Pandemisäsongen 2021

Eftersom vi just nu inte kan arrangera några fysiska evenemang så har vi passat på att sammanställa en lista över olika onlineevenemang som går att delta i hemifrån, via videolänk.

Immersion via Zoom med Allan Abbass i början av december 2020

Januari

Tami Chelew, tre timmar om ISTDP för smärtproblematik

Allan Abbass, tre timmar om ISTDP för tonåringar

Ange Cooper, tre timmar på temat Treating PTSD with ISTDP

Javier Malda Castillo, workshops om ISTDP och anknytning

Diane Byster, en dag om projektioner

Februari

John Rathauser och Jonathan Entis, två dagar om syntona försvar

Patricia Coughlin, en dag på temat Mastering the trial therapy

MARS

Allan Larsen, två timmar om Motstånd i överföringen

Ange Cooper, tre timmar om ISTDP för PTSD (föreningen arrangerar, info kommer)

Joel Town, två dagar om fragility

vår, sommar och höst

Ännu finns det inte så mycket information om evenemang som kommer efter det första kvartalet 2021, men här är några hållpunkter.

April

Reiko Ikemoto-Joseph, tre timmar om ISTDP och positiva känslor (info kommer)

Allan Abbass, tre dagar Immersion om skörhet (info kommer)

Juni

Allan Abbass, tre dagar Immersion om måttligt och högt motstånd (info kommer)

September

Allan Abbass, tre dagar Immersion om personlighetsproblematik

Allan Abbass, tre dagar Immersion om funktionella somatiska besvär

Konferens med Jon Frederickson och Ange Cooper!

Svenska Föreningen för ISTDP invites you to a two-day conference and one day of supervision with Jon Frederickson and Ange Cooper:

How to treat Medically Unexplained Symptoms and Depression with ISTDP

Date: Wednesday-Friday, October 18th-20th , 2017

Location: Folkets Hus, Olof Palmes Plats 3, 413 04 Göteborg

Time: Registration starts 8.30, workshop 09.00–17.00 (lunch approx. 12.00-13.00), book signing of Jons new book 17.00-18.30 at october 19th during winereception.

Price: Day 1 & 2: 3000 SEK for non-members, 2000 SEK for members, 1000 SEK for full-time students (regardless of membership).

Day 3: 2000 SEK for non-members, 1500 for members (Day 3 is not open for students).

All three days: 4500 SEK for non-members, 3000 SEK for members.

Coffee and snacks in the break + a glass of wine at the end of october 19th, are included in the price.

See attached flyer for more information about the conference and how to register!

Contact: Liv Raissi liv.raissi@affekta.se, +46706388811

Flyer 1710