Introduktionskurs i Göteborg i januari 2020

Den 23-25 januari 2020 är du välkommen på en introduktionskurs (s.k. ”precore”) i ISTDP i Göteborg. Kursen leds av leg. psykolog, leg. psykoterapeut Frida Salman Lisak och omfattar tre heldagar (kl 9-17). Den kommer innehålla både teoretiska och praktiska moment samt presentera videobaserade exempel på interventioner. Bland annat kommer du lära dig:

  • Meta-psykologin bakom ISTDP
  • Att etablera medveten allians och upprätthålla ett intra-psykiskt fokus
  • Att fokusera på affekter
  • Att bedöma och reglera ångestnivå
  • Känna igen och arbeta med olika typer av försvar och motstånd

Kursavgift är 4300 kr för alla tre dagarna och deltagarantalet är begränsat. Det finns ett mindre antal platser för heltidsstudenter, som har viss erfarenhet av terapeutiskt arbete (t.ex. läser sin sista termin på psykologprogrammet) som kan gå kursen till reducerad kostnad (2 500 kr).

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna gå vidare med en full core-utbildning för den som så önskar. En ny 3-årig coreutbildning startas i Göteborg hösten 2019 och vi diskuterar när en ny utbildning kan starta i Skåne. Fullgjord pre-core är ett krav för att kunna gå core-utbildningen som kommer vara begränsad till 10 platser.

Ladda ner flyern här.

Konferens med Jon Frederickson och Ange Cooper!

Svenska Föreningen för ISTDP invites you to a two-day conference and one day of supervision with Jon Frederickson and Ange Cooper:

How to treat Medically Unexplained Symptoms and Depression with ISTDP

Date: Wednesday-Friday, October 18th-20th , 2017

Location: Folkets Hus, Olof Palmes Plats 3, 413 04 Göteborg

Time: Registration starts 8.30, workshop 09.00–17.00 (lunch approx. 12.00-13.00), book signing of Jons new book 17.00-18.30 at october 19th during winereception.

Price: Day 1 & 2: 3000 SEK for non-members, 2000 SEK for members, 1000 SEK for full-time students (regardless of membership).

Day 3: 2000 SEK for non-members, 1500 for members (Day 3 is not open for students).

All three days: 4500 SEK for non-members, 3000 SEK for members.

Coffee and snacks in the break + a glass of wine at the end of october 19th, are included in the price.

See attached flyer for more information about the conference and how to register!

Contact: Liv Raissi liv.raissi@affekta.se, +46706388811

Flyer 1710