Introduktionsutbildning i Stockholm 4-6:e mars

I mars 2020 kommer en ny omgång av introduktionsutbildningen pre-core att hållas i Stockholm. Såhär skriver kursledaren Ola Berge:

ISTDP-teamet vid Norra Stockholms Psykiatri är stolta att presentera den första möjligheten att gå en Pre-Core inom ramen för vår klinik. Utbildningen erbjuder ett tillfälle att under tre dagar introduceras till de centrala begreppen inom ISTDP och få möjlighet att pröva på att arbeta utifrån metodens grundläggande principer. Utbildningen kommer att äga rum i NSP:s lokaler vid Sankt Eriksplan den 4-6:e mars 2020. För de som sedan är intresserade av att ta intresset vidare ger Pre-Core behörighet till den treåriga Core-utbildningen, som även den kommer att dra igång inom NSP under 2020.

Följ länken för inbjudan till Pre-Core: länk

Föreläsning med Reiko Ikemoto-Joseph: “The Healing Power of Guilt in Davanloo’s ISTDP”

Den 29:e januari 2020 arrangerar Svenska föreningen för ISTDP en föreläsningskväll med Reiko Ikemoto-Joseph i Stockholm. Föreläsningen handlar om den centrala roll som skuld spelar inom ISTDP: å ena sidan att undvikandet av skuld ses som en av de främsta orsakerna till psykopatologi, och å andra sidan att den terapeutiska upplevelsen av skuld har en enorm läkande potential.

Reiko Ikemoto-Joseph

Reiko läste coreutbildningen med Robert Neborsky och Josette Ten Have-de Labije, och har sedermera vidareutbildat sig under John Rathauser. Hon är äktenskaps- och familjeterapeut verksam i Los Angeles, Californien. Hon höll en mycket uppskattad presentation vid den senaste IEDTA-konferensen i Boston.

Pris: Gratis för föreningens medlemmar
Lokal: Aulan på Ersta Bräcke Sköndal Högskola. Reiko kommer att hålla föreläsningen via videolänk.
Tider: 18.00-20.30
Förtäring: Föreningen bjuder på en macka och något att dricka. Meddela om du önskar specialkost i din anmälan.

Läs mer i den här flyern.

Allan Abbass i Amsterdam januari 2020

För de som inte kan hålla sig fram tills augusti då Allan Abbass kommer till Stockholm och Köpenhamn så kan man se honom redan nu i januari i Amsterdam. Tvådagarskursen handlar om depression och psykosomatiska besvär, och den äger rum 15-16:e januari i Keizergrachtkerk.

This 2-day immersion course will identify and provide a framework for understanding the various types of depression and somatic symptom presentations in your clinical practice and demonstrate the psychodiagnostic and treatment processes aimed at getting to the roots of these resistances. This course offers rich video illustrations from actual psychotherapy sessions across the spectrum of patients with this condition including those with comorbid somatic symptom, anxiety and dissociative disorders.

Allan Abbass


Se flyer här för mer information.

Ny avancerad utbildning startar våren 2020

Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren planerar att starta en avancerad handledningsgrupp för ISTDP för terapeuter/psykologer som avslutat coreutbildning. Det kommer att vara en öppen grupp, vilket innebär att man som deltagare har förtur till nästa tillfälle men om man avstår går platsen till någon annan. Gruppen kommer att bestå av max 8 personer och Tobias och Peter kommer att varva som handledare och även ha tillfällen då de båda handleder. Varje träff är två heldagar och de planerar en träff per termin. Kostnaden är 3500 kr exkl. moms/gång. Tillfällena kommer främst bestå av handledning av videoinspelat material inför gruppen, men även övningar och undervisning vid behov.

Första tillfälle: 26-27 mars, 2020, kl. 9-17

Plats: ISTDP-mottagningen Stockholm, Timmermansgatan 9, Stockholm

Kontakta Peter eller Tobias för att anmäla dig.

Föreläsning med Liv Raissi: Högt motstånd, skörhet eller externt fokus?

Hur vet vi om en patient är otydlig med sitt problem på grund av högt motstånd, skörhet eller externt fokus? För såväl nybörjaren som den erfarne är det en utmaning att göra en träffsäker psykodiagnostik av en patient. Din bedömning av patientens responser avgör vilka interventioner du gör med patienten, och du kommer att märka förr eller senare om din bedömning inte varit korrekt, då behandlingen inte går framåt. Under denna kvällsföreläsning kommer Liv att via videoklipp visa patientresponser som tyder på ett externt problemfokus, vilket blir ett hinder för att påbörja terapin överhuvudtaget. Hon kommer även att visa responser som tyder på högt motstånd och på skörhet, och hur de responserna kan blandas ihop. Du kommer även att få tips om hur du kan använda dig av dina egna responser på patienten som en hjälp i din bedömning.

Föreläsaren:
Liv Raissi är leg psykolog, certifierad ISTDP-terapeut och handledare/lärare. Hon är fd ordförande för Svenska föreningen för ISTDP och har aktivt bidragit till spridning av ISTDP, genom arrangemang av konferenser och utbildningar, sedan 2012. Utöver terapier, kurser och utbildningar i eget bolag undervisar Liv på Göteborgs universitet.

Tid: 16:30
Plats: Hörsal M i Musikhuset, Örebro Universitet

Föreläsningen arrangeras av Örebro Psykoanalytiska Seminarium i samarbete med Psykoterapicentrum, Svenska föreningen för ISTDP och Studieförbundet Bilda. Alla ÖPS arrangemang är gratis och öppna för allmänheten.

CORE-utbildning i Köpenhamn inriktad på par- och familjeterapi

I februari 2020 startar en ny coreutbildning i ISTDP i Köpenhamn med inriktning mot par- och familjeterapi. Utbildningen hålls av den italienske terapeuten Leone Baruh. Leone har ägnat många år åt att tillsammans med sina kollegor utveckla ett format av ISTDP som passar för par och familjer: intergenerationell familjeterapi (TIF). Han är dessutom vicepresident för den internationella EDT-föreningen IEDTA.

TIF kombinerar systemiska och dynamiska perspektiv med KBT, för att optimera effekterna på olika nivåer. Såhär beskrivs de tre komponenterna av Emotion Center:

“1. Systemisk familieterapi som understøttelse for terapeutens forståelse for de enkelte familiemedlemmers roller i familien som helhed.

2. ISTDP som den optimale metode til at skabe dyb forandring i forældrenes/parrets respektive intrapsykiske konflikter. Ved hjælp af ISTDP faciliteres en åbning af forældrenes/parrets parters ubevidste, hvilket giver en dyb forståelse af egne psykologiske problemer, symptomlindring og en oplevelse af, at den følelsesmæssige konflikt i systemet.

3. CBT (kognitiv adfærdsterapi) med involverede børn, da redskaber herfra kan lindre ”front door symptoms”, og således kan anvendes af forældrene som redskaber til at håndtere nødssituationer i familien.”

Leone Baruh

Utbildningen är öppen för såväl erfarna ISTDP-terapeuter som terapeuter som inte har någon tidigare ISTDP-utbildning. Förutom Leone så kommer även flera av terapeuterna vid Emotion Center hålla handledningsdagar med coregruppen. Läs mer om utbildningen och hur du kan anmäla dig i den här flyern.

Introduktionskurs i Göteborg i januari 2020

Den 23-25 januari 2020 är du välkommen på en introduktionskurs (s.k. ”precore”) i ISTDP i Göteborg. Kursen leds av leg. psykolog, leg. psykoterapeut Frida Salman Lisak och omfattar tre heldagar (kl 9-17). Den kommer innehålla både teoretiska och praktiska moment samt presentera videobaserade exempel på interventioner. Bland annat kommer du lära dig:

  • Meta-psykologin bakom ISTDP
  • Att etablera medveten allians och upprätthålla ett intra-psykiskt fokus
  • Att fokusera på affekter
  • Att bedöma och reglera ångestnivå
  • Känna igen och arbeta med olika typer av försvar och motstånd

Kursavgift är 4300 kr för alla tre dagarna och deltagarantalet är begränsat. Det finns ett mindre antal platser för heltidsstudenter, som har viss erfarenhet av terapeutiskt arbete (t.ex. läser sin sista termin på psykologprogrammet) som kan gå kursen till reducerad kostnad (2 500 kr).

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna gå vidare med en full core-utbildning för den som så önskar. En ny 3-årig coreutbildning startas i Göteborg hösten 2019 och vi diskuterar när en ny utbildning kan starta i Skåne. Fullgjord pre-core är ett krav för att kunna gå core-utbildningen som kommer vara begränsad till 10 platser.

Ladda ner flyern här.