Treårig Core-utbildning i Göteborg!

Liv Raissi kommer att hålla i en treårig core-utbildning i Göteborg, med start hösten 2016!
Utbildningen består av:
  • Undervisning kring modulens tema
  • Färdighetsbyggande rollspel kring modulens tema
  • Handledning på egenfilmade patientsessioner
  • Gruppsamtal kring egna processer
  • Läsning av ISTDP-litteratur

Utbildningen är indelad i 12 moduler (fyra tredagarstillfällen per år). Första året inriktas på att förbättra färdigheter i att arbeta med konflikttriangeln. Andra året handlar mer om att se vilken typ av relation som patienten omedvetet försöker skapa i terapin. Tredje året riktas mer mot att integrera egna upplevelser i det terapeutiska arbetet. Syftet är att successivt lära sig arbeta med mer svårare problematik med ISTDP. Deltagaren rekommenderas ha med sig film från en egenfilmad terapisession till varje tillfälle. Deltagarna förväntas ta enskild handledning av valfri ISTDP-certifierad handledare, 2 gånger mellan varje modul och 1 gång på sommaren.

Kursstart: 7-9 september 2016 (Tillfälle två: 23-25 november 2016)

Plats:  Mottagning Psykologibyrån, Norra Allégatan 1, Göteborg

Lärare/handledare: Liv Raissi

Pris: 54 000 kr inkl. moms för hela utbildningen (betalning 4500 kr sker till varje tillfälle)

Utbildningen ger ISTDP-institutets internationella certifiering som ISTDP-terapeut. För godkänd utbildning krävs att varje deltagare får handledning på minst 10 egenfilmade sessioner. En ansökan för ackreditering som specialistkurs behandlas just nu av Specialistrådet.

Välkommen med din anmälan till liv.raissi@affekta.se. Anmälan är bindande fr.o.m. två månader före första kursdag. Man binder sig till första året med ambitionen att fullfölja hela utbildningen. Inför fjärde tillfället binder man sig till de resterande två åren.

Årsmöte

Välkommen på årsmöte för Svenska Föreningen för ISTDP
Var? Hotell Eggers i Göteborg
När? Lördag 19 mars kl 11:45-12:45
Se bifogat dokument för fullständig kallelse och verksamhetsberättelse.
Som medlem går du sedan gratis på en föreläsning med Vidar Maximilian Husby kl 13:00-17:00. Se bifogad flyer.
Varmt välkommen!
Styrelsen

Svenska Föreningen för ISTDP

Kallelse till årsmöte 2016 + verksamhetsberättelse

Vidar 19 mars

Jon Frederickson till Göteborg i mars 2016

Se Jon Frederickson i Göteborg!

Svenska Föreningen för ISTDP inbjuder tillsammans med Psykologiska institutionen på Göteborgs universitet till en föreläsning med Jon Frederickson onsdagen den 2 mars kl 17:00-21:00. Jon kommer i sin presentation att visa hur man utifrån ISTDP kan hjälpa traumatiserade patienter som dissocierar. Han kommer med hjälp av videosekvenser från en terapi visa:

– hur man identifierar och arbetar med flashbacks
– hur man identifierar och arbetar med dissociation
– hur man gradvis bygger upp affektolerans.

Se bilaga för mer information:

Allan Abbass till Stockholm i augusti 2016!

Se bifogad info om den femte Immersionkursen med Allan Abbass i Stockholm, 25-27 augusti 2016, som nu är öppen för anmälan!

Titeln för i år är “Reaching through resistance: Assessing and treating patients across the spectrum with ISTDP”. Kursen kommer ge en videobaserad och detaljerad genomgång av principer för arbete med patienter med olika grad av motstånd och ångesttolerens. Kursen kommer även innehålla fallpresentationer på svenska av Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren. Detta är ett utmärkt tillfälle att fördjupa din förståelse för modellen bakom ISTDP och hur olika interventioner kan anpassas till olika patienters behov och kapacitet – missa inte detta!

5th Swedish ISTDP Immersion with dr. Abbass (August 25-27, 2016)(1)