Pre-Core i Stockholm till våren 2022

Nästa omgång av ISTDP-institutets introduktionsutbildning i Stockholm hålls 4-6 april 2022, med Sandra Ringarp och Glenn Kristoffersson som lärare. Kursgruppen träffas under tre dagar för teoretisk undervisning, färdighetsbyggande övningar och videobaserad undervisning. 

Upplägg

Kursen omfattar tre heldagar och kommer att innehålla föreläsning, filmvisning från terapisessioner och rollspel där du får möjlighet att öva på specifika färdigheter. Teorin bakom ISTDP kommer att varvas med praktiska övningar. Vi kommer att fokusera på din arbetsallians med patienten, på att identifiera och reglera ångest på olika nivåer och på att känna igen och arbeta med olika typer av hinder i terapiprocessen – allt för att du tillsammans med patienten ska kunna jobba för att nå dennes mål. 

Introduktionskursen är ett behörighetskrav för att läsa den treåriga ISTDP-utbildningen Core, om du önskar göra detta senare. Flera coreutbildningar kommer att starta på olika platser i Sverige under 2022, och vi planerar för att starta en coreutbildning i Stockholm till hösten 2022. Mer information om utbildningar kan du hitta på www.istdpinstitutet.se.

Lärare

Sandra Ringarp

Sandra Ringarp är leg psykolog och certifierad ISTDP-terapeut samt lärare och handledare vid ISTDP-institutet. Sandra har arbetat med ISTDP sedan 2013 inom vuxenpsykiatrin, smärtvården och nu i privat regi på ISTDP-mottagningen i Stockholm. Hon är också upphandlad som handledare inom region Stockholm. Efter att ha avslutat sin coreutbildning 2016 har Sandra fortlöpande specialiserat sig inom ISTDP genom utbildningar och avancerad handledning, med bland annat Allan Abbass och Reiko Ikemoto-Joseph. Sedan 2018 sitter Sandra i styrelsen för Svenska föreningen för ISTDP. Sandra har HBTQI-kompetens och särskild kompetens inom långvarig smärta och utmattningssyndrom och undervisar studenter på Psykologprogrammet vid Stockholms universitet i HBTQI.   

Glenn Kristoffersson

Glenn Kristoffersson är leg. psykolog, certifierad ISTDP-terapeut samt lärare och handledare vid ISTDP-institutet. Efter coreutbildningen har han fullföljt två års Advanced Training med Jon Frederickson. Sedan 2020 specialiserar han sig ytterligare genom månadsvis handledning med Allan Abbass respektive John Rathauser. Glenn arbetar kliniskt inom specialistpsykiatrin. Parallellt med detta handleder han ISTDP-terapeuter i privat regi och undervisar på den treåriga coreutbildningen i Stockholm.

Både Sandra och Glenn genomgår sedan 2020 Jon Fredericksons 3,5-åriga lärar- och handledarutbildning Training of Trainers.

Målgrupp

Kursen riktar sig till leg psykologer, leg psykoterapeuter, psykologstudenter som påbörjat utbildningens kliniska del samt andra yrkesgrupper med grundläggande psykoterapiutbildning. 

Praktisk information

Plats: Centralt i Stockholm.

Datum: 4-6 april.

Kostnad: 6000 kr exkl. moms (heltidsstudenter betalar 4 500 kr exkl. moms).

Anmälan: Skicka din anmälan med namn, fakturaadress, arbetsplats och yrkeskategori till glenn.kristoffersson@gmail.com. Anmälan är bindande från 30 dagar innan kurstillfället.

Frågor: Om du har frågor kan du vända dig till glenn.kristoffersson@gmail.com eller kontakt@ringarppsykologi.com

Här kan du ladda ner informationen som utskriftsvänlig PDF: