Immersion med Allan Abbass i Stockholm i augusti 2019

Allan Abbass kommer tillbaka till Stockholm för sin årliga fördjupningskurs, “Immersion”, mot slutet av sommaren. Datumen är 29-31:e augusti.

 

 

Temat för i år är hur man kan skapa allians med olika typer av patienter. Särskilt fokus kommer ligga på det fenomen som inom ISTDP kallas för “den omedvetna alliansen”. Kursen vänder sig till legitimerad sjukvårdspersonal som arbetar med terapi och det är inte krav på att att man jobbar specifikt med ISTDP. Det är begränsat med platser så anmäl er så snart ni kan. Går man ISTDP-utbildningen (CORE) eller är student på heltid så är kostnaden reducerad. Lunch och fika ingår varje dag. Missa inte chansen till en tre dagars intensiv fördjupning med en av ISTDP-världens främsta kliniker! Hoppas vi ses där!

Mer information och anmälningsuppgifter finns här.

Dagstidning rapporterar om världsledande ISTDP-mottagning

Långläsning. För ungefär en månad sedan blev några av våra kanadensiska kollegor intervjuade i en av de största dagstidningarna i Kanada, The Globe and Mail. Reportaget handlar om teamet runt Allan Abbass och deras arbete för patienter med ISTDP för medicinskt oförklarade symptom.

The therapy is based on the idea that repressed negative emotions can emerge as physical symptoms, and that triggering, or releasing, those emotions can relieve them. Where cognitive behavioural therapy (CBT), for instance, focuses on changing thought patterns to alter behavior, ISTDP draws a client’s attention to their physical responses to address unresolved feelings such as anger or guilt. One unique feature of the therapy is that sessions are videotaped so that therapists can review their work with colleagues and sometimes with patients themselves.

Förutom levande fallbeskrivningar från patientarbetet som bedrivs i Halifax så innehåller artikeln även intervjuer med några psykologer som är kritiska till metoden.

“Inelegantly performed ISTDP can be a source of emotional harm,” suggests Robert Tarzwell, a clinical assistant professor of psychiatry at UBC, who has conducted brain imaging research with Dr. Abbass, “whereas this is less likely with techniques such as CBT.”

Artikeln hittar du här: https://www.theglobeandmail.com/life/health-and-fitness/article-their-pain-is-real-and-for-patients-with-mystery-illnesses-help-is/

 

Hur dyrt är psykoterapi för samhället?

Hur dyrt är psykoterapi för samhället? Inte så värst dyrt alls, om man ser till de kostnadseffektivitetsstudier som finns. Snarare så verkar terapi spara samhället pengar, genom bland annat återgång i arbete, minskad sjukfrånvaro och minskade vårdkostnader. Det är bland annat på grund av denna anledning som Storbritannien satsat miljardbelopp under de senaste tio åren för att bygga ett helt nytt system för psykologisk primärvårdsbehandling (IAPT. För mer om detta, se boken Thrive).

Så hur ser det då ut med ISTDP, är det en kostnadseffektiv behandling? Den kanadensiske forskaren och ISTDP-experten Allan Abbass har nyss sammanställt de 21 kostnadseffektivitetsstudier som finns på ISTDP. Sammanlagt rör det sig om 2657 patienter som inom ramarna för olika forskningsstudier fått ISTDP-behandling där man systematiskt utvärderat kostnader före och efter behandlingen. Studierna pekar alla i riktning mot att ISTDP leder till betydande kostnadsbesparingar.

Till exempel visar en av studierna att ett halvårs ISTDP-behandling kan påverka psykospatienters långsiktiga vårdkostnader med så mycket som 500 000 SEK per patient under en femårsperiod. Och om man ser till genomsnittliga ekonomiska vinster så visar sammanställningen att en ISTDP-behandling i snitt ger en kostnadsbesparing om 115 000 SEK. Detta bör ställas mot de direkta kostnaderna, vilket typiskt är mellan 5000 och 25000 SEK, för att täcka utgifter som löner och lokaler. För mer diskussion om ekonomiska aspekter av ISTDP kan man läsa en forskningssammanställning från 2013 av Abbass och Katzman, eller en större naturalistisk studie från Abbass mottagning i Halifax.

Angela Cooper till Stockholm 15-16 januari 2019

Den 15:e och 16:e januari kommer Angela Cooper från Halifax Centre for Emotions and Health till Ersta Sköndal Bräcke Högskola i Stockholm för att hålla ett seminarium om medicinskt oförklarade symtom. Varmt välkomna! Se flyern här för information om hur du anmäler dig, kostnad och övrigt: Cooper-2019-Ersta

Kroppssyndrom, psykosomatiska besvär, somatoforma tillstånd, medicinskt oförklarade symtom – kärt barn har många namn. Patienter med medicinskt oförklarade symtom (MOS) är de patienter som har stora somatiska besvär trots att ingen medicinsk undersökning har kunnat påvisa någon form av patologi. Man uppskattar att 20% av vårdcentralspopulationen och 20-40% av patienterna som remitteras till specialistvården utgörs av denna patientgrupp.  Inom psykiatrin är patientgruppen vanlig, och även om forskningen inte är entydig så pekar den mot att runt hälften av de patienter som uppfyller kriterierna för egentlig depressionsdiagnos och runt en tredjedel av de med emotionellt instabil personlighetssyndrom har flertalet MOS.

Patienter med MOS löper större risk att ägna sig åt destruktiva hälsorelaterade beteenden och överlag har de högre dödlighet än befolkningen i övrigt – vilket leder till enorma hälsokostnader, långa väntetider och frustration bland vårdgivarna. En möjlig förklaring till MOS är att olika psykologiska och emotionella processer leder till dysfunktionell autonom, endokrin och immunologisk aktivitet. Om de psykologiska och emotionella faktorerna inte adresseras och man endast erbjuder medicinsk standardvård hamnar många av patienterna i den här gruppen lätt i kostsamma men fruktlösa specialistvårdsundersökningar och farmakologiska behandlingar. Inom vissa specialistmedicinska fält är andelen patienter med MOS omfattande – exempelvis finns det en amerikansk studie på internmedicinpatier där 84% av patienterna inte fick någon diagnos trots kostsamma undersökningar. Typiska MOS är kronisk smärta, bröstsmärtor, fibromyalgi, IBS, huvudvärk, migrän, minnessvårigheter, yrsel och olika former av trötthet.

Under de senaste decennierna har flertalet psykologiska MOS-behandlingar utvecklats, både inom och utanför det psykodynamiska fältet. Även om behandlingarna skiljer sig åt brukar känsloreglering stå i fokus. Den här workshopen utgår från ISTDP och betonar exponering för den fysiska upplevelsen av känslor under terapisessionerna. Flertalet studier genomförda under de senaste åren visar att ISTDP är en lovande behandlingsform vid MOS. Workshopen riktar sig till yrkesverksamma psykologer och psykoterapeuter som är intresserade av ISTDP oavsett tidigare kunskap och erfarenhet om terapimetoden.

 

ISTDP vid PS18 i Göteborg

Lördagen 5 maj föreläste Liv Raissi på studentkonferensen PS18 i Göteborg, om hur vi kan använda oss av ISTDP som en guide för att förstå människan. Uppslutningen och intresset var stort! Studenterna fick bl.a chans att testa sina nyvunna kunskaper på kliniskt material från terapifilm.

image2