ISTDP PRE-CORE: introduktionsutbildning i Stockholm april 2021

Pre-core

Välkommen att anmäla dig till nästa omgång av introduktionsutbildningen i ISTDP, 19-21 april 2021

Kursen omfattar tre heldagar och kommer att innehålla föreläsning, filmvisning från terapisessioner och rollspel där du får möjlighet att öva på specifika färdigheter. Teorin bakom ISTDP kommer att varvas med praktiska övningar. Vi kommer att fokusera på din arbetsallians med patienten, på att identifiera och reglera ångest på olika nivåer och på att känna igen och arbeta med olika typer av hinder i terapiprocessen – allt för att du tillsammans med patienten ska kunna jobba för att nå dennes mål.

Denna pre-core ges i samarbete med ISTDP-Institutet och leds av de legitimerade psykologerna Sandra Ringarp och Glenn Kristoffersson. De är båda certifierade ISTDP-terapeuter och läser för närvarande Jon Fredericksons treåriga lärar- och handledarutbildning. Sandra är verksam i privat regi på ISTDP-mottagningen i Stockholm och Glenn arbetar i ISTDP-teamet på Lidingös allmänpsykiatriska mottagning.

Introduktionsutbildningen i ISTDP ger dig behörighet för att läsa den treåriga core-utbildningen, om du önskar göra detta senare. Core-utbildning i Stockholm planeras starta hösten 2021.

Kursen riktar sig till leg. psykologer, leg. psykoterapeuter, psykologstudenter som påbörjat utbildningens kliniska del samt andra legitimerade yrkesgrupper med grundläggande psykoterapiutbildning.

Praktisk information

Plats: Centrala Stockholm enligt FHM’s riktlinjer.

Tid: 19–21:e april 2021 kl 09.00–16.30.

Kostnad: 4 500 kr exkl. moms (heltidsstudenter betalar 3 000 kr exkl. moms).

Anmälan: Skicka din anmälan med namn, fakturaadress, arbetsplats och yrkeskategori till kontakt@ringarppsykologi.com.

Här kan du ladda ner informationen som utskriftsvänlig PDF: