Datum för Tobias Nordquist pre-core training

Intresset för Tobias Nordquist tredagars introduktionskurs i ISTDP har varit stort och kursen är fullbokad! Datumen är satta till 17-19 maj 2013.

Tobias coregrupp är också full! Den kommer att starta i oktober/november 2013.

Eventuellt ger Tobias en tredagarskurs (pre core) i Göteborg i september 2013. Håll utkik här på hemsidan eller i vår facebookgrupp för senaste info!

Tobias Nordquist är legitimerad psykolog, diplomerad ISTDP-terapeut och lärare i bland annat psykodynamisk korttidsterapi på psykologprogrammet och psykoterapeutbildningen vid Stockholms universitet.

Vi tycker det är roligt att Sverige börjar få utbildare i ISTDP! Det behövs! Patricia, Jon, Allan och alla andra stora namn i ISTDP kan inte vara överallt på samma gång, och de kan inte heller hålla på för alltid (även om man kan tro de, de är ju nästan överallt, hela tiden!). En ny generations ISTDP-terapeuter och utbildare är på gång. Det välkomnas!

2-dagars seminarium med Robert Neborsky, MD, i Århus

 Dansk selskab for ISTDP inviterer til:robertneborsky

2-dages seminar med Robert Nebosky, MD
1.-2. maj 2013 i Studenternes Hus i Aarhus

Mastering the Roadmap to the Unconscious
”Unmasking and Dethroning the Pathological Superego”

På dette intensive 2-dages seminar vil Robert Neborsky præsentere ISTDP, som er udviklet af Habib Davanloo, og vil vise cases, hvor klienter med bl.a. somatisering og alvorlig karakter-patologi opnår varig bedring.

ISTDP har udmærket sig ved at kunne skabe bemærkelsesværdige resultater med klienter med alvorlige lidelser, som hidtil har været behandlingsresistente, dvs. ikke har profiteret af psykoterapeutisk behandling. Robert Neborsky, M.D., er President for “The California Society for ISTDP-Psychotherapy” og æresmedlem i  ISTDP-UK. Neborsky er klinisk professor i psykiatri ved UCSD School of Medicine og UCLA School of Medicine og bl.a. medforfatter til “Short Term Therapy for Long Term Change” (Norton, 2001) og “Mastering Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy” (Karnac, 2012).

Med dette seminar fokuseres på betydningen af at arbejde med superego-patalogi i behandlingen.

Via videooptagelser af terapi vil Robert Neborsky, MD, demonstrare hvordan alvorlig superego-patalogi er et resultat af brud i den tidlige tilknytning, og vise hvilke terapeutiske metoder og færdigheder, der kan anvendes for at skabe varige terapeutiske resultater.

TEMAER

– Terapeutisk alliance

– Tilknytning

– Det ubevidstes metapsykologi

– Somatisering

– Karakterforsvar

– Angstregulering

Målgruppe: Psykologer, psykiatere og andre behandlere, som på et psykodynamisk grundlag ønsker at lære mere om hvordan man i ISTDP arbejder med Terapeutisk Alliance, Tilknytning, Det Ubevidste, Somatisering, Karakterforsvar og Angstregulering.

NB: Begrænsede pladser – tilmelding først gyldig når afgift er betalt.
Bindende tilmelding senest den 25. marts 2013 ved mail til post@vesla-birkbak.dk samt
indbetaling til ISTDP-Danmark: reg. nr. 2253, konto nr. 897 853 5632 (husk at anføre navn på indbetaling).

Pris for 2-dages seminar, inkl. let forplejning er kr. 2.150 (EAN-fakturering desværre ikke muligt).
Seminaret finder sted i Studenternes Hus, Ndr. Ringgade 3, 8000 Aarhus C.
Registrering fra kl. 8.30. Undervisning kl. 9.00 – 17.00

2nd Swedish Immersion in ISTDP with Dr. Allan Abbass September 12-15, 2013

Building capacity: Theory and application of the Graded format of ISTDP

We are pleased to announce a 4 day Immersion course in Davanloo’s ISTDP in Stockholm September 12-15, 2013. As clinicians and researcher know, perhaps the majority of referred patients do not have the capacity to tolerate direct moibilization of emotions, instead developing fatigue, weakness, depression and somatic symptoms while trying to do focused dynamic psychotherapy.

To respond to this problem, Davanloo developed a Graded Format of ISTDP to first build capacity to tolerate unconscious anxiety. This enables the ISTDP treatment to be applied to a further 30-50% of referred patients compared to the standard technique of ISTDP.

