-principer vid bedömningar för att se om det går att undersöka om det finns ett känslomässigt problem som är kopplad till de funktionella symtomen redan vid det första bedömningsamtalet. Det är något som jag just nu tycker är väldigt svårt. 

Vad har du för framtidsvisioner inom de närmaste 5-10 åren? 
För patienter med funktionella neurologiska symtom så hoppas jag att funktionella teamet ska växa till en enhet som kan erbjuda både utredning, behandling och utbildning kring funktionella neurologiska symtom samtidigt som vi forskar på patientgruppen. För egen del hoppas jag att jag får fortsätta jobba som både psykiater och psykoterapeut, gärna med funktionella neurologiska symtom och ISTDP. De passar väldigt bra ihop. 

Har du något budskap till andra läkare som är intresserade av att arbeta psykoterapeutiskt? 
Om du vill och är beredd att satsa också egen tid och pengar på det så gör det! Det är otroligt berikande att ha en psykoterapeutisk kompetens, inte bara i terapeutiska kontakter utan också i rena läkarkontakter även om det inte nödvändigtvis gör jobbet enklare. Jag tänker att det är tur att vi läkare är intresserade av olika saker och att det också är viktigt att den psykoterapeutiska kompetensen finns också i läkarkåren för att kunna hjälpa komplexa patienter vad gäller diagnostik och behandlingsplanering. Sedan tänker jag att det svåra är att hitta en plats och ett uppdrag där ens eget psykoterapeutiska intresse kan berika också enheten man verkar i.


Här kan du hitta våra senaste intervjuer:

Seminarium med Jon Frederickson

Psykoterapicentrum har glädjen att bjuda in till ett seminarium med Jon Frederickson torsdagen den 10 juni kl 17:00-20:45.

Jon Frederickson interview
Jon Frederickson

I mars hade Psykoterapicentrum nöjet att genomföra ett webbinarium med Jon Frederickson. Detta evenemang var uppskattat av deltagarna men även av Jon Frederickson själv! Han vill därför gärna göra ett nytt digitalt besök i Sverige. Han kommer att berätta mer om psykoterapeutisk teknik i arbete med sköra patienter. Återigen kommer han att utgå från sin nya bok Co-Creating Safety

Praktisk information

Tid: Torsdagen den 10:e juni kl 17.00-20.45
Plats:
 Digitalt via Zoom 
Språk: Engelska
Pris: 600 kronor. För Psykoterapicentrums medlemmar erbjuds seminariet till ett kraftigt rabatterat pris: 250 kronor (se mer nedan om hur du kan bli medlem). I och med att Jon Frederickson kommer att prata om kliniskt material kommer detta inte att spelas in och kommer således inte vara möjlig att se i efterhand. 
Anmälan: klicka här

Preliminärt program

17:00 Presentation av Jon Frederickson
18:15 Paus
18:35 Presentation av Jon Frederickson
19:50 Paus
20:00 Frågor
20:45 Avslut

Obs! Begränsat antal platser därför rekommenderas tidig anmälan. Anmälan är bindande utan möjlighet till någon form av återbetalning.

Om Psykoterapicentrum

Vi arbetar för att stödja och utveckla psykoterapi på psykodynamisk grund samt verka för informationsutbyte mellan psykoterapeuter. Föreningen anordnar årligen flera möten för sina medlemmar. Om du inte redan är medlem så kan du passa på att bli det nu och samtidigt dra fördel av det rabatterade priset. Skriv “Vill anmäla mig till Jon F 10 juni” under “Meddelande” vid anmälan Bli medlem här>> 

Om Jon Frederickson

Jon Frederickson är en av världens ledande experter på Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Han är psykoterapeut och verksam i USA. Han är vice ordförande för Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) Training Program vid Washington School of Psychiatry, där han varit verksam sedan 1988. Jon har flera utbildningsgrupper i USA, Sverige, Danmark, Norge, Polen och Italien. Han är även författare till flera böcker, bl.a. The Lies We Tell Ourselves: How to Face the Truth, Accept Yourself, and Create a Better Life; Co-Creating Change: Effective Dynamic Therapy Techniques; and Psychodynamic Psychotherapy: Learning to Listen from Multiple Perspectives.