This in depth videotape based Immersion will cover the following areas:

 • Overview of Davanloo’s Metapsychology of the Unconscious
 • Overview of the spectrum of suitable patients with videotape illustrations
 • Psychodiagnostic assessment to determine who needs capacity building
 • Theory of the Graded format
 • How to mobilize and reduce unconscious anxiety
 • Optimization by monitoring the unconscious signalling system
 • Partial and Major Unlocking of the Unconscious after building capacity

For more information about fee, location and registration, click here.

 

First Norwegian Immersion in ISTDP with Dr. Allan Abbass June 10-13, 2013

Thorsberg Døgnseksjon, DPS Drammen, Vestre Viken HF in concert with ISTDP Norway and Dr. Allan Abbass are pleased to provide a 4 day Immersion course in Davanloo’s ISTDP at «Union Scene» in Drammen Norway June 10-13, 2013.

¾ of referred patients are in the category of High Resistance. These patients tend to fail responding to standard treatment approaches. This first in depth Norwegian videotape based Immersion will cover the following areas:

 • Overview of Davanloo’s New Metapsychology of the Unconscious
 • Details of the technique of psychodiagnostic assessment of Resistance
 • Timing and application of pressure, challenge and head on collision with Resistance
 • Partial and Major Unlocking of the Unconscious
 • Working with the mobilized unconscious
 • Unconscious content in highly resistant cases

For more information about fee, location and registration, click here.

Erbjudande om ISTDP-utbildning i Stockholm (start vt-13)

En hälsning från Tobias Nordquist:

Hej!

Jag kommer att erbjuda ”pre-core training” och ”core training” i ISTDP i Stockholm med start under våren 2013.

”Pre-Core Training” är en tredagarsintroduktion till teori och metod i ISTDP (ges under våren 2013), och innehåller undervisning och övningar, men ingen patienthandledning. Detta är en öppen kurs men är också förberedande för den avancerade utbildningen. Man kan alltså delta i grundkursen utan att gå den treåriga utbildningen. Grundkursen är dock ett krav för att påbörja den avancerade treåriga ”core training”-utbildningen. Du kan anmäla dig till kursen om du vill få en introduktion till ISTDP eller om du vill fortsätta med den avancerade utbildningen.

”Core training” är en treårig utbildning (med start under hösten 2013) som är indelad i 12 moduler. Varje modul innehåller: 1) undervisning av teori och teknik kring modulens tema; 2) ISTDP-handledning på egna inspelade patientsessioner; 3) teknikövningar för att öka färdigheter kring modulens tema och 4) grupprocess i slutet av varje dag. Utbildningen ger nödvändig teori, visar hur man använder den i praktiken genom handledning, hur man lär sig intervenera snabbt och effektivt genom strukturerade färdighetsövningar, samt hur man förstår och utvecklar sina egna känslomässiga reaktioner, individuellt och i gruppen, under inlärningen och utövandet av ISTDP. Avklarad ”core training” ger ISTDP-institutets internationella diplomering.

Jag är legitimerad psykolog, diplomerad ISTDP-terapeut och lärare i bland annat psykodynamisk korttidsterapi på psykologprogrammet och psykoterapeutbildningen vid Stockholms universitet. Jag kommer under våren 2013 att börja ISTDP-institutets ”Training for trainers”-utbildning i Norge, där diplomerade ISTDP-terapeuter får undervisning och handledning i att ge grund- och avancerad ISTDP-utbildning. Utbildningen och handledningen ges av Jon Fredrickson. Nu erbjuder jag dig som är intresserad möjlighet att gå grundkursen och den avancerade ISTDP- utbildningen till reducerat pris med mig som lärare och handledare, samtidigt som jag får handledning på undervisningen av Jon Fredrickson.

Skicka ett mejl om du vill anmäla intresse eller om du har frågor!

Bästa hälsningar

Tobias Nordqvist (tobias.nordqvist@gmail.com)

En videodemonstration med Jon Frederickson, MSW

Jon Frederickson är en världsledande kliniker, handledare och utbildare inom Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Torsdagen den 14 februari kl 18.00 – 22.00 håller Jon i en workshop i Stockholm under arrangemang av Peter Lilliengren och Tobias Nordgren. Jon kommer att visa en inledande session med en patient med ”high resistance”, 
en patientgrupp som ofta har särskilt stora svårigheter att engagera sig till fullo i det terapeutiska arbetet. Klicka här för mer info.