Pre-Core i Stockholm till hösten 2021

Nästa omgång av ISTDP-institutets introduktionsutbildning i Stockholm hålls preliminärt 20-22 september 2021, med Sandra Ringarp och Glenn Kristoffersson som lärare. Kursgruppen träffas under tre dagar för teoretisk undervisning, rollspel och videobaserad undervisning. 

Upplägg

Kursen omfattar tre heldagar och kommer att innehålla föreläsning, filmvisning från terapisessioner och rollspel där du får möjlighet att öva på specifika färdigheter. Teorin bakom ISTDP kommer att varvas med praktiska övningar. Vi kommer att fokusera på din arbetsallians med patienten, på att identifiera och reglera ångest på olika nivåer och på att känna igen och arbeta med olika typer av hinder i terapiprocessen – allt för att du tillsammans med patienten ska kunna jobba för att nå dennes mål. 

Introduktionskursen är ett behörighetskrav för att läsa den treåriga ISTDP-utbildningen Core, om du önskar göra detta senare. Flera coreutbildningar kommer att starta på olika platser i Sverige under 2021, och vi planerar för att starta två coreutbildningar i Stockholm till hösten 2021. Mer information om utbildningar kan du hitta på www.istdpinstitutet.se.

Lärare

Sandra Ringarp

Sandra Ringarp är leg psykolog och certifierad ISTDP-terapeut samt lärare och handledare vid ISTDP-institutet. Sandra har arbetat med ISTDP sedan 2013 inom vuxenpsykiatrin, smärtvården och nu i privat regi på ISTDP-mottagningen i Stockholm. Hon är också upphandlad som handledare inom region Stockholm. Efter att ha avslutat sin coreutbildning 2016 har Sandra fortlöpande specialiserat sig inom ISTDP genom utbildningar och avancerad handledning, med bland annat Diane Byster och Reiko Ikemoto-Joseph. Sedan 2018 sitter Sandra i styrelsen för Svenska föreningen för ISTDP. Sandra har HBTQI-kompetens och särskild kompetens inom långvarig smärta och utmattningssyndrom och undervisar studenter på Psykologprogrammet vid Stockholms universitet i HBTQI. 

Glenn Kristoffersson

Glenn Kristoffersson är leg psykolog och certifierad ISTDP-terapeut samt lärare och handledare vid ISTDP-institutet. Han arbetar inom specialistpsykiatrin i ett ISTDP-team där han behandlar patienter med komplex psykiatrisk problematik. Efter coreutbildningen har han fullföljt två års Advanced Training med Jon Frederickson vid ISTDP Institute i Washington DC och har kontinuerlig handledning med Allan Abbass och John Rathauser. Glenn arbetar med undervisning och handledning inom första- och andra linjens psykiatri samt i privat regi.

Både Sandra och Glenn går sedan 2020 Jon Fredericksons 3,5-åriga lärar- och handledarutbildning Training of Trainers vid ISTDP Institute i Washington DC.

För er som vill lära känna Sandra och Glenn ännu bättre så finns deras respektive föreläsning/workshop nedan.

I samband med att Svenska föreningen för ISTDP höll årsmöte den sista helgen i januari 2021 föreläste Sandra om HBTQI i terapirummet, med ett särskilt fokus på transpersoner och minoritetsstress:

Här finns Glenns workshop på temat ISTDP och Deliberate Practice:

Målgrupp

Kursen riktar sig till leg psykologer, leg psykoterapeuter, psykologstudenter som påbörjat utbildningens kliniska del samt andra yrkesgrupper med grundläggande psykoterapiutbildning. 

Praktisk information

Plats: Centralt i Stockholm.

Datum: Preliminärt 20-22 september. Vi hoppas att det är möjligt att hålla dessa datum på plats i centrala Stockholm. Skulle pandemiläget inte tillåta detta så kommer vi att föreslå nya datum så fort som omständigheterna tillåter.

Kostnad: 4 500 kr exkl. moms (heltidsstudenter betalar 3 000 kr exkl. moms).

Anmälan: Skicka din anmälan med namn, fakturaadress, arbetsplats och yrkeskategori till kontakt@ringarppsykologi.com. Anmälan är bindande från 30 dagar innan kurstillfället.

Frågor: Om du har frågor kan du vända dig till kontakt@ringarppsykologi.com eller glenn.kristoffersson@gmail.com. 

Här kan du ladda ner informationen som utskriftsvänlig PDF: